Sygedagpenge: Alt du skal vide

Hvis du bliver syg eller kommer til skade, har du – hvis du opfylder visse kriterier – mulighed for at søge sygedagpenge. Som udgangspunkt skal du være medlem af en a-kasse, i job, være selvstændig erhvervsdrivende og/eller medarbejdende ægtefælle til en selvstændig erhvervsdrivende.

Hvilke regler og betingelser gør sig gældende hvornår og hvor meget kan man få udbetalt? Nedenfor har vi samlet alt du skal vide om sygedagpenge.

Sygedagpengesatsen: Hvor meget kan jeg få?

Hvor meget du kan få i sygedagpenge, afhænger af om du er vurderet uarbejdsdygtig eller ej. Sygedagpengene udgør højst 4.550 kr. (2023) pr. uge og højest 122.97 kr. (2023) pr. time.

Hvis du er delvis uarbejdsdygtig

Hvis du er vurderet som delvis uarbejdsdygtighed kan du få nedsatte sygedagpenge.

For at få delvise sygedagpenge, skal din læge vurdere, at du enten kun kan arbejde deltid eller skal til ambulante behandlinger.

Du kan når som helst i dit sygedagpengeforløb vælge at vende delvist tilbage til arbejdet på nedsat tid. Her vil du selvfølgelig få løn for de timer, du arbejder, og sygedagpenge for de timer, du stadig er sygemeldt. Vær opmærksom på, at du skal være væk fra arbejdet i mindst fire timer om ugen for at kunne modtage sygedagpenge

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Hvis du er i job, er det som udgangspunkt altid din arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i de første 30 sygedage. Hvis din sygdomsperiode er længere end 30 kalenderdage, er det kommunen, der står for udbetalingen af sygedagpenge efter de 30 kalenderdage.

Hvis du skal modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du leve op til følgende:

 • Have været ansat hos arbejdsgiveren i minimum 8 uger, inden du har behov for at modtage sygedagpenge
 • Arbejdet i minimum 74 timer inden for den otte uger lange periode

Hvis du ikke lever op til kravene om at modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver, kan du modtage pengene fra kommunen i stedet. Her er der dog også nogle krav, før du har ret til at modtage sygedagpenge.

Sygedagpenge fra kommunen

For at modtage sygedagpenge fra kommunen, skal du leve op til et af følgende krav:

 • Været i beskæftigelse på din første sygedag
 • Arbejdet i minimum 240 timer inden for de seneste 6 måneder (op til første sygedag). I de 6 måneder skal du have arbejdet mindst 40 timer om måneden i minimum 5 af månederne
 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis du ikke har været syg
 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for den seneste måned
 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med din uddannelse
 • Være ansat i et fleksjob
 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade

Sygedagpenge, hvis du er ledig

Som ledig har du som hovedregel ret til sygedagpenge fra din første sygdomsdag, hvis du ikke kan arbejde pga. sygdom eller en skade. Det er normalt din a-kasse, der skal udbetale sygedagpenge for de første 14 kalenderdage af din sygdomsperiode. Derefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpengene.

Som udgangspunkt skal du bo i Danmark og betale skat af din indtægt i Danmark for at have ret til sygedagpenge. Der kan dog være undtagelser, hvis du bor i et andet EU-land, eller hvis du flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har en aftale med.

Du skal også have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er ledig, men lever op til et af følgende punkter, har du ret til sygedagpenge fra kommunen:

 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis du ikke har været syg
 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for den seneste måned
 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med ens uddannelse
 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade
Vær opmærksom på at sygedagpenge udbetales bagud uanset om du er i job, ledig eller selvstændig.

Sådan får du dine sygedagpenge

Før du kan modtage sygedagpenge i Danmark, er der en række trin, du skal følge. Disse trin sikrer, at både du og din arbejdsgiver overholder de nødvendige procedurer, og at kommunen kan behandle din sag korrekt.

Nedenfor kan du se de typiske trin du skal igennem inden udbetalingen af sygedagpenge:

Sygemelding

Du skal først sygemelde dig til din arbejdsgiver - dette skal ske fra første sygedag.

Bliv klogere på hvordan du sygemelder dig her

Arbejdsgivers rolle

Din arbejdsgiver betaler normalt dine sygedagpenge i de første 30 sygedage. Efter dette kan arbejdsgiveren søge om refusion fra kommunen.

Kommunens rolle

Hvis du er selvstændig, arbejdsløs eller har været syg i mere end 30 dage, er det kommunen, der udbetaler sygedagpengene.

Lægeerklæring

I visse tilfælde skal du have en lægeerklæring for at modtage sygedagpenge. Din læge eller arbejdsgiver vil informere dig, hvis dette er nødvendigt.

Ansøgning og opfølgning

Hvis du ikke har ret til løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiver, skal du ansøge om sygedagpenge hos din kommune.

Det er vigtigt at følge op på ansøgningen og sørge for, at alle nødvendige dokumenter og oplysninger er indsendt korrekt.

Aktivitetskrav

Der kan være krav om aktiv deltagelse i møder eller planer omkring tilbagevenden til arbejde for at kunne fortsætte med at modtage sygedagpenge.

Udbetaling

Hvis du er berettiget til sygedagpenge, vil de blive udbetalt direkte til din nem-konto.

Husk at reglerne kan variere, og der kan være specifikke krav afhængigt af din specifikke situation. Det er derfor altid en god idé at kontakte din kommune eller en fagforening for at få den mest præcise og aktuelle information.

Sygedagpenge som selvstændig

Som selvstændig har du som udgangspunkt også ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom. Det er dog kommunen, der vurderer, om du som selvstændig opfylder betingelserne for at få sygedagpenge.

For at modtage sygedagpenge på normal vis (fra 14. sygedag), skal du leve op til følgende:

 • Have drevet selvstændig virksomhed i minimum 6 måneder inden for de seneste 12 måneder
 • Have arbejdet minimum 18,5 timer pr. uge inden for de 6 ud af 12 måneder
 • Have arbejdet minimum 18,5 timer pr. uge inden for den seneste måned op til din sygemelding
 • Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i mindre end seks måneder, bliver perioder, hvor du har været i job, medregnet.

Er du derimod ansat i et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) og selv er ejer eller medejer, betragtes du som lønmodtager jf. sygedagpengeloven. Det betyder, at du følger samme regler og krav for udbetaling af sygedagpenge som hvis du var ansat som lønmodtager.

Vær opmærksom på, at det er kommunen, der udbetaler dine sygedagpenge hvis du er selvstændig.

Læs mere om sygedagpenge som selvstændig

Få hjælp af Ase som medlem

Er du i tvivl om de lidt komplicerede regler omkring syge- og raskmelding? Har du spørgsmål til regler og krav omkring sygedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte os på 7013 7013 eller via e-mail.

Er du endnu ikke medlem, kan du nemt og hurtigt blive det her.