Selvstændiges ret til orlov ved barsel

09.08.2017

Alle der bliver forældre, har ret til at holde orlov fra deres beskæftigelse. Der er dog forskel på, om man er mor eller far. Mor har klart de bedste vilkår. Dog bliver fædreorloven fra 1. januar 2018 lidt mere fleksibel.

Når man bliver forælder, kan man som selvstændig holde orlov fra sin beskæftigelse på samme måde som lønmodtagere og modtage barselsdagpenge. Det kræver blot, at man lever op til en række betingelser, der er særlige for selvstændige. Fra 1. januar 2018 bliver den lovfæstede fædreorlov på to uger i øvrigt mere fleksibel, så de to uger ikke nødvendigvis skal holdes sammenhængende. Selv om de fortsat skal ligge inden barnet fylder 14 uger.

Forældre kan tilsammen modtage fuldtids barselsdagpenge i 52 uger
Der er en del begreber oppe og vende, når talen falder på barsel og forældres ret til orlov. Orlovsperioderne hedder noget forskelligt, og der findes forskellige muligheder for at forlænge og udskyde dele af orloven. Det er imidlertid kun i 52 uger, at mor og far tilsammen har mulighed for at modtage barselsdagpenge.

De forskellige orlovsperioder, deres varighed og fordelingen mellem mor og far:

  • Graviditetsorlov: Mor har ret til 4 ugers graviditetsorlov før den forventede terminsdato.
  • Barselsorlov: Mor kan holde 14 ugers barselsorlov efter fødslen.
  • Fædreorlov: Far kan holde 2 sammenhængende ugers fædreorlov i umiddelbart tilknytning til barnets fødsel, eller når barnet kommer hjem fra hospitalet. Fædreorloven skal være afholdt inden 14 uger efter barnet er født. Fra 1. januar 2018 skal de to uger ikke længere nødvendigvis være sammenhængende.
  • Forældreorlov: Når mors barselsorlov udløber efter uge 14, har mor og far hver lov til at holde 32 ugers forældreorlov, altså tilsammen 64 ugers forældreorlov. Far kan faktisk godt vælge at begynde sin forældreorlov, før mors barselsorlov er slut. Men når det gælder barselsdagpengene, begrænser retten sig dog til 32 uger med forældreorlov tilsammen. Begge kan altså ikke modtage barselsdagpenge i perioden med forældreorlov, hvis de vælger at holde mere end i alt 32 uger.