Sygedagpenge som selvstændig

Har du en sygedagpengeforsikring? Og ved du om du overhovedet lever op til de grundlæggende krav for at få sygedagpenge - hvis du ikke er forsikret? Vi skitserer de grundlæggende principper for sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende.

Din basale rettighed til sygedagpenge

Som selvstændig har du som hovedregel ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Det er kommunen, der vurderer, om du som selvstændig opfylder betingelserne for at få sygedagpenge. Det er også kommunen, der udbetaler sygedagpenge, og de udbetales bagud.

For at modtage sygedagpenge på normal vis (fra 14. sygedag), skal du leve op til følgende:

  • Have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder inden for de seneste 12 måneder
  • Have arbejdet minimum 18,5 timer pr. uge inden for de 6 ud af 12 måneder
  • Have arbejdet minimum 18,5 timer pr. uge inden for den seneste måned op til din sygemelding
  • Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i mindre end seks måneder, bliver perioder, hvor du har været i job, medregnet.

Hvis du er ansat i et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) og selv er ejer eller medejer, betragtes du som lønmodtager jf. sygedagpengeloven. Det betyder, at reglerne for og kravene til sygedagpenge til lønmodtagere gælder.

Læs også: Hvornår er jeg selvstændig?

 

Mulighed for sygedagpengeforsikring, hvis du vil være dækket ind fra første sygedag 

Redder du dig en halsbetændelse der gør dig ukampdygtig i en uge, er det altså som udgangspunkt for egen regning og risiko. Tegner du en sygedagpengeforsikring via Udbetaling Danmark, har du derimod mulighed for at blive dækket ind de første 14 dage også. Du kan vælge mellem en ordning der dækker dig fra allerførste sygedag, eller en der dækker dig fra tredje sygedag. Du må ikke være syg når du tegner forsikringen, og der en karensperiode på seks måneder (med mindre du kommer ud for en ulykke). Du skal altså have betalt til sygedagpengeforsikringen i seks måneder før du kan gøre brug af den.

Her kan du finde mere information om sygedagpengeforsikringen.

 

Hvor mange penge kan du få udbetalt uden forsikring?

Opfylder du kravene for at kunne få sygedagpenge, skal du altid registrere dit fravær via Nemrefusion. Uden en forsikring kan du højst få 4.695 kr. i sygedagpenge pr. uge (2024). Og som hovedregel kan du maksimalt få sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på ni måneder.

Hvad enten du er forsikret eller ej, så er det din kommune og Udbetaling Danmark der administrerer sygedagpengene og udbetalingen af dem. For præcis at finde ud af hvad du kan få udbetalt i sygedagpenge og hvordan, skal du derfor kontakte din kommune. Har du ansatte, kan du også vælge at forsikre dem.

Du kan finde flere svar på borger.dk

 

Er du lønmodtager eller ledig? Læs, hvad der gælder for dig