• Lønsikring Basis

  Fra 54 kr./md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Lægehotline fra Tryg

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

  5. Personlig sparring

  6. Ingen selvrisiko

  7. Tryg forsikringer uden betaling

 • Flest vælger
 • Lønsikring Super

  Fra 175 kr./md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Lægehotline fra Tryg

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

   i
  5. Personlig sparring

   i
  6. Ingen selvrisiko

   i
  7. Tryg forsikringer uden betaling

   i

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring kan ikke betale sig, når man tjener under 27.949
Ases Lønsikring har et loft på 87.949
kr./md.
min. 22.359
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
20.359 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3 eller 6 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Udvidet kan ikke betale sig, når man tjener under 31.699 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.949
kr./md.
min. 21.351
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
20.359 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak fordi du tilmeldte dig

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Super kan ikke betale sig, når man tjener under 31.699 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.949
kr./md.
min. 21.351
max. 69.322

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
20.359 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

LIGE NU! Får du gratis fagforening i 6 måneder, når du melder dig ind i a-kassen!

For at få lønsikring skal du være medlem af Ase a-kasse og være i job. Du kan nemt melde dig ind lige her.

Lønsikring er meget mere end økonomisk sikkerhed

Værd at vide inden du tegner Ase lønsikring

Hvad er lønsikring egentlig?

Lønsikring er en forsikring af din indtægt, som giver dig ret til at få udbetalt et beløb oveni dine dagpenge, hvis du mister dit job.

Det konkrete beløb afhænger af, hvor meget du har valgt at forsikre dig for. Med en Ase lønsikring får du en ekstra økonomisk tryghed, hvis du bliver ufrivilligt ledig.

Se betingelser for Ase Lønsikring

Faktaark

Kan jeg tegne en lønsikring?

Er du lønmodtager, kan du tegne en Ase lønsikring, hvis du:

 • har et dansk cpr.nr, har fast bopæl i Danmark og arbejder i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).
 • er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 61 år.
 • er fuldtidsmedlem af Ase a-kasse.
 • arbejder i Danmark, er fastansat med minimum 25 timer om ugen og har ikke kendskab til kommende ledighed.

Er du selvstændig?

Kan jeg overføre min anciennitet?

Har du ved tegningen af en Ase lønsikring en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan din anciennitet fra din tidligere forsikring overtages af din Ase lønsikring, så kvalifikationsperioden på 6 måneder enten forkortes eller bortfalder. Det er et krav, at din Ase lønsikring tegnes i direkte forlængelse af ophøret for den tidligere forsikring.

Din anciennitet overføres kun for den del af forsikringen, som svarer til den tidligere månedlige udbetaling og udbetalingsperiode.

Du er selv ansvarlig for at forlange, at din anciennitet bliver overført, og du er selv ansvarlig for at indsende de dokumenter, som TRYG og Ase anser for værende nødvendige.

Skal jeg betale for min lønsikring, mens jeg er ledig?

Hvis du vælger Lønsikring Udvidet eller Lønsikring Super, bliver du friholdt for betalingen af præmie til din Lønsikring ved dækningsberettiget ledighed.

 

 

Hvornår ophører lønsikringen?

Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag, hvor:

 • Du opnår din officielle folkepensionsalder
 • Du går på pension eller førtidspension
 • Du bliver bevilget ledighedsydelse
 • Du begynder i flexjob, eller får bevilget tilskud efter reglerne om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Du har fået udbetalt lønsikring i 3 udbetalingsperioder, hvorfor du har opbrugt din forsikring
 • Dit medlemskab af Ase a-kasse ophører
 • Du afgår ved døden

Kan jeg få præmiefritagelse?

Ved valg af Lønsikring Super indeholder forsikringen præmiefritagelse for dine Tryg Forsikringer. Det betyder, at du bliver friholdt for at betale til dine Tryg Forsikringer ved dækningsberettiget ledighed.

Vælger du Lønsikring Udvidet eller Lønsikring Super, så har du også præmiefritagelse på din lønsikring, ved dækningsberettiget ledighed.

Værd at vide hvis du allerede har Ase lønsikring

Jeg har brug for min lønsikring – hvad gør jeg?

Anmeldelse af ledighed

Når du søger om dagpenge hos Ase, anmelder du også automatisk din ledighed for din lønsikring.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring anmeldelse af ledighed i forhold til din lønsikring, kan du kontakte os på telefon 7013 7013 eller ase@ase.dk

Hvad er kvalifikationsperioden?

Kvalifikationsperioden er den periode, hvor du skal betale ind til forsikringen, før du kan gøre brug af den. Det er et krav, at du ikke er ledig eller bliver bekendt med ledighed i kvalifikationsperioden, for at forsikringen kan komme til udbetaling. 

Hvad er selvrisikoperioden?

Hvorvidt du er omfattet af en selvrisikoperiode, afhænger af hvilken lønsikringspakke du har tegnet. Hvis du har tegnet Lønsikring Super, har du ingen selvrisikoperiode.

For de øvrige pakker er der en selvrisikoperiode på 3 uger, der løber fra dagen efter dit ansættelsesforhold ophører. I denne periode sker der ikke udbetaling fra din lønsikring.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i lønsikring?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge.
Den samlede udbetaling af dagpenge, lønsikring og eventuelle arbejdstimer kan maksimalt udgøre 80 procent af din hidtidige indtægt, dog maksimalt det beløb, som du har tegnet dig for. 

Dine udbetalinger beskattes som almindelig indkomst. Der betales ingen AMBI af udbetalingerne.

Hvordan benytter jeg Tryg Lægehotline?

Når du har Lønsikring Basis, Udvidet eller Super, har du adgang til Tryg Lægehotline. Konsultationen foregår over video, så lægen kan se patienten.

Sådan gør du: 

 1. Download app'en Tryg Lægehotline til din mobil/tablet (Iphone, Android) eller brug din PC.
 2. Log ind med dit MitID.
 3. Du får kontakt til lægen. 

Fratrækkes betaling for Ase lønsikring i skat?

Tryg indberetter automatisk dine indbetalinger til SKAT som et ligningsmæssigt fradrag. Du kan finde fradraget i rubrik 52 på din årsopgørelse.

Hvordan ændrer, fortryder eller opsiger jeg min lønsikring?

Du har mulighed for at fortryde tegning af din Ase Lønsikring inden 14 dage regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:

 • Den dag aftalen indgås.
 • Den dag du modtog ordrebekræftelse med relevante oplysninger om dit køb.

Herefter er de almindelige opsigelsesregler gældende. Det vil sige løbende måned plus 30 dage. Fortrydelse eller opsigelse skal altid fremsendes skriftligt til Ase via MitAse eller ase@ase.dk.

Jeg har fået nyt arbejde eller min løn har ændret sig: Hvad skal jeg gøre i forhold til min lønsikring?

Det er vigtigt, at du har tegnet din forsikring med den rette dækningssum, da du ellers risikerer at være forkert dækket.

Har du fået nyt arbejde eller har din løn ændret sig, kan du med fordel kontakte os på telefon 70137013, og vi vil være behjælpelig med at tilpasse din forsikring, så den passer til dine nye forhold.

Hvad betyder beskæftigelsestillægget for lønsikringen?

Beskæftigelsestillægget, som blev indført med dagpengereglerne af d. 1. maj 2023, gør på ingen måde en Ase Lønsikring overflødig. Den sikrer dig fortsat en forhøjet udbetaling, hvis du mister dit job.

Hvis din lønsikring overhovedet bliver påvirket af beskæftigelsestillægget, er det kun til din fordel. For det betyder i så fald, at du er sikret en højere dækning i en længere periode uden arbejde.

Med en Ase Lønsikring får du desuden:

 • Fuld udbetaling, hvis du mister dit job og endnu ikke har kvalificeret dig til et nyt beskæftigelsestillæg som supplement til dagpenge
 • Et personligt sparringsforløb med en professionel jobkonsulent, hvis du mister dit job – allerede fra 1. dag (gælder Ase Lønsikring Udvidet og Super)
 • Fri adgang til Tryg Lægehotline

Nedenunder kan du læse, hvordan din udbetaling af lønsikring kan blive påvirket i de første 3 måneder som ledig.

Scenarie 1: Din lønsikring udsættes

Din udbetaling af lønsikring udsættes på grund af beskæftigelsestillægget

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg udgør 80% eller mere af din hidtidige løn, kan der ikke udbetales lønsikring samtidig med beskæftigelsestillægget.

I det tilfælde starter din udbetaling af Ase lønsikring blot, når beskæftigelsestillægget er opbrugt.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg.
 • Derefter får du udbetalt dagpenge + Ase Lønsikring.

Eksempel:

Du tjener 29.000 kr./md. og har tegnet en lønsikring på 3.000 kr./md. ved ledighed. 

Månedsløn:                     30.000 kr.

80% af månedsløn:       24.000 kr.

_____________________________

De første 3 måneder som ledig får du:

Dagpengesats:                 20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:         3.840 kr.

I alt:                              24.199 kr.

Med beskæftigelsestillægget får du altså mere end 80% af din løn udbetalt og din lønsikring udsættes derfor.

___________________________

Efter de første tre måneder af din ledighed får du: 

Dagpengesats:                  20.359 kr.

Ase lønsikring:                     3.000 kr.

I alt:                               23.359 kr.

Da du ikke har fået udbetalt fra din lønsikring de første 3 måneder, kan du få udbetalt Ase Lønsikring i den dækningsperiode, som du har tegnet dig for.

Scenarie 2: Din lønsikring nedsættes

Din udbetaling af lønsikring nedsættes på grund af beskæftigelsestillægget

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring udgør 80% eller mere af din hidtidige månedsløn, vil udbetalingen af lønsikring blive reduceret, så du samlet set ikke får udbetalt mere end det, der svarer til 80% af din månedsløn.

Men bare rolig, du forbruger kun det antal timer fra Ase Lønsikring, som du faktisk får udbetalt. Derfor vil din udbetaling af lønsikringen blot strække sig over en længere periode.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg + reduceret Ase Lønsikring.
 • Derefter vil du få udbetalt dagpenge + fuld Ase Lønsikring. Udbetalingsperioden for Ase Lønsikring vil blive forlænget med det antal timer, du ikke har forbrugt de første 3 måneder.


Eksempel:

Du har en månedsløn på 30.000 kr. og har tegnet en lønsikring på 3.000 kr./md. ved ledighed. 

Månedsløn:                      32.000 kr.

80% af månedsløn:        25.600 kr.

_____________________________

Dagpengesats:                20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:        3.840 kr.

Ase lønsikring:                   3.000 kr.

I alt:                                 27.199 kr.

Det samlede beløb overskrider 80% af din løn med 1.599 kr. - derfor reduceres din lønsikring, så den ender på (3.000- 1.599) 1.401 kr.  

___________________________

De første tre måneder som ledig får du:

Dagpengesats:                20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:        3.840 kr.

Ase lønsikring:                     1.401 kr.

I alt:                             25.600 kr.

___________________________

Efter de første tre måneder af din ledighed får du:

Dagpengesats:                20.359 kr.

Ase lønsikring:                   3.000 kr.

I alt:                                23.359 kr.

Efter de første tre måneder stopper beskæftigelsestillægget og du får udbetalt fuld lønsikring i den resterende del af din dækningsperiode.

Scenarie 3: Din lønsikring påvirkes ikke

Din udbetaling af lønsikring påvirkes ikke

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring ikke udgør 80% eller mere af din hidtidige månedsløn, er din udbetaling ved arbejdsløshed uændret.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring.
 • Derefter vil du få udbetalt dagpenge + Ase Lønsikring.

 

Eksempel:

Du tjener 40.000 kr./md. og har tegnet en lønsikring på 5.000 kr./md. ved ledighed. 

Månedsløn:                      40.000 kr.

80% af månedsløn:        32.000 kr.

_____________________________

De første tre måneder som ledig får du:

Dagpengesats:                 20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:          3.840 kr.

Lønsikring:                          5.000 kr.

I alt:                               29.199 kr.

Efter de første tre måneder, vil du få udbetalt lønsikring i den resterende del af din tegnede dækningsperiode.