Pligter som arbejdsgiver

I det øjeblik du ansætter din første medarbejder, bliver du arbejdsgiver og leder – og det forpligter. Du kommer til at stå med mange forskellige ledelsesmæssige udfordringer og opgaver. 

Når du skal ansætte den første medarbejder i din virksomhed, er det vigtigt, at du har forberedt dig grundigt. Økonomi, arbejdsopgaver og personprofil er vigtige faktorer, du bør have overvejet, før du går i gang med rekrutteringsprocessen. Juridiske aspekter og medarbejderens trivsel er også noget, du skal være opmærksom på.

Det skal du gøre, når du ansætter din første medarbejder

Når du ansætter din første medarbejder, følger der en række pligter med. Du skal fx tegne forsikring, indbetale feriepenge, sørge for et godt arbejdsmiljø. Og er du det ikke allerede, skal du som noget af det første registreres som arbejdsgiver.

Det er en ressourcekrævende opgave at ansætte en ny medarbejder, men det hårde arbejde betaler sig i sidste ende, når du ansætter den perfekte person til stillingen.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du skal vide (og gøre), når du ansætter din første medarbejder.

Du kan også læse mere i vores vejledning om den første medarbejder

Vejledning om den første medarbejder

Registrering som arbejdsgiver

Hvis den medarbejder, du ansætter, er din første medarbejder, og du betaler medarbejderen løn, skal du registreres som arbejdsgiver. Det kan du gøre på virk.dk

www.virk.dk

Du skal registrere dig, så du kan indberette A-skat og AM-bidrag af din medarbejders løn til SKAT. Når du er registreret, bliver du automatisk registreret som arbejdsgiver hos både SKAT og ATP.

Fristen for at registrere sig er senest 8 dage efter den første lønudbetaling.

Ansættelseskontrakten

Når du ansætter en medarbejder, skal han/hun have en ansættelseskontrakt. Den bidrager til at skabe klarhed over de vilkår, der er for ansættelsesforholdet.

Det kræver en del indsigt at udarbejde en ansættelseskontrakt. Hvis du vil vide mere, kan du læse mere dybdegående om emnet her:

den gode ansættelseskontrakt

Her finder du information om, hvilke krav der stilles til ansættelseskontrakter, hvad der gælder i forhold til overenskomster og funktionærstatus mv.

Lønforhold

Som arbejdsgiver skal du naturligvis betale din nye medarbejder løn. Det bør fremgå af ansættelseskontrakten, hvilken løn din nye medarbejder kan forvente, men derudover er der nogle krav til dig som arbejdsgiver. Det er fx dig, der skal sørge for, at Skattestyrelsen får besked om din(e) ansattes løn, A-skat og AM-bidrag – og det er også dig, der skal betale A-skat og AM-bidrag.

Du skal også lave en lønseddel til din(e) ansatte. Den er hans/hendes kvittering for, at du har trukket ATP, A-skat og AM-bidrag. De beløb, der er på lønsedlen, kommer til at stå på din medarbejders årsopgørelse. På lønsedlen skal der som minimum fremgå følgende fire punkter:

  • Hvor meget har den ansatte tjent i perioden
  • Hvilken periode dækker lønsedlen
  • Beløbet du har trukket fra til A-skat og AM-bidrag
  • Dit navn, din adresse og relevant SE-/CVR-nummer

Du kan evt. bruge LetLøn, der er Skattestyrelsens system, til at indberette A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag, feriepenge, lønstatistik og pensionsoplysninger.

LetLøn

 

Hvis du vil vide mere om aflønning af din nye medarbejder, kan du læse mere her:

nyttig viden om løn

Forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Når du ansætter en – eller flere – medarbejdere i din virksomhed, skal du være opmærksom på, at du skal forsikre din(e) ansatte mod arbejdsskader. Det skyldes, at din medarbejder bliver dækket økonomisk, hvis han/hun kommer ud for en arbejdsulykke. Du må selv bestemme, hvem du tegner ulykkesforsikringen hos – bemærk, at prisen for forsikringen er afhængig af, hvor stor risikoen for arbejdsulykker i virksomheden er.

 

Sikring ved erhvervssygdom

Derudover skal du også betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – ligeledes for at sikre din medarbejder økonomisk, hvis han/hun får en erhvervssygdom. Når du registrerer dig som arbejdsgiver på Virk.dk, bliver du automatisk tilmeldt AES – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Få mere viden om AES

 

Sygedagpengeforsikring

Du har desuden mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, der sikrer dig som arbejdsgiver mod økonomisk tab, hvis din(e) ansatte bliver ramt af sygdom. En sådan forsikring dækker fra din ansattes 2. sygedag. Der gælder nogle særlige regler for denne forsikring, som du kan læse mere om på virk.dk.

www.virk.dk - forsikring af ansatte

 

Du kan læse mere om forsikringer her – om, hvilke du skal have, og hvilke der er en rigtig god idé at have:

Vigtige forsikringer for arbejdsgivere

Ase kan hjælpe dig med dine udfordringer som arbejdsgiver

Det forpligter at blive arbejdsgiver og leder. Du kommer til at stå med mange forskellige ledelsesmæssige udfordringer og opgaver, og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvordan du bedst kan leve op til dit personaleansvar.

Som medlem af Ase Selvstændig har du direkte adgang til jurister og HR-medarbejdere. De kender lovgivningen og kan hjælpe dig med alle de spørgsmål, der vedrører forholdet mellem dig og dine medarbejdere, ligesom vi kan hjælpe dig med at lave jobannonce, indrykke de rigtige steder og selve rekrutteringen.

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af foreningen Ase Selvstændig, kan du få hjælp til spørgsmål omkring medarbejdere. Du kan blive medlem for kun 87 kr./md.

bliv medlem