Mere fleksibilitet for selvstændige på barsel

09.08.2017

Nu kan selvstændige på barselsdagpenge genoptage arbejdet i deres virksomhed med enten op til 25 procent eller op til 50 procent. Førstnævnte mulighed er ny pr. 1 juli 2017 og giver selvstændige mere fleksible rammer under barsel.

Det kan være svært helt at slippe taget i sin selvstændige virksomhed, selv om man er godt hængt op på barsel. Men hvor der tidligere kun var én mulighed for parallelløb mellem barsel og arbejde for selvstændige – nemlig en fifty-fifty fordeling – kan man nu vælge også kun at genoptage arbejdet under barsel med op til 25 procent.

Sådan fungerer delvist arbejde under barsel
Både mor og far kan delvist genoptage arbejdet i deres selvstændige virksomhed under orlov. Det påvirker naturligvis dagpengesatsen, der reduceres. Til gengæld forlænges orlovsperioden. 

Genoptager du arbejdet med mere end 50 procent, får du ingen barselsdagpenge i den pågældende uge. Hvor mange procent, du i givet fald anses for at genoptage dit arbejde, afhænger af det antal timer, du sædvanligvis arbejder – et antal som du skal oplyse til Udbetaling Danmark. Det er nemlig Udbetaling Danmark, der står for administrationen af barselsdagpengene. Skal du ansøge om barselsdagpenge, foregår det på virk.dk.

Perioden med barselsdagpenge bliver forlænget i overensstemmelse med, om du genoptager dit arbejde med under 25 eller under 50 procent. Altså enten får du forlænget perioden med en fjerdedel, eller den dobles op, når du arbejder delvist under barsel.

Hvornår har du ret til barselsdagpenge som selvstændig?
Loven stiller en række krav til dig som selvstændig, for at du kan få udbetalt barselsdagpenge som nybagt forælder. Det handler om beskæftigelsesgrad og økonomi i virksomheden:

  • Du skal have arbejdet i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder
  • Du skal have arbejdet mindst 18,5 time om ugen
  • Der skal være overskud i virksomheden

Så meget kan du få udbetalt
Barselsdagpengesatsen er maksimalt 4245 kr. pr. uge (2017). For at opnå denne sats skal indtægten i din virksomhed være mindst 220.740 kr. om året (2017). Er indtægten årligt lavere, reduceres barselsdagpengene tilsvarende. Du skal dokumentere din indtægt via din seneste årsopgørelse fra SKAT.

Og så den dårlige nyhed: Hvis du ikke har overskud i din virksomhed, har du ikke krav på barselsdagpenge under orlov. Til gengæld har du mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring hos Statens Administration. Så vil du altid få to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats, uanset om der er overskud i virksomheden eller ej. Sygedagpengeforsikringen hos Statens Administration varetages af Udbetaling Danmark.

OBS! Hvis du er ansat i dit eget ApS eller A/S, er du i barsellovens optik lønmodtager og ikke selvstændig. Så er du underlagt reglerne for lønmodtagere.