Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over en afgørelse om arbejdsskade eller erhvervssygdom, hvis du ikke er enig. Her kan du læse mere om, hvordan du forholder dig, hvis du ikke får medhold i en anmeldelse.

Hvordan sikrer jeg mig, at afgørelsen fra AES er rigtig?

Ingen sager om arbejdsskade er ens, og hvordan afgørelsen falder ud, er altid en konkret vurdering på baggrund af sagens omstændigheder.

Jo mere information AES har om din arbejdsskade, jo bedre forudsætninger er der for at foretage en grundig vurdering. Sørg derfor for, at AES har adgang til alle relevante lægelige dokumenter, og at du har beskrevet arbejdsulykken eller din erhvervssygdom så grundigt som muligt.

Ase Lønmodtager kan anvise dig hvilken information, som er vigtig for at forudsætningerne er de bedst mulige for AES.

 

Kan jeg klage?

Hvis din arbejdsskade eller erhvervssygdom bliver afvist af AES, eller du ikke er enig i den godtgørelse eller erstatning, du får tilkendt, har du mulighed for at klage. Det samme har din arbejdsgivers forsikringsselskab, hvis det ikke er enig i afgørelsen. Efter behandling i Ankestyrelsen, har du også mulighed for at indbringe din sag for domstolen.

Din arbejdsgiver har desuden mulighed for at klage over en anerkendelse af en arbejdsskade.

Hvis du er medlem af Ase Lønmodtager, rådgiver vi dig og hjælper med at klage og indbringe din sag for domstolen, hvis det er relevant og hensigtsmæssigt. Den vurdering hjælper vi dig med at tage set i forhold til andre sager.

 

Er der en klagefrist efter en afgørelse fra AES?

Når du har fået en afgørelse fra AES, har du 4 uger til at klage, hvis du ikke er tilfreds med udfaldet.

Du har mulighed for at få din sag genoptaget, hvis du har nye oplysninger (f.eks. mere alvorlige gener end tidligere, en ændring af din arbejdsmuligheder/-situation mv.)

Der gælder imidlertid forskellige regler for genoptagelse alt efter, hvilken kategori din sag falder under. Hovedkategorierne er:

  • Genoptagelse af sager, som AES tidligere har afvist
  • Genoptagelse af spørgsmålet om erstatning eller godtgørelse
  • Genoptagelse af sager med fejl eller mangler i afgørelsen

Hvis du mener, din sag er blevet afgjort forkert, kan du ringe eller skrive til AES eller bruges AES’ onlineblanket. Hvis du er medlem af Ase Lønmodtager, kan vi desuden hjælpe dig.

 

Der er en forældelse på genoptagelse af sager på 30 år. De 30 år er en absolut frist. Det vil sige, at du 20 år efter du konstaterede en forværring, ikke kan anmode om genoptagelse. Din indsigelse skal komme inden for rimelig tid.

 

Læs mere om dine klagemuligheder og relevante frister her hos AES