Behandling af din sag

Hvad sker der, når du har anmeldt en arbejdsskade?

Når du har anmeldt en sag til AES, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, bliver det vurderet, om det er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

 

Sagsbehandling af arbejdsulykker

AES vurderer, om der er tale om en arbejdsskade, og om hvorvidt den vil give dig varige mén. Skaden giver ikke ret til godtgørelse, hvis der ikke er varige mén. Vokser en brækket arm sammen igen uden efterfølgende gener, er du ikke berettiget til en godtgørelse. Du kan dog stadig have ret til at få dækket dine udgifter til behandling. AES kan også vurdere om du kan få dækket dine udgifter til behandling.

 

Er du uenig i afgørelsen?

Hvis du ikke er enig med din arbejdsgivers forsikringsselskab om, du bør have erstatning for behandlingsudgifter, kan AES vurdere sagen. AES går under alle omstændigheder ind i sagen, hvis din arbejdsgivers forsikringsselskab vurderer, at din arbejdsskade giver dig ret til en erstatning og godtgørelse.

 

Sagsbehandling af erhvervssygdomme

Skaden bliver registreret elektronisk, og AES ser på, om skaden er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det vil i mange tilfælde være nødvendigt for AES at indsamle flere oplysninger, bl.a. fra læger, sygehuse, SKAT, kommunen, Arbejdstilsynet m.fl. Din arbejdsgiver har desuden pligt til at udlevere relevante oplysninger.

 

Anerkendelse af arbejdsskade

Hvis din skade er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, bliver den anerkendt som enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Du får også besked om, hvorvidt din skade giver dig ret til en erstatning og godtgørelse.

Hvis din skade ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, bliver din skade afvist. Du får typisk besked 3-5 måneder efter, en skade er anmeldt, om din skade er afvist. Hvis din skade bliver anerkendt som en arbejdsskade, får du en afgørelse om godtgørelse og erstatning typisk efter 1 år fra anmeldelsen. Se den gennemsnitlige behandlingstid hos AES.

 

Hvor lang tid tager det at behandle en arbejdsskade?


Der er forskellige behandlingstider på en sag alt efter, om der er tale om en arbejdsskade eller en erhvervssygdom.

Sagsbehandlingstiderne afhænger generelt af den konkrete sag og ændrer sig løbende.

Arbejdsulykke
Senest 3 måneder efter, du har anmeldt en arbejdsulykke, får du besked, om den er afvist. Hvis din skade bliver godkendt, kan der gå op til 1 år fra anmeldelsen, før der foreligger en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

 

Erhvervssygdom
Senest 6 måneder efter, du har anmeldt en formodet erhvervssygdom, får du besked, om den er afvist. Det forudsætter dog, at sygdommen står i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Hvis det ikke er tilfældet, er det alene Erhvervssygdomsudvalget, der kan/skal anerkende sygdommen. Der kan gå op til 2 år, før der foreligger en afgørelse om godtgørelse og erstatning.

 

Udsættelse af afgørelse

Hvis du har ret til erstatning eller godtgørelse, skal AES i visse tilfælde udsætte den endelige afgørelse, til det er muligt at vurdere følgerne efter skaden. F.eks. til du er færdig med en eventuel behandling eller afklaringsforløb ved kommunen. Det er derfor vigtigt, at du aktivt deltager i behandling eller afklaringsforløb.

 

Midlertidig afgørelse

I andre tilfælde kan der træffes en midlertidig afgørelse, hvis vurderingen er, at din skade som minimum giver ret til en godtgørelse for varigt men på min. 5 pct., eller en erstatning for tab af erhvervsevne på 15 pct. eller mere. Hvis følgerne viser sig at være værre end den midlertidige afgørelse kom frem til, er det muligt, at du får yderligere erstatning eller godtgørelse.

 

Særligt om erhvervssygdomme

Du får ofte besked senest 6 måneder efter anmeldelsen af din formodede erhvervssygdom om den er afvist, hvis sygdommen står på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Hvis din sygdom ikke står i fortegnelsen, er det Erhvervssygdomsudvalget, der skal anerkende sygdommen. Fristen er 2 år.