Lad dit netværk arbejde for dig Vikar- og rekrutteringsbureau

Hvordan opsiger jeg en medarbejder?

Ved opsigelse af en medarbejder er det vigtigt, at du forinden har undersøgt, om der er krav om, at opsigelsen skal være sagligt begrundet. Derudover skal du have gjort dig klart, om medarbejderen skal arbejde, suspenderes eller fritstilles i opsigelsesperioden.

Nedenfor kan du læse mere om hvilke regler og forpligtelser du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når du påtænker at opsige en medarbejder.

Økonomiske risici

Hvis din medarbejder er funktionær og har været ansat mindst et år på opsigelsestidspunktet, eller hvis din medarbejder har været ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads i mindst ni måneder, er vedkommende beskyttet mod usaglig opsigelse.

Hvis du opsiger en medarbejder, der er beskyttet mod usaglig opsigelse, kan du blive mødt med et krav på godtgørelse, hvis du som arbejdsgiver, ikke kan begrunde opsigelsen sagligt. Godtgørelsen reguleres af funktionærloven og kan udgøre op til fire måneders løn.

Ikke-funktionærer omfattet af en overenskomst, kan også være berettiget til en godtgørelse, hvis en opsigelse er usaglig. Godtgørelsen vil afhænge af medarbejderens anciennitet.

Der er flere forskellige områder, der giver medarbejdere en særlig beskyttelse. Såfremt en medarbejder med særlig beskyttelse opsiges, kan dette medføre et betydeligt krav om godtgørelse. Dette kan for eksempel være opsigelser begrundet i køn, race, alder, handicap mv.

 

Fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale er et alternativ en til opsigelse, som kan anvendes, hvis man er enige om, at medarbejderen skal fratræde. Det kan med fordel anvendes i stedet for en opsigelse, hvis din medarbejder er omfattet af en særlig beskyttelse.

Formålet med en fratrædelsesaftale kan bl.a. være at afslutte ansættelsesforholdet på mindeligvis. Fratrædelsesaftalen giver mulighed for, at du i fællesskab med din medarbejder, kan aftale vilkårene for ansættelsesforholdets ophør.

En fratrædelsesaftale vil som minimum ofte indeholde de vilkår, du som arbejdsgiver skulle have givet i forbindelse med opsigelsen. Derudover vil aftalen også ofte indeholde nogle yderligere goder, som incitament til at din medarbejder skal underskrive aftalen. Det anbefales, at du får juridisk rådgivning, når du skal indgå en fratrædelsesaftale. Kontakt Ase, såfremt du ønsker at indgå en fratrædelsesaftale med din medarbejder.