Ansætter du udenlandsk arbejdskraft?

Udenlandske statsborgere er rykket massivt ind på det danske arbejdsmarked. Det kan gøre det svært at orientere sig i reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi guider dig i forhold til, hvor i verden arbejdskraften kommer fra.

Regler for udenlandsk arbejdskraft

Hvis du ansætter en medarbejder, som ikke er dansk statsborger, kan der opstå en række praktiske spørgsmål. Nedenfor kan du læse mere om de overordnede regler, men de gælder kun medarbejdere, der bliver ansat direkte i danske virksomheder. 

Krav til udenlandsk arbejdskraft for dig som arbejdsgiver

Din virksomhed skal overholde arbejdsmarkedets regler også for udenlandske medarbejdere, der udfører arbejde i Danmark. Det vil sige:

Opholdstilladelse for bestemte nationaliteter

Hvorvidt din kommende medarbejder skal have arbejdstilladelse, afhænger af nationaliteten.

Udlændingeloven skelner nemlig mellem borgere fra nordiske lande, borgere fra EU-lande (herunder også fra EØS-lande og Schweiz) og borgere fra tredjelande.

Ingen særlige krav til statsborgere i Norden

Borgere fra nordiske lande kan frit tage ophold og arbejde i Danmark uden at skulle have en arbejdstilladelse.

Statsborgere i EU, EØS og Schweiz skal ansøge om et opholdsdokument

EU-borgere, EØS-borgere og borgere fra Schweiz skal heller ikke have en arbejdstilladelse. Men skal de arbejde her i mere end tre måneder, skal de have et EU/EØS opholdsdokument som bevis for, at medarbejderen har ret til ophold i landet. Dokumentet udstedes af Statsforvaltningen.

Andre statsborgere skal have en arbejdstilladelse

Borgere fra tredjelande skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Tredjelande er lande uden for Norden, EØS, EU og Schweiz. Medarbejderen skal have sin arbejdstilladelse, før arbejdet kan påbegyndes. Arbejdstilladelser er tidsbegrænsede og skal derfor løbende fornyes. Sørg derfor for, at din medarbejders arbejdstilladelse altid er gyldig. 

Det er dit ansvar, at din medarbejder har ret til at arbejde i Danmark. Straffen for beskæftigelse af en udenlandsk medarbejder uden arbejdstilladelse er bøde eller i grove tilfælde fængselsstraf.

Du kan læse mere om arbejdstilladelser på nyidanmark.dk

Husk ansættelseskontrakten

Du har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til en udenlandsk medarbejder efter samme regler, som gælder for danske statsborgere, og den bør være forståelig for medarbejderen. Desuden skal du være klar over følgende:

Ferie, funktionær -og ansættelsesbevisloven

Udenlandske medarbejdere, som arbejder i Danmark i en dansk virksomhed, er omfattet af samme lovgivning som danske statsborgere – herunder blandt andet ferieloven og ansættelsesbevisloven. Funktionærloven er også gældende for udenlandske medarbejdere, hvis de er dækket ind under loven.

Social sikring, løn og ansættelsesvilkår

Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark, er som udgangspunkt også omfattet af de danske regler om social sikring, eksempelvis sygedagpenge- og barselloven. Er din virksomhed dækket af en kollektiv overenskomst, skal medarbejderen ligeledes have overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår.

Forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven forbyder forskelsbehandling på grund af nationalitet, etnisk oprindelse, hudfarve og race – både ved ansættelsen, under ansættelsen og i forbindelse med en eventuel opsigelse. Du må altså ikke give dine udenlandske medarbejdere ringere vilkår før, under eller efter ansættelsen på grund af disse kriterier.

Det skal du vide når du ansætter udenlandsk arbejdskraft

Skat og CPR-nummer ved udenlandsk arbejdskraft

Som udgangspunkt skal man betale skat i det land, hvor man arbejder. 

En udenlandsk medarbejder, der skal arbejde i Danmark, skal derfor have et skattekort og et skattepersonnummer.

En medarbejder, der bosætter sig i Danmark, skal have et CPR-nummer i stedet for et skattepersonnummer. Det fås ved henvendelse til Borgerservice i bopælskommunen.

Det er også kommunen, som er behjælpelig med et sundhedskort til medarbejderen. Vær opmærksom på, at der måske skal bestilles tid hos Borgerservice.

Du kan finde mere information på skat.dk/danskskattekort

Du kan finde blanketten til ansøgning om et skattekort på skat.dk/blanket04063.

Medarbejderen kan læse mere om at betale den rette skat og få de korrekte fradrag på Your guide to working in Denmark  

*Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.

Få rådgivning af Ase Selvstændig

Har du spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft, er du velkommen til at kontakte Ase Selvstændig på 7013 7015.

Få mere information

Du kan finde yderligere rådgivning om udenlandsk arbejdskraft i Danmark her:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ase Selvstændig på 7013 7015.