Trivsel og glade medarbejdere

Det forpligter at blive arbejdsgiver og leder. Her kan du få masser af inspiration til, hvordan hvordan du skaber bedre trivsel blandt dine medarbejdere.

Skab trivsel blandt dine medarbejdere

I det øjeblik du ansætter din første medarbejder, bliver du arbejdsgiver og leder – og det forpligter. Du kommer til at stå med mange forskellige ledelsesmæssige udfordringer og opgaver. 

Når du skal ansætte den første medarbejder i din virksomhed, er det vigtigt, at du har forberedt dig grundigt. Økonomi, arbejdsopgaver og personprofil er vigtige faktorer, du bør have overvejet, før du går i gang med rekrutteringsprocessen. Juridiske aspekter og medarbejderens trivsel er også noget, du skal være opmærksom på.

Få glade og loyale medarbejdere - investér i trivsel

Regler og pligter som arbejdsgiver er én ting. Det er noget, som man er forpligtet til at gøre, og det kan have juridiske og økonomiske konsekvenser, hvis man ikke overholder dem.

Noget andet er de trivselstiltag, man som virksomhed kan gøre, for at give din nye og nuværende medarbejdere så god en oplevelse på arbejdspladsen som muligt.

Medarbejdertrivsel 

Når dine medarbejdere trives, er de mere motiverede og produktive. Men medarbejdertrivsel handler også om at have muligheder for at udvikle sig og lære nyt.

Kort fortalt, handler medarbejdertrivsel om, at dine medarbejdere trives, har det godt på deres job og har en god balance mellem arbejde og privatliv.

Fordelen ved at man arbejder med medarbejdertrivsel

Der er mange fordele for både dig, men også dine medarbejdere når du arbejder aktivt med medarbejdertrivsel. Noget du kan se frem til, er bl.a.:

 • Dine medarbejdere vil opleve mindre stress
 • Der vil være en bedre dialog mellem dig og dine medarbejdere
 • Du vil kunne opleve færre sygedage fra dine ansatte
 • Du får bedre resultater
 • Det giver bedre vilkår for samarbejde

Mental sundhed 

Hvis dine medarbejdere ikke trives på jobbet eller i teamet, kan dette resultere i et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvilket kan føre til ensomhed, stress, sygemeldinger og i værste tilfælde opsigelser.

For at undgå dette, er det vigtigt, at der er fokus på dine medarbejderes mentale sundhed. Nedenfor har vi samlet fire eksempler på hvordan du kan arbejde med mental sundhed på din arbejdsplads:

 • Løbende og kontinuerligt afholde 1:1 samtaler med dine medarbejdere
 • Lave arbejdspladsvurderinger en gang om året for at se den samlede trivsel på arbejdspladsen
 • Afholde team-dage og workshops med fokus på samarbejde og trivsel
 • Have fokus på en god work-life balance

Trives socialt

Det er alfa og omega, at dine medarbejdere trives socialt.

Det er bevist, at social trivsel er med til at fremme et positivt arbejdsmiljø og styrke samarbejdet mellem medarbejderne.

En god social trivsel er, også med til at reducere stressniveauet, hvilket vil øge dine medarbejders motivation. En øget motivation kan føre til bedre kommunikation og idéudveksling, som i sidste ende øger produktiviteten og kreativiteten i teamet.

Med få tiltag kan du derfor øge dine medarbejderes trivsel og produktivitet, som i sidste evne gavner både dig, din virksomhed og dine ansatte. 

Fysisk sundhed

At have en god fysisk sundhed på arbejdspladsen, er en god ide af flere årsager.

For det første kan det reducere risikoen for sundhedsproblemer som f.eks. rygsmerter, stress og depression, hvilket i sidste ende sparer virksomheden sundhedsomkostninger og medarbejderfravær.

Fysisk aktivitet og sund kost, kan også forbedre medarbejdernes mentale sundhed, mindske stress og øge trivslen. Samtidigt kan det fremme teamånden og samarbejdet, da medarbejdere, der træner sammen eller deltager i sundhedsfremmende programmer, ofte opbygger stærkere relationer. Kort fortalt, er fysisk sundhed på arbejdspladsen vigtigt for både dine medarbejders sundhed og din virksomheds succes.

Arbejdsmiljø

Man er som arbejdsgiver forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Man skal sørge for oplæring og instruering af ens medarbejder, således at vedkommende udfører arbejdet bedst muligt – og at arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det er ligeledes vigtigt, at dine medarbejdere er orienteret om eventuelle ulykkes- og/eller sygdomsfarer forbundet med arbejdets udførelse.

Onboarding af din nye medarbejder

Den vigtige planlægning

Planlægning er nøgleordet i en succesfuld onboarding-proces. Allerede før ens nye medarbejder begynder på arbejdet, kan man henlede vedkommendes opmærksomhed på relevant materiale om din virksomhed eller vedkommendes arbejdsområde/produkter. Dette kan være i form af links, brochurer mv.

Planlæg din medarbejders første tid i virksomhed. Hvor skal vedkommende side? hvilke arbejdsopgaver skal varetages? Dette er relevante spørgsmål, som man med fordel kan overveje forinden medarbejderen påbegynder arbejdet.

Hvis medarbejderen skal bruge en computer og have it-adgang, så sørg gerne for, at det er sat klar. Dette sikrer en hurtig og effekt start for alle.

Send gerne din nye medarbejder en mail forinden vedkommende starter. Her kan man forventningsafstemme og orientere om det der skal ske i den første tid på arbejdspladsen.

Det kan virke som meget tid og forberedelse at bruge forud for en ny ansættelse, men erfaring viser, at tiden er godt givet ud og oftest kommer igen i form af en effektiv medarbejder i trivsel.

Få flere råd om en god onboarding-proces herunder:

Få nye ansatte godt om bord

 

Vejledning til introplan

Den tid, du bruger på at introducere en ny medarbejder til arbejdet, er en investering, som hurtigt er tjent ind igen. Jo flere informationer vedkommende har om virksomheden og opgaverne, jo hurtigere kan vedkommende komme godt i gang med arbejdet. En god introduktion viser ligeledes, at den nye medarbejder er ventet og velkommen.

En introplan kan give både dig og medarbejderen et overblik over, hvad der skal ske og hvornår, og hvem der skal medvirke i den nye medarbejders første dage eller uger i virksomheden. Husk at sende skemaet til de involverede medarbejdere i god tid.

En introplan skaber et godt overblik og giver samtidig tryghed for din nye medarbejder.

Følgende kan fungere som en skabelon til en introplan:

 • Hvilke aktiviteter skal der ske i starten
 • Dato for de forskellige aktiviteter
 • Sted for de forskellige aktiviteter
 • Tidspunkt for de forskellige aktiviteter
 • Er der en ansvarlig medarbejder eller er medarbejderen på egen hånd ved de forskellige aktiviteter

Dagligdagen med din nye medarbejder

Tæt opfølgning med dine nye medarbejder er vigtigt. Det sikrer sig, at vedkommende føler sig klædt på til at udføre sit arbejde og dermed skabe værdi for virksomheden.

De første 30 dage er den periode, hvor din nye medarbejder danner et indtryk af arbejdspladsen. Det er typisk også inden for de første 30 dage, at medarbejderen kommer ”overlades til sig selv” med ansvar for egne opgaver. Det er derfor vigtigt, at man bruger tid på at drøfte overvejelser og tanker, som medarbejderen har gjort sig. Dette kan f.eks. være omkring kulturen på arbejdspladsen, regler og processer, netværk og samarbejde samt kompetencer og kompetenceudvikling.

Når de første 90 dage er gået, bør du holde en samtale med din nye medarbejder. Her kan I drøfte om jeres gensidige forventninger er blevet indfriet. Det er afgørende, at du i dagligdagen sørger for at være tydelig omkring dine forventninger til din nye medarbejder. Dette kan f.eks. være kompleksiteten og omfanget af vedkommendes opgaver, kvaliteten af arbejdet og selvstændighed i udførelsen af arbejdet.

Evaluering

Når din nye medarbejder har været i stillingen i et stykke tid, bør I have en opfølgningssamtale. Begge har nu haft lejlighed til at danne sig et indtryk af samarbejdet. Opfølgningssamtalen er en god lejlighed til at forventningsafstemme omkring det fremtidige jobindhold og samarbejde.

Det er i øvrigt altid en god idé at løbende evaluere samarbejdet – også efter afholdelse af den første og anden samatale.

Opfølgningssamtalen er en oplagt mulighed for din virksomhed at lære omkring hvordan den nye medarbejder – og eventuelt øvrige nye medarbejdere – mest hensigtsmæssigt bliver introduceret til virksomheden og dens arbejdsopgaver. Dette skal ske igennem de observationer og tanker, som din nye medarbejder har gjort sig.

 

Forberedelse

Som leder bør man være grundigt forberedt inden den første evaluering. Gør dig observationer omkring hvordan det går med din nye medarbejder i virksomheden – både i forhold til arbejdsopgaver, vedkommendes møde med virksomhedskulturen og samarbejdet med de eventuelt øvrige kollegaer. Inden jeres møde bør du vurdere, hvad dine observationer viser om medarbejderen og dennes tilgang til arbejdet – herunder om der er sket den ønskede effekt ved vedkommendes ansættelse.

 

MUS-samtale

MUS betyder Medarbejder-Udviklings-Samtale. Offentligt ansatte har krav på en årlig MUS, men også mange private virksomheder afholder MUS.

En MUS er en åben og fortrolig drøftelse af arbejdsopgaver, muligheder for udvikling, efteruddannelse, medarbejderens trivsel i forhold til arbejde/fritid, kolleger og leder.

Man bør som leder forberede en MUS, afholde samtalen og følge op på samtalen. Dette kan gøres på følgende vis:

 

Før

Har virksomheden strategiudviklingsplaner i virksomheden, som har betydning for medarbejderens afdeling, bør man som leder sætte sig ind i dem.

Vær ligeledes grundigt forberedt i, hvad det præcist er, at din medarbejder har af arbejdsopgaver, ansvarsområder, forudsætninger for arbejdets udførelse, planer for fremtiden, motivation, stærke/svage sider samt eventuelle private forhold, som medarbejderen tidligere har drøftet.

Indkald ligeledes medarbejderen i god tid, således at vedkommende har mulighed for at forberede sig på samtalen.

 

Under

Nogle af de punkter, som typisk drøftes ved en MUS er:

 • Siden sidst
 • Planer for næste år
 • Trivsel
 • Samarbejde
 • Udviklingsmål
 • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Nye opgaver
 • Idéer til innovation og forbedring

En god tommelfingerregel er, at man som leder bør tale 30 %, mens medarbejderen taler 70 %. Det gælder om at lytte og forstå ens medarbejder. Det er vigtigt at give ris og ros, og sæt gerne eksempler på ens kommentarer. Hvis man som leder får kritik, så vær modtagelig overfor denne og lad vær med at forsvare dig, argumentere imod eller bortforklare.

 

Efter

Husk at evaluere samtalen efterfølgende. Hvordan gik samtalen, var der en god fordeling af taletid, blev alle emner afsluttet og hvordan var balancen mellem struktur og fri snak?
Evaluere også på stemningen – var der plads til, at alle emner blev drøftet og om der var klarhed over forventninger fra både dig og medarbejderen? Oplevede du, at dit budskab kom klart igennem og hvordan har medarbejderen opfattet samtalen?

Hvis du ønsker at blive klogere på MUS, så kan du læse mere her:

7 tips til at få mest muligt ud af MUS

Ase kan hjælpe dig med dine udfordringer som arbejdsgiver