Arbejdsskade

Hvis dit arbejde eller dine arbejdsforhold er skyld i, at du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, er det en arbejdsskade. Fagforeningen Ase Lønmodtager kan hjælpe dig med at få styr på arbejdsgangene og vigtige frister.

Hvilke typer arbejdsskader findes der?

En arbejdsskade kan være flere ting. De opdeles i arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Du kan komme til skade fysisk, men psykiske arbejdsskader som f.eks. den psykiske skade som kan komme af at blive overfaldet af en beboer i arbejdstiden, kan også anerkendes som en skade, hvis de skyldes påvirkninger fra din arbejdsplads.

Får du en finger i klemme i en maskine, falder du på arbejdspladsen med brækkede lemmer til følge, får du en allergisk reaktion på forskellige stoffer på arbejdspladsen, kan der være tale om en arbejdsskade.

 

Hvad er en arbejdsulykke?

Hvis du er ude for en fysisk eller psykisk skade på dit arbejde som følge af en pludselig hændelse eller en påvirkning over højst fem dages varighed, kan der være tale om en arbejdsulykke eller en arbejdsskade.

Forbigående smerter, der ikke kræver behandling, bliver typisk ikke anset som en arbejdsulykke.

 

Hvad er en erhvervssygdom?

Hvor en arbejdsskade typisk er en enkeltstående hændelse, er en erhvervssygdom en lidelse eller sygdom, der er opstået på grund af dine arbejdsforhold. Det kan f.eks. være en tennisalbue pga. ensartede arbejdsbevægelser, astma og/eller allergi pga. arbejde med farlige stoffer, høretab som følge af arbejde i meget støjende omgivelser mv.

 

Psykisk erhvervssygdom

I 2005 blev den psykiske sygdom PTSD optaget på listen over erhvervssygdomme i Danmark. Det var den første psykiske sygdom til at komme på listen, og siden er der kommet flere til. Bl.a. har forskning vist, at længere tids stresspåvirkning på arbejdspladsen kan føre til depression. Danmark er et af de få lande i verden, der anerkender psykisk sygdom som en erhvervssygdom.

 

Fortegnelsen over erhvervssygdomme

Hvis du mener, du har pådraget dig en erhvervssygdom, kan du se nærmere på denne fortegnelse over erhvervssygdomme.

Når der er tilstrækkelig medicinsk forskning, der viser, at en given sygdom skyldes en eller flere bestemte påvirkninger, kommer sygdommen på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

 

Arbejdsskade i forbindelse med en strafbar handling

En arbejdsskade kan være en strafbar handling, hvis du f.eks. bliver udsat for vold eller trusler på din arbejdsplads.

Er det tilfældet, skal du gøre følgende:

  • Anmeld skaden (forbrydelsen) til politiet inden for 72 timer
  • Fremsæt krav i retten om erstatning og godtgørelse over for den eller dem, der har udført den strafbare handling

Du kan godt søge erstatning og godtgørelse, selv om du ikke ved, hvem gerningsmanden er, eller ikke kan finde ham. Du kan også få erstatning og godtgørelse, selv om gerningsmanden er sindssyg eller under 15 år.

Bemærk
Dit krav skal gøres gældende over for Erstatningsnævnet senest:

- 2 år efter skaden er sket/forbrydelsen er begået

eller

- 2 år efter, der er afsagt endelig dom i sagen

eller

- 2 år efter politiets afgørelse om, at de indstiller efterforskninge

Specielt for dig i job

Hvis du er ansat, er du automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Det vil sige, at hvis du kommer til skade, og det anerkendes som en arbejdsskade, dækker din arbejdsgivers forsikring.

Specielt for selvstændige

Hvis du er selvstændig, er du ikke automatisk omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Det er derfor en rigtig god idé at tegne en forsikring, der dækker egen ulykke og/eller erhvervssygdom.