Ansættelsesforhold

Vi er kendetegnet ved vores forskellighed. Vi arbejder i forskellige afdelinger, har forskellige jobfunktioner, forskellige kompetencer og forskellige uddannelser bag os.

personalegoder og ansættelsesforhold

 • 37 timers arbejdsuge inkl. betalt frokostpause
 • Flekstid (i det meste af virksomheden)
 • 5 betalte feriefridage ud over de lovpligtige 5 ugers ferie
 • 1 betalt fridag - dagen efter kr. himmelfartsdag
 • 1% i julebonus
 • Ekstra ferietillæg
 • Løn under barsel til kvinder: 4 uger før fødslen og 24 uger efter fødslen
 • Mulighed for Fædreorlov i 2 uger og forældreorlov i op til 10 uger efter gældende regler
 • Betalt barns 1. sygedag
 • Helbredssikring
 • Forsikringspakke bestående af gruppeliv og ulykkesforsikring
 • Diverse sundhedsfremmende tilbud
 • Diverse sociale og faglige arrangementer
 • Diverse medarbejderklubber
 • Sund kantine
 • Massageordning
 • Fritvalgsordning (3,4%)
 • Vi følger overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv. Vi tilbyder en individuel fastsat løn.

kort om os

 • 453 Kolleger (pr. 28.02.2018)
 • Heraf 309 kvinder og 144 mænd
 • 45 ledere og mellemledere
 • Heraf 21 mænd og 24 kvinder
 • Alder: gns. 39,2 år
 • Anciennitet: gns. 5,8 år