Forsikringer

Når du starter en virksomhed, er der forsikringer som er en god idé at tegne, og så er det forsikringer, som du er forpligtet til at tegne. Nedenfor kan du få overblikket over, hvilke forsikringer der er frivillige, og hvilke der er lovpligtige.

Lovpligtige forsikringer

Som indehaver af en virksomhed, skal du have en arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomsforsikring.

Arbejdsskadeforsikring

Hvis du har ansatte i din virksomhed, har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Det gælder, uanset om du bruger lønnet eller ulønnet arbejdskraft. Du kan tegne en arbejdsskadeforsikring i de fleste forsikringsselskaber i Danmark.

Erhvervssygdomsforsikring

Hvis du har ansatte i din virksomhed, uanset om de ansatte får løn eller ej, har du pligt til at tegne en erhvervssygdomsforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) sikrer, at dine ansatte kan få erstatning og/eller godtgørelse, hvis de får en erhvervssygdom.

Læs mere om AES her.

Sygedagpengeforsikring

Hvis du bliver syg som selvstændig, har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dage.

For at du er berettiget til sygedagpenge skal du dog opfylde de betingelser, der er i sygedagpengeloven – bl.a. skal du have været selvstændig i ’væsentligt omfang’ i løbet af de seneste 12 måneder. Du skal også have haft overskud i virksomheden. Det er muligt at tegne en tillægsforsikring, så du kan få sygedagpenge allerede fra dag 2, hvor du er syg.

Du kan tegne en sygedagpengeforsikring her.

Erhvervssygdomsforsikring

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og du får en erhvervssygdom – en sygdom, der er forårsaget af dit arbejde eller dine arbejdsforhold – er du dækket, hvis du har en erhvervssygdomsforsikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) gælder også, selv om der er gået mange år, siden du er blevet udsat for skadelige påvirkninger.

Læs mere om AES, og tegn forsikringen her.

Frivillige forsikringer

Ud over de lovpligtige forsikringer, er der en lang række forsikringer, du kan tegne som indehaver af en virksomhed. Disse er du dog ikke forpligtet til, men kan fungere som en ekstra dækning. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, drejer det sig bl.a. om en erhvervssygdomsforsikring, sygedagpengeforsikring og lønsikring.

Læs mere om forsikringer

Ud over de nævnte forsikringer, er der flere andre forsikringer, du kan tegne som selvstændig. Læs mere på iVækst.dk, og bliv klogere på, hvilke forsikringer der kunne være relevante.