Sygdom

Sygdomme i ansættelsesforholdet medfører rettigheder og forpligtelser – dette gælder både som ansat og arbejdsgiver. Hvad er f.eks. reglerne omkring løn under sygdom? Hvad er lovligt sygefravær? Hvordan sygemeldes korrekt?

Nedenfor er en oversigt over de mest gængse regler og rettigheder, som gør sig gældende, når man står i en sygdomssituation.

Specielt for dig i job

Løn under sygdom

Hvis man er funktionær, er man sikret løn under sygdom. Det er vigtigt, at man allerede melder sig syg ens første sygedag. Hvis man ikke er omfattet af funktionærloven, er det ens ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst, der afgør, om man har krav på betaling under sygdom.

Læs mere om løn under sygdom her

 

Sygemelding

Hvis man bliver sygemeldt – f.eks. i samråd med ens læge – er det vigtigt, at man har sat sig grundt ind i de retningslinjer, som arbejdspladsen har vedrørende sygemeldinger. Tjek din ansættelseskontrakt eller læs personalehåndbogen – der skulle retningslinjerne gerne fremgå.

Bemærk, at ens arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at man er syg. Dette kan ved en tro og love-erklæring, en mulighedserklæring, en varighedserklæring eller en friattest.

 

Sygefraværssamtale

Arbejdsgiveren kan indkalde til en personlig samtale senest fire uger efter ens første sygedag (ved længere sygemelding). Det kaldes en sygefraværssamtale, og formålet er at få klarlagt, hvordan og hvornår man forventer at vende tilbage til jobbet.

Specielt for ledige

Som ledig har man som udgangspunkt ret til sygedagpenge fra første sygdomsdag, hvis man ikke kan arbejde pga. sygdom eller en skade. Det er normalt ens a-kasse, der skal udbetale sygedagpenge for de første 14 kalenderdage af ens sygdomsperiode. Derefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpengene.

 

Læs mere om sygdom og dagpenge