MUS-samtale som leder

Som leder har du ansvar for dine medarbejdere. En standard procedure hvor du kan få indblik i, hvordan dine medarbejdere har det og udvikler sig i deres arbejde, er det ved at holde MUS-samtaler. Du kan her på siden læse mere om MUS-samtaler og få gode råd til, hvordan du bedst griber disse samtaler an som leder. 

Hvad er en MUS-samtale?

MUS står for medarbejderudviklingssamtale og er en samtale mellem en leder og en medarbejder, der typisk finder sted årligt. Samtalen har til formål at give lederen indblik i medarbejderens trivsel, udvikling og arbejdsopgaver. Her er der også mulighed for, at medarbejderen kan udtrykke konkrete ønsker og behov for fremtiden. 

Er MUS-samtalen lovpligtig?

Selvom det ikke er et lovkrav at afholde MUS-samtaler, er det en praksis, som mange virksomheder vælger at følge, da det bidrager betydeligt til både medarbejdernes og lederens udbytte. På alle statslige arbejdssteder er det dog et krav at afholde MUS-samtaler. Her skal ledere og medarbejdere gennemføre mindst én medarbejderudviklingssamtale årligt. 

 

Forbered dig til grundigt til MUS-samtalen som leder

For at forberede dig effektivt til en MUS-samtale som leder er det vigtigt at skabe en klar struktur og et fokus for samtalen. Først og fremmest skal du afgøre, hvad samtalen primært skal dreje sig om – medarbejderens generelle trivsel, præstation eller udvikling. Overvej også afdelingens kort- og langsigtede mål, og hvordan medarbejderens udvikling kan understøtte disse. 

Det er også vigtigt at give medarbejderen feedback, og du bør bruge tid på at formulere denne feedback inden samtalen. Endelig kan det være nyttigt at anvende et skema for at sikre, at alle relevante emner bliver berørt under samtalen. 

Brug MUS-samtalen til at stille de rigtige spørgsmål

Hvis du er ny som leder og aldrig har prøvet at afholde en MUS-samtale før, så giver vi her nogle gode råd til, hvad du kan spørge ind til hos dine medarbejdere: 

  • Medarbejderens kompetencer og i hvor høj grad han/hun har mulighed for (og ønsker) at sætte dem i spil.
  • Medarbejderens ønsker til læring og udvikling.
  • Hvad der motiverer medarbejderen – og om der er opgaver, medarbejderen ønsker flere eller færre af.
  • Medarbejderens trivsel på arbejdspladsen – og om medarbejderen oplever god balance mellem job og fritid.
  • Hvordan medarbejderen oplever samspil og samarbejde i afdelingen, i teamet og med ledelsen.
  • Om medarbejderen har forslag til forbedringer – for eksempel forbedringer af arbejdsgange og arbejdsprocesser.
  • Om medarbejderens syn på egen performance og evnen til at levere på de krav, der stilles.

Aftaler og opfølgning af MUS-samtaler

I forbindelse med MUS bør du og din medarbejder indgå skriftlige aftaler om, hvad I i fællesskab er blevet enige om at tage fat på. Det kan være alt fra omgangstonen og arbejdsindsatsen til konkrete opgaver, uddannelser med mere. Så længe aftalerne indgås i fælles forståelse, er rammerne vide. Dernæst er det vigtigt, at du følger op på aftalerne. Medarbejderen skal forstå, at aftalerne gælder, og det samme skal du naturligvis som leder.

Husk også at få styr på, hvem der er ansvarlig for hvad samt på deadlines for udførelsen. 

Der bør desuden følges op på det MUS-skema, der blev udfyldt ved forrige MUS-samtale og evalueres på de aftaler, der blev indgået dengang. Medbring eventuelt relevante dokumenter i print.

Skal du en MUS-samtale som medarbejder?

Så kan du hos Ase også læse om, hvordan du griber samtalen an ud fra dine behov.