Ase Lønsikring

Som lønmodtager kan du med Ase Lønsikring få ekstra økonomisk tryghed, hvis du en dag bliver ufrivilligt arbejdsløs. Den er præmiefri, når du er ledig og har en kort karensperiode på blot 6 måneder.

Vi tilbyder 3 simple lønsikringspakker, vælg den der passer bedst til dig. 

 • Lønsikring Basis

  Fra 51 kr./md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Tryg Lægehotline

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

  5. Personlig sparring

  6. Ingen selvrisiko

  7. Tryg forsikringer uden betaling

 • Flest vælger
 • Lønsikring Super

  Fra 156 kr/md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Tryg Lægehotline

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

   i
  5. Personlig sparring

   i
  6. Ingen selvrisiko

   i
  7. Tryg forsikringer uden betaling

   i

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring kan ikke betale sig, når man tjener under 27.160
Ases Lønsikring har et loft på 87.160
kr./md.
min. 21.351
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.728 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3 eller 6 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Udvidet kan ikke betale sig, når man tjener under 30.910 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.160
kr./md.
min. 21.351
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.728 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak fordi du tilmeldte dig

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Super kan ikke betale sig, når man tjener under 30.910 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.160
kr./md.
min. 21.351
max. 69.322

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.728 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Se betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata.

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Læs om fordelene ved at være medlem af ase.dk.

LIGE NU! Får du gratis fagforening i 6 måneder, når du melder dig ind i a-kassen!

For at få lønsikring skal du være medlem af Ase a-kasse og være i job. Du kan nemt melde dig ind lige her.

lønsikring er meget mere end økonomisk sikkerhed

værd at vide inden du tegner Ase lønsikring

Hvad er lønsikring egentlig?

Lønsikring er en forsikring af din indtægt, som giver dig ret til at få udbetalt et beløb oveni dine dagpenge, hvis du mister dit job.

Det konkrete beløb afhænger af, hvor meget du har valgt at forsikre dig for. Med en Ase lønsikring får du en ekstra økonomisk tryghed, hvis du bliver ufrivilligt ledig.

Se betingelser for Ase Lønsikring

Kan jeg tegne en lønsikring?

Er du lønmodtager, kan du tegne en Ase lønsikring, hvis du:

 • har et dansk cpr.nr, har fast bopæl i Danmark og arbejder i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).
 • er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 61 år.
 • er fuldtidsmedlem af Ase a-kasse.
 • arbejder i Danmark, er fastansat med minimum 25 timer om ugen og har ikke kendskab til kommende ledighed.

Er du selvstændig?

Kan jeg overføre min anciennitet?

Har du ved tegningen af en Ase lønsikring en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan din anciennitet fra din tidligere forsikring overtages af din Ase lønsikring, så kvalifikationsperioden på 6 måneder enten forkortes eller bortfalder. Det er et krav, at din Ase lønsikring tegnes i direkte forlængelse af ophøret for den tidligere forsikring.

Din anciennitet overføres kun for den del af forsikringen, som svarer til den tidligere månedlige udbetaling og udbetalingsperiode.

Du er selv ansvarlig for at forlange, at din anciennitet bliver overført, og du er selv ansvarlig for at indsende de dokumenter, som TRYG og Ase anser for værende nødvendige.

Skal jeg betale for min lønsikring, mens jeg er ledig?

Hvis du vælger Lønsikring Udvidet eller Lønsikring Super, så skal du ikke betale for din lønsikring i den periode, hvor du får udbetalt lønsikring. Løbetiden på den betalingsfri periode afhænger af din valgte udbetalingsperiode på din lønsikring.

Hvor længe dækker lønsikringen?

Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag, hvor:

 • Du opnår din officielle folkepensionsalder
 • Du går på pension eller førtidspension
 • Du bliver bevilget ledighedsydelse
 • Du begynder i flexjob, eller får bevilget tilskud efter reglerne om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Du har fået udbetalt lønsikring i 3 udbetalingsperioder, hvorfor du har opbrugt din forsikring
 • Dit medlemskab af Ase a-kasse ophører
 • Du afgår ved døden

Kan jeg få præmiefritagelse?

Ved valg af Lønsikring Super indeholder forsikringen præmiefritagelse, hvilket betyder, at vi dækker dine øvrige forsikringsindbetalinger i Tryg. Løbetiden på præmiefritagelsen er afhængig af den valgte dækningsperiode på lønsikringen.

Erstatningen for præmiefritagelse udbetales én gang ved afslutning af udbetalingsperioden. Præmiefritagelsen gælder i den valgte udbetalingsperiode, så længe du er ledig.

Vælger du Lønsikring Udvidet eller Lønsikring Super, så har du også præmiefritagelse på din Lønsikring hvis du bliver ufrivillig ledig. Præmiefritagelsen gælder i den valgte udbetalingsperiode, så længe du er ufrivillig ledig.

værd at vide hvis du allerede har Ase lønsikring

Jeg har brug for min lønsikring – hvad gør jeg?

Anmeldelse af ledighed

Når du søger om dagpenge hos Ase, anmelder du også automatisk din ledighed for din lønsikring.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring anmeldelse af ledighed i forhold til din lønsikring, kan du kontakte os på telefon 7013 7013 eller ase@ase.dk

Hvad er kvalifikationsperioden?

Kvalifikationsperioden er den periode, hvor du skal betale ind til forsikringen, før du kan gøre brug af den. Det er et krav, at du ikke er ledig eller bliver bekendt med ledighed i kvalifikationsperioden, for at forsikringen kan komme til udbetaling. 

Hvad er selvrisikoperioden?

Hvorvidt du er omfattet af en selvrisikoperiode, afhænger af hvilken lønsikringspakke du har tegnet. Hvis du har tegnet Lønsikring Super, har du ingen selvrisikoperiode.

For de øvrige pakker er der en selvrisikoperiode på 3 uger, der starter dagen efter, du er ophørt med dit arbejde. I denne periode sker der ikke udbetaling fra din lønsikring.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i lønsikring?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge.
Dagpenge + lønsikring kan tilsammen udgøre op til 80 procent af din seneste bruttoløn, dog maksimalt det beløb, som du har tegnet dig for. Bruttolønnen opgøres før fradrag af AMBI.
Dine udbetalinger beskattes som almindelig indkomst. Der betales ingen AMBI af udbetalingerne.

Hvordan benytter jeg Tryg Lægehotline?

Når du har Lønsikring Basis, Udvidet eller Super, har du adgang til Tryg Lægehotline. Konsultationen foregår over video, så lægen kan se patienten.

Sådan gør du: 

 1. Download app'en Tryg Lægehotline til din mobil/tablet (Iphone, Android) eller brug din PC.
 2. Log ind med dit NemID eller MitID – også selv om det ikke er dig, der er patienten
 3. Du får kontakt til lægen. 

Fratrækkes betaling for Ase lønsikring i skat?

Tryg indberetter automatisk dine indbetalinger til SKAT som et ligningsmæssigt fradrag. Du kan finde fradraget i rubrik 52 på din årsopgørelse.

Hvordan ændrer, fortryder eller opsiger jeg min lønsikring?

Du har mulighed for at fortryde tegning af din Ase Lønsikring inden 14 dage regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:

 • Den dag aftalen indgås
 • Den dag du har modtaget alle aftaledokumenter i form af vilkår og police

Herefter er de almindelige opsigelsesregler gældende. Det vil sige løbende måned plus 30 dage. Fortrydelse eller opsigelse skal altid fremsendes skriftligt til Ase via ase@ase.dk.

Jeg har fået nyt arbejde/ny bruttoløn, hvad skal jeg gøre i forhold til min lønsikring?

Det er vigtigt, at du har tegnet din forsikring med den rette dækningssum, da du ellers risikerer at være forkert dækket.

Har du fået nyt arbejde, din løn har ændret sig, kan du med fordel kontakte os på telefon 7013 7013, og vi vil være behjælpelige med at rette din police til.