Nye toner i sager om sexchikane

12.03.2019

En fri omgangstone på arbejdspladsen kan ikke længere bruges som en undskyldning i sager om sexchikane. Selv om der måtte herske en fri omgangstone, medfører en lovændring nu at denne tone ikke skal tillægges betydning i afgørelsen af sagen.

Udarbejdet af Ase Lønmodtager

Sexchikane på arbejdspladsen er naturligvis forbudt. Det er ikke nyt. Men hidtil har den anklagede kunne påberåbe sig at der herskede en særlig ”fri omgangstone” på arbejdspladsen, så vedkommende ikke indså – eller burde have indset – at han (eller hun) gjorde sig skyldig i chikane. Det er slut pr. 1. januar 2019.

Om lovændringen kan tilskrives Me-too-bevægelsen, skal være usagt. Men piben har fået en anden lyd, og en særlig tone på arbejdspladsen er underordnet og irrelevant når sager om sexchikane skal afgøres.

Større godtgørelse ved sexchikane
At der ses med større alvor på sexchikane, afspejler sig også i at godtgørelsesniveauet er hævet. Får man tilkendt en godtgørelse på baggrund af at have været udsat for sexchikane på arbejdet, sigter den nye lov på at hæve niveauet med cirka en tredjedel. Tidligere lå godtgørelsesniveauet på cirka 25.000 kr. I fremtiden vil niveauet ligge på cirka 33.000 kr.

Hvornår kan der blive tale om at få godtgørelse?
Hvis du bliver udsat for sexchikane på din arbejdsplads, kan din arbejdsgiver efter Ligebehandlingsloven blive forpligtet til at betale en godtgørelse, hvis han eller hun selv har udøvet sexchikanen, eller hvis han eller hun i øvrigt negligerer sexchikane på arbejdspladsen.

Ligebehandlingsloven
Det er lov om ligebehandling der er blevet ændret. Loven skal beskytte den enkelte mod forskelsbehandling på arbejdspladsen på baggrund af køn. Ligebehandlingsloven dækker områder som arbejdsvilkår, ansættelse og afskedigelse, forfremmelse og uddannelse og medlemskab af faglige organisationer. Du kan læse mere hos Beskæftigelsesministeriet.