Derfor skal du have vores lønsikring

 • Lønsikring Basis

  Fra 54 kr./md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Lægehotline fra Tryg

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

  5. Personlig sparring

  6. Ingen selvrisiko

  7. Tryg forsikringer uden betaling

 • Flest vælger
 • Lønsikring Super

  Fra 175 kr./md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Lægehotline fra Tryg

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

   i
  5. Personlig sparring

   i
  6. Ingen selvrisiko

   i
  7. Tryg forsikringer uden betaling

   i

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring kan ikke betale sig, når man tjener under 27.949
Ases Lønsikring har et loft på 87.949
kr./md.
min. 22.359
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
20.359 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3 eller 6 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Udvidet kan ikke betale sig, når man tjener under 31.699 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.949
kr./md.
min. 21.351
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
20.359 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak fordi du tilmeldte dig

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Super kan ikke betale sig, når man tjener under 31.699 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.949
kr./md.
min. 21.351
max. 69.322

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
20.359 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

Værd at vide om vores lønsikring

Til dig, der allerede har Ase Lønsikring

Jeg har brug for min lønsikring – hvad gør jeg?

Anmeld din ledighed

Når du søger om dagpenge hos Ase, anmelder du også automatisk din ledighed for din lønsikring.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring anmeldelse af ledighed i forhold til din lønsikring, kan du kontakte os på telefon 7013 7013 eller ase@ase.dk.

Hvad er kvalifikationsperioden?

Kvalifikationsperioden er den periode, hvor du skal betale ind til forsikringen, før du kan gøre brug af den. Det er et krav, at du ikke er ledig eller bliver bekendt med ledighed i kvalifikationsperioden, for at forsikringen kan komme til udbetaling.

Hvad er selvrisikoperioden?

Hvorvidt du er omfattet af en selvrisikoperiode, afhænger af hvilken lønsikring, du har tegnet.

Selvrisikoperioden løber fra dagen efter dit ansættelsesforhold ophører. I denne periode sker der ikke udbetaling fra din lønsikring.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i lønsikring?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge.
Den samlede udbetaling af dagpenge, lønsikring og eventuelle arbejdstimer kan maksimalt udgøre 80 procent af din hidtidige indtægt, dog maksimalt det beløb, som du har tegnet dig for. 

Dine udbetalinger beskattes som almindelig indkomst. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

 

Hvordan benytter jeg Tryg Lægehotline?

Når du har lønsikring hos os, har du adgang til Tryg Lægehotline. Konsultationen foregår over video, så lægen kan se patienten.

Sådan gør du:

 1. Download app'en Tryg Lægehotline til din mobil/tablet (Iphone, Android) eller brug din PC.
 2. Log ind med dit MitID.
 3. Du får kontakt til lægen.

 

Kan jeg trække mine betalinger for lønsikring fra i skat?

Tryg indberetter automatisk dine indbetalinger til SKAT som et ligningsmæssigt fradrag. Du kan finde fradraget i rubrik 52 på din årsopgørelse.

 

Jeg har fået nyt arbejde eller min løn har ændret sig: Hvad skal jeg gøre i forhold til min lønsikring?

Det er vigtigt, at du har tegnet din forsikring med den rette dækningssum, da du ellers risikerer at være forkert dækket.

Har du fået nyt arbejde eller har din løn ændret sig, kan du med fordel kontakte os på telefon 7013 7013, og vi kan hjælpe med at tilpasse din forsikring, så den passer til dine nye forhold.

 

Hvordan ændrer, fortryder eller opsiger jeg min lønsikring?

Du har mulighed for at fortryde tegning af din Ase Lønsikring inden 14 dage regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:

 • Den dag aftalen indgås
 • Den dag du modtog ordrebekræftelse med relevante oplysninger om dit køb

Herefter er de almindelige opsigelsesregler gældende. Det vil sige løbende måned plus 30 dage. Fortrydelse eller opsigelse skal altid fremsendes skriftligt til Ase på ase@ase.dk.

 

Hvornår ophører lønsikringen?

Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag, hvor:

 • Du opnår din officielle folkepensionsalder
 • Du går på pension eller førtidspension
 • Du bliver bevilget ledighedsydelse
 • Du begynder i flexjob, eller får bevilget tilskud efter reglerne om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Du har fået udbetalt lønsikring i 3 udbetalingsperioder, hvorfor du har opbrugt din forsikring
 • Dit medlemskab af Ase a-kasse ophører
 • Du afgår ved døden

Hvad betyder beskæftigelses-tillægget for lønsikringen?

Beskæftigelsestillægget, som blev indført med dagpengereglerne af d. 1. maj 2023, gør på ingen måde en lønsikring overflødig. Den sikrer dig fortsat en forhøjet udbetaling, hvis du mister dit job.

Hvis din lønsikring overhovedet bliver påvirket af beskæftigelsestillægget, er det kun til din fordel. For det betyder i så fald, at du er sikret en højere dækning i en længere periode uden arbejde.

Nedenunder kan du læse, hvordan din udbetaling af lønsikring kan blive påvirket i de første 3 måneder som ledig.

 

Scenarie 1: Din udbetaling af lønsikring udsættes på grund af beskæftigelsestillægget

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg udgør 80% eller mere af din hidtidige løn, kan der ikke udbetales lønsikring samtidig med beskæftigelsestillægget.

I det tilfælde starter din udbetaling af Ase lønsikring blot, når beskæftigelsestillægget er opbrugt.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg.
 • Derefter får du udbetalt dagpenge + Ase Lønsikring.

Eksempel:

Du tjener 29.000 kr./md. og har tegnet en lønsikring på 3.000 kr./md. ved ledighed. 

Månedsløn:                     30.000 kr.

80% af månedsløn:       24.000 kr.

_____________________________

De første 3 måneder som ledig får du:

Dagpengesats:                 20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:         3.840 kr.

I alt:                              24.199 kr.

Med beskæftigelsestillægget får du altså mere end 80% af din løn udbetalt og din lønsikring udsættes derfor.

___________________________

Efter de første tre måneder af din ledighed får du: 

Dagpengesats:                  20.359 kr.

Ase lønsikring:                     3.000 kr.

I alt:                               23.359 kr.

Da du ikke har fået udbetalt fra din lønsikring de første 3 måneder, kan du få udbetalt Ase Lønsikring i den dækningsperiode, som du har tegnet dig for.

 

Scenarie 2: Din udbetaling af lønsikring nedsættes på grund af beskæftigelsestillægget

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring udgør 80% eller mere af din hidtidige månedsløn, vil udbetalingen af lønsikring blive reduceret, så du samlet set ikke får udbetalt mere end det, der svarer til 80% af din månedsløn.

Men bare rolig, du forbruger kun det antal timer fra Ase Lønsikring, som du faktisk får udbetalt. Derfor vil din udbetaling af lønsikringen blot strække sig over en længere periode.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg + reduceret Ase Lønsikring.
 • Derefter vil du få udbetalt dagpenge + fuld Ase Lønsikring. Udbetalingsperioden for Ase Lønsikring vil blive forlænget med det antal timer, du ikke har forbrugt de første 3 måneder.

Eksempel:

Du har en månedsløn på 30.000 kr. og har tegnet en lønsikring på 3.000 kr./md. ved ledighed. 

Månedsløn:                      32.000 kr.

80% af månedsløn:        25.600 kr.

_____________________________

Dagpengesats:                20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:        3.840 kr.

Ase lønsikring:                   3.000 kr.

I alt:                                 27.199 kr.

Det samlede beløb overskrider 80% af din løn med 1.599 kr. - derfor reduceres din lønsikring, så den ender på (3.000- 1.599) 1.401 kr.  

___________________________

De første tre måneder som ledig får du:

Dagpengesats:                20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:        3.840 kr.

Ase lønsikring:                     1.401 kr.

I alt:                             25.600 kr.

___________________________

Efter de første tre måneder af din ledighed får du:

Dagpengesats:                20.359 kr.

Ase lønsikring:                   3.000 kr.

I alt:                                23.359 kr.

Efter de første tre måneder stopper beskæftigelsestillægget og du får udbetalt fuld lønsikring i den resterende del af din dækningsperiode.

 

Scenarie 3: Din udbetaling af lønsikring påvirkes ikke

Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring ikke udgør 80% eller mere af din hidtidige månedsløn, er din udbetaling ved arbejdsløshed uændret.

Det betyder:

 • At du i de 3 første måneder som ledig får udbetalt dagpenge + beskæftigelsestillæg + Ase Lønsikring.
 • Derefter vil du få udbetalt dagpenge + Ase Lønsikring.

Eksempel:

Du tjener 40.000 kr./md. og har tegnet en lønsikring på 5.000 kr./md. ved ledighed. 

Månedsløn:                      40.000 kr.

80% af månedsløn:        32.000 kr.

_____________________________

De første tre måneder som ledig får du:

Dagpengesats:                 20.359 kr.

Beskæftigelsestillæg:          3.840 kr.

Lønsikring:                          5.000 kr.

I alt:                               29.199 kr.

Efter de første tre måneder, vil du få udbetalt lønsikring i den resterende del af din tegnede dækningsperiode.