Lønforhandling med en medarbejder

For mange vil starten af det nye år og foråret være ensbetydende med lønforhandling. Nedenfor har vi samlet en række råd til, hvordan du får den bedst mulige lønforhandling med dine ansatte.

 

Inden lønforhandlingen

Som arbejdsgiver er du dine ansattes vigtige pejlepunkt for, hvordan de klarer sig arbejdsmæssigt. Dine signaler og vurderinger er afgørende for medarbejdernes fornemmelse af, om du er tilfreds med deres arbejde og hvor der er udviklingspotentiale. Det er derfor afgørende, at du har forberedt dig forinden samtalen, da lønforhandlingerne kan være med til at sætte en retning for det fremtidige arbejde.

Forbered en liste med de gode og knap så gode situationer eller resultater, som den enkelte medarbejder har opnået i løbet af året. Herved kan du nævne konkrete eksempler, som kan gøre det lettere at nå til enighed med dine medarbejdere omkring lønnen.

Tjek din medarbejders lønniveau her

Gode råd til din lønforhandling som leder

 

Gør dig overvejelser omkring medarbejdernes stilling og position i virksomheden:

  • Har der været ændringer i ansvarsområder eller opgaver i det sidste år?
  • Har de ansatte som følge af COVID-19 opnået en specialviden eller været ekstraordinært fleksibel?
  • Har medarbejdernes løn igennem ansættelsesforholdet fulgt deres faglige og personlige udvikling? Har en medarbejder f.eks. fået mindre lønstigninger igennem de sidste år, så følger løn ikke med samfundets prisudvikling, og dermed er løn reelt mindre værd – dette kan berettige en større lønstigning.


Det er vigtigt at have tænkt dine vurderinger og begrundelser igennem, inden at du går ind til forhandlingerne. Derudover et det vigtigt, at du har en klar plan for, hvilke kvalifikationer og resultater, som du ønsker at honorere med lønstigninger eller tillæg. Og husk at anerkende resultater eller udvikling, selvom dette ikke udløser mere i løn.

Coronakrisen kan have været særlig hård ved arbejdspladsen, og hvis virksomhedens økonomi er dårlig, så er det ikke realistisk med større lønstigninger. Her kan du med fordel overveje muligheder, som ikke har en direkte økonomisk udgift nu og her. Eksempler på dette kan være:

  • Ekstra feriefriedage
  • Ret til øget omfang af hjemmearbejde
  • Færre timer til samme løn
  • En aftale om en større lønstigning på et senere tidspunkt af året

Med ovenstående kan du holde på dine nøglemedarbejdere og imødekomme deres ønsker om at forberede deres vilkår uden at dit direkte lønbudget stiger.

 

Under lønforhandlingen

Hvis du har forberedt dig godt, kan du med større ro påbegynde forhandlingerne. Du kan derfor være skarp og præcis, når din medarbejder fremsætter deres ønsker og begrundelser. Det kan være en fordel at komme med dit udspil først. Dermed sikrer du, at forhandlingerne sker med dit udgangspunkt. Det første konkrete tal eller udspil sætter som regel udgangspunktet for forhandlingen. Hvis du kommer medarbejderen i møde og rykker dig på dit udspil, så gør dette synlig og tillæg det værdi.

Husk at bidrage til en konstruktiv og positiv dialog under forhandlingerne. Vis, at du er lyttende og imødekommende overfor din medarbejders holdninger, og giv dine eventuelle indrømmelser i små ryk, så de gode argumenter og synspunkter anerkendes.

Brug også energi på at udforske og være nysgerrig overfor din medarbejder. Find ud af, hvilke kompetencer og resultater, som de mener er vigtige. På den måde har du et fingerpeg af, hvordan du bedst kan argumentere for dine vurderinger og ønsker, da du tilpasser dine argumenter til din medarbejders tanker. Det kan ligeledes være med til at øge dine chancer for mere motiveret medarbejder senere, hvis du opnår viden om, hvad din medarbejder ser som værdiskabende.

Lad dig ikke påvirke at din medarbejders nej, eller hvis vedkommende virker sur og fornærmet. Det er en del af forhandlingen – hvis der var enighed omkring lønnen, så var der ingen forhandling.
Hvis din medarbejder konsekvent er utilfreds med alle dine argumenter eller lønstigning, så overvej de alternative muligheder, som du har forberedt hjemmefra.

 

 

Efter lønforhandlingen

Husk at give udtryk for din tilfredshed med forhandlingen, hvis du føler, at det gik godt. Er din medarbejder tværtimod skuffet, så vær konkret over for vedkommende i forhold til hvad vedkommende skal gøre, for at opnå en større lønstigning næste gang. Husk at gentage dine udmeldinger, og send eventuelt en opfølgende mail, så der er enighed herom. Sørg for, at mødet bliver afsluttet på en god og ordentlig måde. Man skal jo forsat arbejde sammen indtil næste lønforhandling. En positiv afslutning kan give dig et forspring ved næste års lønforhandling.

Hvis din medarbejder er så heldig – og dygtig – at du får en lønstigning eller forbedret vilkår, så lav en skriftlig bekræftelse herpå. Dette kan f.eks. være i form af en e-mail eller et tillæg til ansættelseskontrakten. Således undgås misforståelser og konflikter, såfremt der senere hen skulle opstå tvivl om, hvad der præcist blev aftalt.


Som medlem af HR Jura eller selvstændige.com kan man få gode råd og vejledning omkring ens medarbejders ansættelsesforhold, herunder lønforhandlinger. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du står overfor en lønforhandling eller har generelle spørgsmål til dine medarbejders løn.

 

Læs mere om HR Jura

Læs mere om Ase Selvstændig