Hvem kan få sygedagpenge?

Hvis du bliver syg eller kommer til skade, har du – hvis du opfylder visse kriterier – mulighed for at søge sygedagpenge. Som udgangspunkt skal du være medlem af en a-kasse, i job, være selvstændig erhvervsdrivende og/eller medarbejdende ægtefælle til en selvstændig erhvervsdrivende. Derudover er der en række andre betingelser, som du kan læse nærmere om her.

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Hvis du er i job, er det som udgangspunkt altid din arbejdsgiver, der udbetaler sygedagpenge i de første 30 sygedage. Hvis din sygdomsperiode er længere end 30 kalenderdage, er det kommunen, der står for udbetalingen af sygedagpenge efter de 30 kalenderdage.

Hvis du skal modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du leve op til følgende:

 • Have været ansat hos arbejdsgiveren i minimum 8 uger, inden du har behov for at modtage sygedagpenge
 • Arbejdet i minimum 74 inden for den otte uger lange periode

Hvis du ikke lever op til kravene om at modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver, kan du modtage penge fra kommunen i stedet. Her er der dog også nogle krav, før du har ret til modtage sygedagpenge.

 

Krav for at kunne modtage sygedagpenge fra kommunen

For at modtage sygedagpenge fra kommunen, skal du leve op til følgende krav:

 • Være i beskæftigelse på din første sygedag
 • Have arbejdet i minimum 240 timer inden for de seneste 6 måneder (op til første sygedag). I de 6 måneder skal du have arbejdet min. 40 timer om måneden i minimum 5 af månederne

eller

 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis du ikke har været syg

eller

 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for den seneste måned

eller

 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med din uddannelse

eller

 • Være ansat i et fleksjob

eller

 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade

 

Sygedagpenge hvis du er ledig

Som ledig har du som hovedregel ret til sygedagpenge fra din første sygdomsdag, hvis du ikke kan arbejde pga. sygdom eller en skade. Det er normalt din a-kasse, der skal udbetale sygedagpenge for de første 14 kalenderdage af din sygdomsperiode. Derefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpengene.

Sygedagpenge udbetales bagud.

Som udgangspunkt skal du bo i Danmark og betale skat af din indtægt i Danmark for at have ret til sygedagpenge. Der kan dog være undtagelser, hvis du bor i et andet EU-land, eller hvis du flytter inden for EU eller til et land, som Danmark har en aftale med.

Du skal også have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er ledig, men lever op til et af følgende punkter, har du ret til sygedagpenge fra kommunen:

 • Have haft ret til at modtage arbejdsmarkedsydelse eller almindelige dagpenge, hvis du ikke har været syg

eller

 • Have afsluttet en erhvervsuddannelse af minimum 18 måneders varighed inden for den seneste måned

eller

 • Være elev i en lønnet arbejdspraktik i forbindelse med ens uddannelse

eller

 • Have en sygdom, der skyldes en anerkendt arbejdsskade

 

Er du selvstændig? Læs, hvad der gælder for dig