Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i DK: Sådan er reglerne

ansætter du udenlandsk arbejdskraft?

Udenlandske statsborgere er rykket massivt ind på det danske arbejdsmarked. Det kan gøre det svært at orientere sig i reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi guider dig i forhold til, hvor i verden arbejdskraften kommer fra.

Hvis du ansætter en medarbejder, som ikke er dansk statsborger, kan der opstå en række praktiske spørgsmål. Vi beskriver de overordnede regler, men de gælder kun medarbejdere, der bliver ansat direkte i danske virksomheder. 

Reglerne kan være anderledes, hvis der fx er tale om en vikar fra et udenlandsk vikarbureau eller en medarbejder, der - som led i en entreprise - arbejder i Danmark.

Skal medarbejderen have en arbejdstilladelse?

Hvorvidt din kommende medarbejder skal have arbejdstilladelse afhænger af nationaliteten.

Udlændingeloven skelner nemlig mellem borgere fra nordiske lande, borgere fra EU-lande (herunder også fra EØS-lande og Schweiz) og borgere fra tredjelande.

  • Borgere fra nordiske lande kan frit tage ophold og arbejde i Danmark uden at skulle have en arbejdstilladelse.
  • EU-borgere, EØS-borgere og borgere fra Schweiz skal heller ikke have en arbejdstilladelse. Men skal de arbejde her i mere end tre måneder, skal de have et EU/EØS opholdsdokument som bevis for, at medarbejderen har ret til ophold i landet. Dokumentet udstedes af Statsforvaltningen.
  • Borgere fra tredjelande skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Tredjelande er lande uden for Norden, EØS, EU og Schweiz. Medarbejderen skal have sin arbejdstilladelse, før arbejdet kan påbegyndes. Arbejdstilladelser er tidsbegrænsede og skal derfor løbende fornyes. Sørg derfor for, at din medarbejders arbejdstilladelse altid er gyldig. 

Det er dit ansvar, at din medarbejder har ret til at arbejde i Danmark. Straffen for beskæftigelse af en udenlandsk medarbejder uden arbejdstilladelse er bøde eller i grove tilfælde fængselsstraf.

Du kan læse mere om arbejdstilladelser på nyidanmark.dk

Husk ansættelseskontrakt

Du har pligt til at lave en ansættelseskontrakt til en udenlandsk medarbejder efter samme regler, som gælder for danske statsborgere, og den bør være forståelig for medarbejderen. 

Desuden skal du være klar over følgende:

  • Udenlandske medarbejdere, som arbejder i Danmark i en dansk virksomhed, er omfattet af samme lovgivning som danske statsborgere – herunder blandt andet ferieloven og ansættelsesbevisloven. Funktionærloven er også gældende for udenlandske medarbejdere, hvis de er dækket ind under loven.
  • Udenlandske medarbejdere, der arbejder i Danmark, er som udgangspunkt også omfattet af de danske regler om social sikring, eksempelvis sygedagpenge- og barselloven. Er din virksomhed dækket af en kollektiv overenskomst, skal medarbejderen ligeledes have overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår.
  • Forskelsbehandlingsloven forbyder forskelsbehandling på grund af nationalitet, etnisk oprindelse, hudfarve og race – både ved ansættelsen, under ansættelsen og i forbindelse med en eventuel opsigelse. Du må altså ikke give dine udenlandske medarbejdere ringere vilkår før, under eller efter ansættelsen på grund af disse kriterier.

    Det skal du vide når du ansætter udenlandsk arbejdskraft

Skat og CPR-nummer

Som udgangspunkt skal man betale skat i det land, hvor man arbejder. 

Medarbejderen skal derfor have et skattekort hos sit lokale skattecenter. Du kan finde mere information på skat.dk, hvor du også finder blanketten til ansøgning om et skattekort. 

Foruden et skattekort skal medarbejderen have et sygesikringskort og et CPR-nummer. Det fås ved henvendelse til borgerservice i medarbejderens bopælskommune.

Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.

Få mere information

Du kan finde yderligere rådgivning om udenlandsk arbejdskraft i Danmark her:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ase Selvstændig på 7013 7015.