Uddannelsesgodtgørelse

Har du en arbejdsskade og ønsker at skifte karriereretning? Den 1. januar 2024 trådte der nye regler i kraft om uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med en arbejdsskade. Men hvad er uddannelsesgodtgørelse og hvilke betingelser skal være opfyldt før man er berettiget til det? 

Nedenfor kan du læse mere om de krav, regler og rettigheder du har, hvis du er berettiget til uddannelsesgodtgørelse.

Hvad er uddannelsesgodtgørelse?

Uddannelsesgodtgørelse er til dig, der ønsker at skifte retning i dit arbejdsliv grundet en arbejdsskade. Der er dog syv betingelser som skal være opfyldt før du kan få uddannelsesgodtgørelse. Du skal samtidigt også være opmærksom på, at du maksimalt kan modtage uddannelsesgodtgørelse i 4 år.

7 betingelser, der skal være opfyldt 

De 7 betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan modtage uddannelsesgodtgørelse: 

1. Du har en anerkendt arbejdsskade og det forventes at du får en samlet mén-grad på minimum 10% efter en eller flere arbejdsskader. 

2. Du er arbejdsløs eller i opsagt stilling. 

3. Det forventes at du ikke kan vende tilbage på fuld tid til dit tidligere fagområde som følge af arbejdsskaden. 

4. Det forventes at du kan gennemføre og arbejde på normale vilkår bagefter. 

5. Du har endnu ikke fået en endelig afgørelse om tab af erhvervsevne

6. Det forventes at du kan gennemføre uddannelsen og arbejde på normale vilkår bagefter. 

7. Den uddannelse, som du vælger, er erhverskompetencegivende og inden for et område med mangel på arbejdskraft/gode beskæftigelsesmuligheder. 

For én af arbejdsskaderne skal mén-graden være afgjort 1. januar 2024 eller senere. Hvis du har en anden skade, hvor du tidligere har fået en mén-grad på fx 5%, kan den herfra indgå i de samlede 10%.

Hvordan forløbet kommer til at ske

Det er AES (arbejdsmarkedet Erhvervssikring), der afgør, hvorvidt du er berettiget til uddannelsesgodtgørelse eller ej og ikke ASE. Dette bliver vurderet i samarbejde med jobcenteret - de kender nemlig jobmarkedet bedst og kan svare på alle de spørgsmål du måtte have i forbindelse med et karriereskift. Det er også Arbejdsmarkedets Erhverssikring der træffer afgørelse om størrelsen af uddannelsesgodtgørelsen. 

Hvis du tilkendes uddannelsesgodtgørelse 

Når du har fået tilkendt uddannelsesgodtgørelse, skal du selv søge ind på den uddannelse du ønsker. Det kan både være en længere videregående uddannelse eller en kort vidgeregående uddannelse. Når du er færdiguddannet og har fået dit eksamensbevis skal du i gang med at søge job inden for dit nye arbejdsområde. Husk dog, at du maksimalt kan få uddannelsesgodtgørelse i 4 år, så er uddannelsen længere, skal du selv betalte for perioden ud over de 4 år. 

Månedlig udbetaling under uddannelse

Med uddannelsesgodtgørelse får du udbetalt et beløb, der svarer til 83% af den løn, du tjente før din arbejdsskade hver måned (årsløn). uanset din tidligere løn vil du som minimum få 110% af den højeste dagpengesats. 

Hvis du er interesseret i uddannelse 

Hvis du er interesseret i at tage en uddannelse og opylder alle betingelserne, kan du kontakte AES på 72 20 60 00 og høre nærmere om dine muligheder. 

Valg af uddannelse

Når du overvejer en uddannelse, skal du være opmærksom på følgende:

  • Uddannelsen skal give dig adgang til et job med gode jobmuligheder
  • Du skal kunne arbejde på normale vilkår efter din uddannelse
  • Uddannelsen skal være erhvervskompetencegivende

Når du er under uddannelse

For at kunne modtage uddannelsesgodtgørelse skal du være studieaktiv. Derfor vil AES kontakte dig hver 6. måned, for at høre, hvorvidt du er studieaktiv eller ej.

Det er vigtigt at du svarer, når du bliver kontaktet. Hvis de ikke hører noget fra dig, vil du modtage 1-2 rykkere og herefter vil din uddannelsesgodtgørelse stoppe. 

Det er også vigtigt at du straks kontakter Arbejdsmarkedet Erhverssikring, hvis din situation ændrer sig, fx hvis du stopper i uddannelsen, holder orlov eller sygemeldes i længere tid fra uddannelsen, så du undgår at risikere at betale uddannelsesgodtgørelse tilbage.

Der er mulighed for at genoptage udbetalingen hvis du kan indsende dokumentation for, at du er studieaktiv - kontakt AES på 72 20 60 00 for yderligere information. 

Når du er færdig med din uddannelse

Når du afslutter din uddannelse, afsluttes din arbejdsskadessag automatisk ved AES.

Vær opmærksom på, at AES foretager en afsluttende kontrol for at undersøge, om du har fået løn eller modtaget anden indtægt i den sidste tid på din uddannelse.