brochurer

1. Værd at vide når du skal på dagpenge

Når du er blevet ledig og skal have dagpenge, er der mange ting, du skal vide, mange pligter, du skal overholde, og mange muligheder, du kan benytte dig af. Ase giver dig overblik over dine rettigheder og pligter, hvad enten du har været lønmodtager eller selvstændig. Brochuren skal du bruge gennem hele dit ledighedsforløb.

Download brochuren

 

2. Dagpenge som lønmodtager

Når du ophører med dit arbejde som lønmodtager, er det godt at få overblik over, hvilke regler der gælder. Her kan du læse om Jobcentret, beregning af dagpenge, opsigelsesvarsler m.v.

Download brochuren

 

3. Værd at vide når du ophører med din virksomhed

Uanset hvad grunden er til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed, har du måske spørgsmål om betingelserne for at få dagpenge eller efterløn. I brochuren forsøger vi at give dig et godt overblik over betingelserne og den dokumentation, der skal sendes.

Download brochuren

 

4. Feriedagpenge

Her kan du læse mere om feriedagpenge.

Download brochuren

 

5. Nyuddannet

Hvis du har afsluttet en fuldtids uddannelse af mindst 18 måneders varighed og melder dig ind i Ase senest 14 dage derefter, kan du få dagpenge allerede efter en måned, hvis du ikke har fået job. Læs her om dine muligheder som nyuddannet.

Download brochuren

 

6. Efterløn og udland

Når du skal på efterløn, skal du bl.a. opfylde nogle betingelser om arbejde og medlemskab af en arbejdsløshedskasse i en bestemt periode før overgangen til efterløn.

Her fortæller vi om, i hvilket omfang medlems- og arbejdsperioder kan være afholdt i udlandet.

Vi fortæller også om muligheden for at tage efterlønnen med til et andet EØS-land.

Download brochuren

 

7. Sanktioner ved udeblivelser og selvforskyldt ledighed

Du kan miste dagpenge, hvis du som ledig udebliver fra samtaler i Ase eller hos Jobcentret. Læs mere i brochuren.

Download brochuren

 

8. CV

Alle ledige skal oprette og have godkendt et CV på www.jobnet.dk senest 2 uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende hos jobcentret. Brochuren giver en vejledning i at oprette og få godkendt sit CV.

Download brochuren

 

9. Arbejde i udlandet

Når du får tilbudt arbejde i udlandet, er det vigtigt, at du straks kontakter Ase for at få vejledning om dine rettigheder.

Download brochuren

 

10. Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Det er muligt at "nedtrappe" arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er dog ikke altid lige nemt at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Det skyldes et indviklet regelsæt. Det er derfor en god idé så tidligt som muligt at få drøftet de muligheder, der eksisterer, med Ase.

Download brochuren

 

11. Arbejde med løntilskud

Når du er ansat hos en arbejdsgiver, som får løntilskud fra kommunen, er du stadig ledig i forhold til Jobcentret og din a-kasse. Du er imidlertid omfattet af de almindelige regler om ansættelsesforhold i forhold til din arbejdsgiver.

Download brochuren

 

12. Dagpenge og uddannelse

Når du får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du som hovedregel ikke kan begynde på en uddannelse uden at miste retten til dagpenge. Der er dog visse muligheder for at bevare retten til dagpenge samtidig med, at du deltager i undervisning her i landet.

Download brochuren

 

13. Udfyld ydelseskort på MitAse

I denne vejledning kan du læse om, hvornår du kan udfylde dine ydelseskort og hvordan du skal gøre det.

Download brochuren

 

14. Rådighedsforpligtelsen

Når du er ledig, er det en betingelse, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet, for at Ase kan udbetale dagpenge til dig.
I denne brochure kan du læse nærmere om, hvilke forpligtelser du skal opfylde, for at være til rådighed for arbejdsmarkedet!

Download brochuren

15. Om at stå til rådighed efter sygdom

Har du været syg i en længere periode og herefter anmoder om arbejdsløsheds-dagpenge, skal Ase vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Denne vurdering kan du læse nærmere om her.

Download brochuren


16. Flaskehalse på arbejdsmarkedet

Flaskehalsene på arbejdsmarkedet stiller krav om en intensiv jobsøgning fra din side. Du skal være aktivt jobsøgende til opslåede stillinger inden for dit fagområde.

Download brochuren

 

17. Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Som ledig har du mulighed for at få udbetalt dine danske dagpenge mens du søger arbejde i et EØS-land.

Download brochuren

 

18. Udtræden af virksomhed for ægtefæller

Du kan udtræde af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle på baggrund af en tro - og love erklæring. Læs her om muligheden.

Download brochuren

 

19. Fritagelse fra jobsøgning og møder

Du kan søge om fritagelse fra møder hos Ase og i jobcentret samt fra aktivering. Muligheden gælder, hvis du snart skal i job, på barsel, efterløn, flexydelse eller folkepension.

Download brochuren

 

20. Efterløn for dig som er født efter 1955

I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om efterløn, som er gældende for årgang 1956 og yngre årgange.

Download brochuren

 

21. Dagpenge, mens du søger job på Færøerne 

Som ledig har du mulighed for at få udbetalt dine danske dagpenge, mens du søger arbejde på Færøerne.

Download brochuren

 

22. Jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse er en mulighed for dig som er blevet ledig og som ikke har lønmodtagerarbejde eller bibeskæftigelse som selvstændig samtidig med dagpenge. Du kan læse mere om dine muligheder i denne folder.

Download brochuren

 

23. Supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge er dagpenge, du kan få, når du er ledig og samtidig har arbejde på mindre end 37 timer om ugen. Det gælder, uanset om du har en fast tilknytning til arbejdsgiver eller du er ansat uden faste timer (fx via et vikarbureau).

Download brochuren

 

24. Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

I denne brochure kan du læse om de muligheder, du har for at have aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge efter den 1. oktober 2018,  hvor nye regler træder i kraft.

Download brochuren

 

25. Sådan registrerer du din jobsøgning

I denne brochure får du en trin for trin guide til, hvordan du registrerer din jobsøgning korrekt.

Download brochuren

 

26. Få drømmejobbet

Ase tilbyder et forløb med personlig sparring, der er individuelt og målrettet til dig, som står over for et jobskifte, ønsker uvildig karriererådgivning, tænker på videreuddannelse eller går med tanker om at starte som selvstændig.

Download brochuren

 

27. Fra stress til overskud

Med Ases stress coaching får du redskaber til at forstå og håndtere din stress og hjælp til at forebygge stress i fremtiden. Tilbud til dig, der har privatforsikring i Tryg gennem Ase.

Download brochuren

 

28. Coaching - skab forandringer i dit arbejdsliv

Har du privatforsikring i Tryg gennem Ase tilbyder vi professionel coaching omkring dit arbejdsliv. Du får hjælp og sparring til at handle på de mål og områder i dit arbejdsliv, der er vigtige for dig.

Download brochuren

endnu ikke medlem?

bliv medlem