Forsikringer som selvstændig

Når du starter en virksomhed, er der forsikringer som er en god idé at tegne, og så er det forsikringer, som du er forpligtet til at tegne. Nedenfor kan du få overblikket over, hvilke forsikringer der er frivillige, og hvilke der er lovpligtige.

Arbejdsskade- forsikring

Hvis du har ansatte i din virksomhed, har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Det gælder, uanset om du bruger lønnet eller ulønnet arbejdskraft.

Er du selvstændig og driver en personlig ejet virksomhed såsom en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab (I/S) er det frivilligt om du vil tilkøbe en arbejdsskadeforsikring som ekstra dækning til dig selv. Du kan også vælge at tegne en særskilt forsikring, hvis din ægtefælle er medarbejder i din virksomhed. Dog har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker dig selv, hvis du er indehaver af et aktieselskab (A/S) eller anpartsselskab (ApS), eftersom du juridisk er ansat medarbejder i virksomheden.

Forsikringen dækker i tilfælde af en ulykke i arbejdstiden. Du kan tegne en arbejdsskadeforsikring i de fleste forsikringsselskaber i Danmark.

 

Erhvervssygdoms- forsikring

Hvis du har ansatte i din virksomhed, uanset om de får løn eller ej, har du pligt til at tegne en erhvervssygdomsforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) sikrer, at dine ansatte kan få erstatning og/eller godtgørelse, hvis de får en erhvervssygdom som følge af deres arbejde eller de arbejdsforhold, som arbejdet udføres i.

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og du får en erhvervssygdom, er du også dækket, hvis du har en erhvervssygdomsforsikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) gælder også, selv om der er gået mange år, siden du er blevet udsat for skadelige påvirkninger.

Læs mere om AES her.

 

Sygedagpenge- forsikring

En sygedagpengeforsikring er en frivillig forsikring, du kan tilmelde dig både som selvstændig og privat arbejdsgiver.

Selvstændige har ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dage ved sygdom, hvis betingelserne er opfyldt. Læs mere om sygedagpenge for selvstændige. Med sygedagpengeforsikringen er det muligt at få sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. dag, hvor du er syg.

Som selvstændig kan du tegne en sygedagpengeforsikring her

Har du medarbejdere, kan du tegne en sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere. Forsikringen giver refusion af sygedagpenge fra 2. fraværsdag. Uden forsikringen kan du som arbejdsgiver få refusion efter 30 dages sygdom.

Læs mere om sygedagpenge for private arbejdsgivere og tegn en forsikring her

 

Læs mere om forsikringer

Afhængigt af din virksomheds konkrete omstændigheder, findes der mange andre typer af forsikringer, som er påkrævede eller kan være en god idé at overveje. Læs mere på iVækst.dk og bliv klogere på, hvilke forsikringer der kunne være relevante.