Pligter som arbejdsgiver

I det øjeblik du ansætter din første medarbejder, bliver du arbejdsgiver og leder – og det forpligter. Du kommer til at stå med mange forskellige ledelsesmæssige udfordringer og opgaver. 

Når du skal ansætte den første medarbejder i din virksomhed, er det vigtigt, at du har forberedt dig grundigt. Økonomi, arbejdsopgaver og personprofil er vigtige faktorer, du bør have overvejet, før du går i gang med rekrutteringsprocessen. Juridiske aspekter og medarbejderens trivsel er også noget, du skal være opmærksom på.

Det skal du gøre, når du ansætter din første medarbejder

Der medfølger en række forpligtelser, når man ansætter sin første medarbejder. Som arbejdsgiver skal man blandt andet; tegne forsikring, indbetale og registrere feriepenge, sikre et godt og sundt arbejdsmiljø mv. Og som noget af det første, skal du sikre dig, at du er registreret som arbejdsgiver ved de relevante myndigheder.

Det kan være en ressourcekrævende opgave at ansætte en ny medarbejder, men det hårde arbejde betaler sig i sidste ende, når du ansætter den perfekte medarbejder til din virksomhed.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du skal vide (og gøre), når du ansætter din første medarbejder.

Du kan også læse mere i vores vejledning om den første medarbejder:

Vejledning om den første medarbejder

Registrering som arbejdsgiver

Du skal registreres, således at du kan indberette A-skat og AM-bidrag af din medarbejders løn til Skat. Når du er registreret, så bliver du automatisk registreret som værende arbejdsgiver hos både Skat og ATP.

Fristen for at registrere sig som arbejdsgiver er senest 8 dage efter første lønudbetaling.

Ansættelseskontrakten

Ved ansættelse af en medarbejder skal vedkommende have en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten skal bidrage til at skabe klarhed over ansættelsesforholdets vilkår.

Det kræver en del indsigt i ansættelsesretten at udarbejde en ansættelseskontrakt.  Hvis du vil vide mere, kan du læse mere dybdegående her:

Den gode ansættelseskontrakt

Her finder du information om hvilke krav der stilles til ansættelseskontrakter, hvad der er gældende i forhold til overenskomster, funktionærstatus og meget mere.

Lønforhold

Som arbejdsgiver har man en naturlig forpligtelse til at betale ens medarbejder løn. Det bør fremgå af ansættelseskontrakten, hvilken løn din medarbejder kan forvente. Herudover er der en række forpligtelser som arbejdsgiver, såsom at orientere Skattestyrelsen af din(e) ansatte løn, A-skat og AM-bidrag – det er ligeledes din forpligtelse at indeholde A-skat og AM-bidrag på vegne af dine medarbejdere.

Man skal som arbejdsgiver udarbejde en lønseddel til sine ansatte. Lønsedlen er vedkommendes kvittering for, at der er trukket ATP, A-skat og AM-bidrag. Beløbene på lønsedlen kommer til at fremgå på din medarbejders årsopgørelse.

Lønsedlen skal som minimum indeholde følgende fire punkter:

  • Hvor meget har medarbejderen tjent i lønperioden
  • Hvilken perioden dækker lønsedlen over
  • Hvilket beløb er trukket til A-skat og AM-bidrag
  • Arbejdsgiverens navn, adresse og relevant SE/CVR-nummer

Som arbejdsgiver kan man anvende LetLøn, som er Skattestyrelsens system. Med LetLøn kan man indberette A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag, feriepenge, lønstatistik og pensionsoplysninger.

LetLøn

Ønsker du mere information om aflønning af din medarbejder, kan du læse mere her:

Nyttig viden om løn

Forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Man er forpligtet til at forsikre sin ansatte mod arbejdsskader, når man har ansat en eller flere medarbejdere i ens virksomhed. Dette er med til at sikre, at dine medarbejdere bliver dækket økonomisk, hvis vedkommende kommer ud for en arbejdsulykke. Du bestemmer selv, hvem du tegner din forsikring hos – bemærk blot, at prisen for forsikringen er afhængig af risikoen for arbejdsulykker i din virksomhed.

Sikring ved erhvervssygdom

Som arbejdsgiver er man forpligtet til at betale til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette er ligeledes for at sikre en medarbejder økonomisk, hvis vedkommende får en erhvervssygdom. Man tilmeldes automatisk AES – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når man registreres som arbejdsgiver på Virk.dk.

Få mere viden om AES

 

Sygedagpengeforsikring

Der er mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring. Sygedagpengeforsikring sikrer dig mod økonomisk tav, hvis en eller flere af dine ansatte rammes af sygdom. Sygedagpengeforsikring dækker fra din ansatte 2. sygedag.

Der gælder særlige regler for denne type forsikring, som man kan læse mere om hos Virk.dk:

www.virk.dk - forsikring af ansatte

Ønsker du mere information om forsikringer – herunder hvilke du skal have, og hvilke du bør have, kan finde dette her:

Vigtige forsikringer for arbejdsgivere

Ase kan hjælpe dig med dine udfordringer som arbejdsgiver

Det forpligter at blive arbejdsgiver og leder. Du kommer til at stå med mange forskellige ledelsesmæssige udfordringer og opgaver, og det kan være svært at navigere i, hvordan man bedst kan varetage ens personaleansvar.

Ase har flere attraktive løsninger til selvstændige - HR Jura og selvstændige.com

HR Jura giver dig adgang til jurister og HR-medarbejdere. De kender lovgivningen på området og kan hjælpe dig med de spørgsmål, der vedrører forholdet mellem dig og dine medarbejdere, ligesom at Ase kan være behjælpelig med udarbejde af jobannonce, indrykning de rigtige steder og selve rekrutteringen af en medarbejder.

Ase Selvstændig er et netværk at specialister med 1:1 rådgivning inden for jura, revision, markedsføring, ansættelsesret, pension og forsikringer.