Du skal forebygge sexchikane

12.03.2019

Ny praksis i sager om sexchikane og større godtgørelser er (endnu) en grund til at forholde sig proaktivt til at forebygge netop sexchikane. Du skal handle – hellere før end siden.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

Hvis du har ansatte i din virksomhed, er det dit ansvar at sikre et sundt og trygt arbejdsmiljø. Det betyder også at du ikke bare må lade stå til hvis en medarbejder henvender sig om at hun – eller han – har været udsat for seksuelt krænkende handlinger på arbejdspladsen. For er du bare passiv og negligerer det, svigter du dit ansvar, og du kan i sidste ende blive pålagt at betale en godtgørelse til den krænkede part.

To vigtige ændringer i loven pr. 1. januar 2019
Sexchikane har naturligvis været klart forbudt i årevis. Det nye er at niveauet for godtgørelse, som arbejdsgiver kan risikere at skulle betale en forulempet, forventes at stige med godt 30 procent – til omkring 33.000 kr.

Det nye er endvidere at en ’særlig omgangstone’ på arbejdspladsen ikke længere kan bruges som undskyldning. Hvis den forurettede kan bevise at hun eller han er blevet seksuelt krænket, så kan tonen på arbejdspladsen være nok så fri. Det vil anses som sexchikane, og det er (også) derfor du bør handle i tide. Der er ikke mange sager, men alligevel.

Sexchikane ifølge Ligebehandlingsloven § 1, stk. 6
”Enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Vær proaktiv – så har du ryggen fri
Du skal selvfølgelig reagere og tage det alvorligt hvis en medarbejder henvender sig til dig med oplevelsen af at være udsat for sexchikane. Det kræver både et fortroligt rum – og konduite fra din side. Det skal ikke udbasuneres og blive et samtaleemne på arbejdspladsen. Og det skal heller ikke ignoreres. Når en medarbejder fortæller om chikane, skal du altid reagere.

Hav en handleplan parat
Ase Selvstændig opfordrer dig til at have en handleplan klar hvis der skulle opstå en sag i din virksomhed. Hvordan vil du komme til bunds i sagen? Hvilke konsekvenser skal det have hvis den forulempede har ret? Skal den der har forbrudt sig, forflyttes, have en advarsel, fyres? Det er klogt at have tænkt det igennem.

Forebyg med klare retningslinjer - og skab fælles forståelse
Det er altid en god idé at tage den åbne snak og sikre at der blandt alle i virksomheden er fælles forståelse for hvilken adfærd der forventes af både medarbejdere og ledere. Hvordan taler vi sammen og til hinanden, og hvordan respekterer vi hinanden? Så er der klare linjer og også skabt grobund for at alle både kan og tør reagere hvis de oplever urent trav.

Du kan også med fordel nedfælde jeres regler på området i jeres personalepolitik. Herunder hvem man kan henvende sig til, og hvem der kan hjælpe med at løse problemet hvis nogen oplever sexchikane.

Sexchikane ligger i samme kategori for problematisk adfærd som mobning. Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om hvordan man kan forebygge mobning og seksuel chikane med fx konfliktløsning.

Få hjælp af Ase Selvstændig
Virker det som en stor mundfuld, kan du melde dig ind i foreningen Ase Selvstændig. Så kan du få hjælp til at udarbejde en politik på området, som er tilpasset netop din virksomheds konkrete behov. Du kan i øvrigt også få rådgivning og sparring på andre personalepolitiske og -juridiske områder, ligesom vi er juridiske eksperter på kontrakter m.v. Ring og meld dig ind på 7013 7013.