Brochurer

 

 

Her finder du alle Ases brochurer, foldere, pjecer og vejledninger til download som PDF eller til udskrivning direkte fra din computer.

 

1.
Værd at vide - når du skal på dagpenge

   

Når du er blevet ledig og skal have dagpenge, er der mange ting, du skal vide, mange pligter, du skal overholde, og mange muligheder, du kan benytte dig af. Ase giver dig overblik over dine rettigheder og pligter, hvad enten du har været lønmodtager eller selvstændig. Brochuren skal du bruge gennem hele dit ledighedsforløb.

Download brochure

 

  1004_VAV_dagpenge_GK_LR.png

2.
Dagpenge som lønmodtager

   

Når du ophører med dit arbejde som lønmodtager, er det godt at få overblik over, hvilke regler der gælder. Her kan du læse om Jobcentret, beregning af dagpenge, opsigelsesvarsler m.v.

Download brochure

 

  DagpengeX.jpg

3.
Værd at vide - om efterløn

   

I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Vil du vide mere om den skattefri præmie kan du læse vores brochure "Den skattefri præmie", som du kan finde nedenfor.

Download brochure
Se film om efterløn

 

  BR03_forside_vaerd_at_vide_om_efterloen.jpg

4.
Værd at vide når du ophører med din virksomhed

   

Uanset hvad grunden er til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed, har du måske spørgsmål om betingelserne for at få dagpenge eller efterløn. I brochuren forsøger vi at give dig et godt overblik over betingelserne og den dokumentation, der skal sendes.

Download brochure

 

  1006 Forside

5.
Feriedagpenge 2017

   

Udbetaling af feriedagpenge
Information vedrørende ferieåret fra den 1. maj 2017 til og med den 30. april 2018.

Download brochure

 

  1018_2015_forside

5.a
Feriedagpenge 2018

   

Udbetaling af feriedagpenge
Information vedrørende ferieåret fra den 1. maj 2018 til og med den 30. april 2019.

Download brochure

  1018_2015_forside

6.
Udtræden af virksomhed som medejer

   

En virksomhed skal som udgangspunkt være solgt eller lukket, før en selvstændig erhvervsdrivende kan få dagpenge eller efterløn. Læs her om mulighederne for at udtræde af en virksomhed, som bliver drevet videre af medejere.

Download brochure

 

  Udtraeden.jpg

7.
Nyuddannet

   

Hvis du har afsluttet en fuldtids uddannelse af mindst 18 måneders varighed og melder dig ind i Ase senest 14 dage derefter, kan du få dagpenge allerede efter en måned, hvis du ikke har fået job. Læs her om dine muligheder som nyuddannet.

Download brochure

 

  nyuddannet.jpg

8.
Efterløn og udland

   

Når du skal på efterløn, skal du bl.a. opfylde nogle betingelser om arbejde og medlemskab af en arbejdsløshedskasse i en bestemt periode før overgangen til efterløn.

Her fortæller vi om, i hvilket omfang medlems- og arbejdsperioder kan være afholdt i udlandet.

Vi fortæller også om muligheden for at tage efterlønnen med til et andet EØS-land.

Download brochure

 

  Efterloen_og_udland.jpg

9.
Sanktioner ved udeblivelser og selvforskyldt ledighed

   

Du kan miste dagpenge, hvis du som ledig udebliver fra samtaler i Ase eller hos Jobcentret. Læs mere i brochuren.

Download brochure

 

  sanktioner.jpg

10.
CV

   

Alle ledige skal oprette og have godkendt et CV på www.jobnet.dk senest 2 uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende hos jobcentret. Brochuren giver en vejledning i at oprette og få godkendt sit CV.

Download brochure

 

  CV.jpg

11.
Arbejde i udlandet

   

Når du får tilbudt arbejde i udlandet, er det vigtigt, at du straks kontakter Ase for at få vejledning om dine rettigheder.

Download brochure

 

  BR15_arbejde_udland_OPT.bmp

12.
Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

   

Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge.

Download brochure

Se filmen om bibeskæftigelse

 

  BR16_bibeskaeftigelse_dagpenge_OPT.bmp

13.
Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

   

Det er muligt at "nedtrappe" arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er dog ikke altid lige nemt at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Det skyldes et indviklet regelsæt. Det er derfor en god idé så tidligt som muligt at få drøftet de muligheder, der eksisterer, med Ase.

Download brochure

 

  BR17_efterloen_virksomhed_OPT.bmp

14.
VEU-godtgørelse

   

VEU-godtgørelse er en godtgørelse, du kan få ved deltagelse i forskellige kurser og uddannelser.
VEU-godtgørelsen kan du få i Ase, når du er i arbejde som lønmodtager eller du er selvstændig erhvervsdrivende. Du kan læse mere om reglerne i denne folder.

Download brochure

 

  BR18_VEU_OPT.bmp

15.
Arbejde med løntilskud

   

Når du er ansat hos en arbejdsgiver, som får løntilskud fra kommunen, er du stadig ledig i forhold til Jobcentret og din a-kasse. Du er imidlertid omfattet af de almindelige regler om ansættelsesforhold i forhold til din arbejdsgiver.

Download brochure

 

  BR19_arb_loentilskud_OPT.bmp

16.
Dagpenge og uddannelse

   

Når du får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du som hovedregel ikke kan begynde på en uddannelse uden at miste retten til dagpenge. Der er dog visse muligheder for at bevare retten til dagpenge samtidig med, at du deltager i undervisning her i landet.

Download brochure

 

  BR20_dagpenge_og_uddannelse_OPT.bmp

17.
TAST-SELV på Mit ASE

   

I denne brochure kan du læse, hvornår du må taste dine ydelsekort, og hvorledes du skal gøre det.

Download brochure

  2400_Tast_selv.png

18.
Rådighedsforpligtelsen

   

Når du er ledig, er det en betingelse, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet, for at Ase kan udbetale dagpenge til dig.
I denne brochure kan du læse nærmere om, hvilke forpligtelser du skal opfylde, for at være til rådighed for arbejdsmarkedet!

Download brochure

 

  BR22_raadighedsforpligtelsen_OPT.bmp

19.
Om at stå til rådighed efter sygdom

   

Har du været syg i en længere periode og herefter anmoder om arbejdsløsheds-dagpenge, skal Ase vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Denne vurdering kan du læse nærmere om her.

Download brochure

 

  BR23_raadighed_sygdom_OPT.bmp

20.
Flaskehalse på arbejdsmarkedet

   

Flaskehalsene på arbejdsmarkedet stiller krav om en intensiv jobsøgning fra din side.
Du skal være aktivt jobsøgende til opslåede stillinger inden for dit fagområde.

Download brochure

 

  BR24_flaskehalse_OPT.bmp

21.
Dagpenge, mens du søger job i udlandet

   

Som ledig har du mulighed for at få udbetalt dine danske dagpenge mens du søger arbejde i et EØS-land.

Download brochure

  BR27_dagpenge_udland_OPT.bmp

22.
Udtræden af virksomhed som ægtefæller

   

Du kan udtræde af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle på baggrund af en tro - og love erklæring. Læs her om muligheden.

Download brochure

 

  BR28_udtraed_aegte_OPT.bmp

23.
Fritagelse fra møder

   

Du kan søge om fritagelse fra møder hos Ase og i jobcentret samt fra aktivering. Muligheden gælder, hvis du snart skal i job, på barsel, efterløn, flexydelse eller folkepension.

Download brochure

 

  BR29_fritagelse_OPT.bmp
     

24.
Den nye efterløn - for dig, som er født efter 1955

   

I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den nye efterløn, som er gældende for årgang 1956 og yngre årgange.
Hvis du er årgang 1955 eller ældre, skal du læse brochuren "Værd at vide - om efterløn", som du kan finde ovenfor.

Download brochure

 

  1005_forside

25.
Hvad tæller med som arbejde til 2-års-regel og skattefri præmie?

   

Når du har fået et efterlønsbevis, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie. I denne pjece kan du læse om hvilke arbejdstimer, der tæller med til opfyldelse af 2-års-reglen og optjening af timer til skattefri præmie.

Download brochure

 

  4814_Timer_som_taeller_med.png

26.
Den skattefri præmie

   

I denne folder får du et overblik over, hvad der skal til for, at du kan opfylde de 3 betingelser, så du kan få en skattefri præmie, den dag, du når pensionsalderen. Reglerne fra tilbagetrækningsreformen er ikke indarbejdet i denne brochure. Dem kan du i stedet læse om i brochuren: Den nye efterløn - tilbagetrækningsreformen.

Download brochure

 

  1008_skattefri_praemie.png

27.
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

   

I denne brochure kan du læse om muligheden for at få midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Download brochure

 

  4816_Midlertidig_arbejdmarkedsydelse.png

28.
Efterlønsalder - Her er dine muligheder

   

Her kan du få et overblik over de forskellige muligheder, som efterlønsordningen giver dig.

Download brochure

 

  4806_Efterloensalder_muligheder.png

29.
Udløb til retten af ydelser?

   

I denne brochure kan du læse om dine muligheder, når du ikke længere har ret til ydelser fra Ase.

Download brochure

 

  4835_Udloeb_af_retten_til_ydelser.png

30.
Dagpenge, mens du søger job på Færøerne

   

Som ledig har du mulighed for at få udbetalt dine danske dagpenge, mens du søger arbejde på Færøerne.

Download brochure

 

  4836_mini

31.
Jobrettet uddannelse

   

Jobrettet uddannelse er en mulighed for dig som er blevet ledig og som ikke har lønmodtagerarbejde eller bibeskæftigelse som selvstændig samtidig med dagpenge. Du kan læse mere om dine muligheder i denne folder.

Download brochure

 

  4799 Forside

32. 
Supplerende dagpenge

   


Supplerende dagpenge er dagpenge, du kan få, når du er ledig og samtidig har arbejde på mindre end 37 timer om ugen. Det gælder, uanset om du har en fast tilknytning til arbejdsgiver eller du er ansat uden faste timer (fx via et vikarbureau).

Download brochure

  4843 Jpg