Værd at vide om dit kontingent

Mens du studerer, og i øvrigt er under 30 år, er du gratis medlem hos os. Du vil blive opkrævet dit første a-kassekontingent i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse. Det koster 489 kr. om måneden at være medlem hos os. (2018-tal)

Vi sender et girokort til dig med posten, når du er ved at være færdig med din uddannelse eller snart fylder 30 år. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår på året du bliver færdiguddannet. Kontingentet bliver nemlig opkrævet hvert kvartal og skal betales forud.

Det er vigtigt, at du husker at betale girokortet - ellers kan du ikke få dagpenge, hvis du skulle få brug for det.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Skal jeg gøre noget, så længe jeg er gratis medlem?

Ja. En gang om året sender vi automatisk en tro-og love erklæring til dig med posten. Den skal du udfylde med bl.a. din indtægt for perioden. Du skal også skrive under på, at du har fulgt din uddannelse. Erklæringen skal retur til os.

Hvad vil det sige, at jeg skal betale forud?

Det betyder, at hver regning dækker de kommende tre måneder. Så hvis du fx modtager en regning 1. april, betaler du for april, maj og juni.

Hvad betyder det, at kontingentet bliver opkrævet hvert kvartal?

Det betyder, at du skal betale for tre måneder af gangen. Det månedlige kontingent på 489 kr. bliver derfor 1.467 kr. for et kvartal. (2018-tal)

Hvornår vil jeg blive opkrævet kontingent, hvis jeg afslutter min uddannelse midt i et kvartal?

Hvis du fx planlægger at afslutte din uddannelse den 10. juni, vil du blive opkrævet kontingent for perioden den 10. juni til den 30. juni. Det svarer til de resterende dage af kvartalet (april-juni). Men fordi kontingentet bliver opkrævet kvartalsvist forud, vil du modtage opkrævningen allerede den 1. april.

Det betyder, at du i dette tilfælde vil blive opkrævet dit første kontingent, inden du har afsluttet din uddannelse.