Grundlæggende regler for løn under sygdom

Frygten for at miste sit job, har de sidste tre år været en stor stresspåvirkning, som mange danskere har været ramt af. En undersøgelse foretaget af Kantar Gallup viser, at danskernes stress er i vækst.

Hver fjerde dansker er mere stresset end tidligere, som bl.a. skyldes de mange ændringer i verden, såsom Coronapandemien og krigen i Ukraine. Det har rejst mange spørgsmål i forhold til løn og sygemelding, som blandt andet:

  • Har jeg ret til løn under sygdom?
  • Får jeg fuld løn under sygdom?
  • Får jeg løn under sygdom, hvis jeg ikke høre under en overenskomst?
  • Hvor lang tid kan jeg være sygemeldt?
  • Kan jeg få sygedagpenge under sygdom?

Hvis du bliver syg eller kommer til skade og skal sygemelde dig, har du som regel ret til løn – dog har du også en række pligter overfor din arbejdsgiver. I denne artikel kan du læse alt, hvad du skal vide, hvordan løn under sygdom foregår.

Har jeg ret til løn under sygdom?

Er du lønmodtager og nødt til at melde dig syg, skal du først tage stilling til, hvordan du er ansat, for at du kan vide, hvilke regler gør sig gældende for netop dit ansættelsesforhold. Retten til løn under sygdom afhænger af, om du er funktionær, om du hører under nogle kollektive overenskomster eller om du er ikke-funktionær uden overenskomst.

Løn under sygdom for funktionæransatte

Er du funktionæransat er du som udgangspunkt berettiget til at modtage fuld løn under sygdom. Din arbejdsgiver må godt kræve, at du fremlægger en lægeerklæring, som konstaterer, at du er syg.  

Det følger af funktionærlovens paragraf 5, at du har krav på fuld løn under dit sygdomsforløb fra den første fraværsdag og frem til den sidste. Husk at fuld løn er med pension, provision, tillæg, såsom funktionstillæg, kvalifikationstillæg, personlige tillæg osv. Hvis du arbejder fast på forskudte tidspunkter, tælles tillæg med, men er du varslet på overarbejde og sygemelder dig, kan du som udgangspunkt ikke få løn for de timer.  

Derudover skal du huske at melde dig syg på din første fraværsdag.

Løn med overenskomst: Hvilke regler gælder?

Hvis du er omfattet af en overenskomst, og hvis du og din arbejdsgiver ikke har lavet andre aftaler end hvad der fremgår af overenskomsten, afhænger din ret til løn under sygdom af, hvad der står i den overenskomst, som I har aftalt jer til.

Hvis du er ansat som funktionær, er du berettiget til løn under sygdom uanset hvad der fremgår af overenskomsten.

Er du ikke-funktionær og uden overenskomst?

Har du ikke tiltrådt nogle overenskomster og er du ikke-funktionær, er det som regel kontrakten mellem dig og arbejdsgiveren, som er gældende. Det betyder, at du i kontrakten kan læse, om du har ret til fuld løn under sygdom eller ej.

Dette skal du vide om sygedagpenge

Hvis du ikke er berettiget til at modtage løn under sygdom, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt betale sygedagpenge i de første 30 sygedage (kalenderdage). Herefter overgår du til at modtage sygedagpenge fra kommunen.

For at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver (30 kalenderdage), skal du have været uafbrudt beskæftiget ved din arbejdsgiver inden for de seneste 8 uger og have arbejdet mindst 74 timer.

Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet, skal du anmode om sygedagpenge ved kommunen.

 

Kan vikarer få løn under sygdom?

Er du ansat som vikar via en vikarvirksomhed, og er du i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med sygdom, skal du kontakte din fagforening.

 

Kan fritidsjobbere få løn under sygdom?

Reglerne for fritidsjobbere afhænger af selve jobbet. Du er funktionær, hvis du enten har arbejde på kontor, lager eller i butik og har mere end 8 timer om ugen i gennemsnit. Ifølge funktionærloven er du berettiget løn under sygdom. Hvis du har arbejde inden for andre brancher, som f.eks. rengøring, restauration, landbrug m.m., følger du som udgangspunkt ikke funktionærloven.

 

Selvforskyldt sygdom og omfattet af funktionærloven

Det følger af paragraf 5 i funktionærloven, at du ikke er berettiget fuld løn, hvis du har handlet groft uagtsomt eller hvis din sygdom er selvforskyldt. Det indebærer bl.a.:

  • hvis du har pådraget dig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed skader ifm. vold, ekstremsport, grove overtrædelser af færdselsloven)
  • hvis du har fortiet helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet, herunder for din arbejdsgivers mulighed for ved aftale at kunne opnå refusion for sygedagpenge til lønmodtageren

 

Læs også