Hvordan opsiger jeg en medarbejder?

Ved opsigelse af en medarbejder er det vigtigt, at du forinden har undersøgt om der er krav om, at opsigelsen skal være sagligt begrundet. Derudover skal du have gjort det klart, om medarbejderen skal arbejde, suspenderes eller fritstilles i opsigelsesperioden.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler og forpligtelser du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når det er, du overvejer at opsige en medarbejder.

Begrundelse for opsigelse 

Rigtigt mange i Danmark er underlagt funktionærloven. I funktionærloven er der beskrevet en række krav og regler om bl.a. ansættelse, ferie, arbejdstid og opsigelse, som du skal være opmærksom på inden du opsiger din medarbejder.

Du har mulighed for at opsige din medarbejder i forhold til enten subjektive eller objektive forhold.

Subjektive forhold

De subjektive aspekter involverer medarbejderens adfærd, opførsel og præstation, herunder eventuelle udfordringer med samarbejde eller tillid.

For eksempel kan det være, at din medarbejder ikke opfylder de forventede standarder, udviser upassende opførsel, kommer ofte for sent, og ikke bidrager positivt til arbejdsmiljøet eller holdet.

Det er afgørende, inden du beslutter at opsige eller bortvise din medarbejder, at du har udstedt en skriftlig advarsel vedrørende medarbejderens adfærd.

Objektive forhold

Objektive forhold omfatter situationer, hvor du f.eks. afskediger en medarbejder på grund af virksomhedsomstrukturering, organisatoriske ændringer, besparelser eller lignende.

En opsigelse baseret på objektive forhold giver dig som arbejdsgiver en større fleksibilitet, men det er stadig afgørende, at afskedigelsen er sagligt begrundet.

Opsigelse af medarbejder funktionærloven 

Hvis du står over for at afskedige en funktionæransat medarbejder, er det vigtigt at tage højde for funktionærlovens opsigelsesvarsler. Nedenfor kan du finde en oversigt over disse opsigelsesvarsler:

  • Har din medarbejder været ansat under seks måneder, har vedkommende en måneds varsel til udgangen af en måned.

  • Har din medarbejder været ansat mellem seks måneder og tre år, har vedkommende tre måneders varsel til udgangen af en måned.

  • Har din medarbejder været ansat mellem tre og seks år, har vedkommende fire måneders varsel til udgangen af en måned.

  • Har din medarbejder været ansat mellem seks og ni år, har vedkommende fem måneders varsel til udgangen af en måned.

  • Efter ni års ansættelse har din medarbejder seks måneders varsel til udgangen af en måned.

Opsiger du en medarbejder, der har været ansat i 2 år og 10 måneder på opsigelsestidspunktet udgør varslet 4 måneder. Opsigelsesvarslet beregnes derfor ud fra funktionærens anciennitet på fratrædelsestidspunktet og ikke opsigelsestidspunktet.

120-dages reglen

Hvis din medarbejder har haft 120 dages sygefravær med løn inden for en periode af 12 måneder, er det muligt at aftale, at din medarbejder opsiges med et forkortet opsigelsesvarsel. Dette gælder dog kun, hvis det fremgår i ansættelseskontrakten.

Opsigelse af timelønnet medarbejder

Hvis din medarbejder er underlagt en overenskomst, vil opsigelsesvarslingsperioden normalt fremgå heri - dette gælder ofte for timelønnede medarbejdere.

Hvis din medarbejder hverken er ansat som funktionær eller dækket af en overenskomst, har du normalt mulighed for at aftale opsigelsesvarslingsperioden direkte med din medarbejder.

Det er dog vigtigt, at opsigelsesvarslingsperioden fremgår af ansættelseskontrakten.

Hvornår skal medarbejderen tilbagelevere sine ting?

Du har som udgangspunkt først krav på at få udleverede ting som f.eks. computer, firmabil eller mobiltelefon retur når medarbejderen endeligt fratræder - og altså ikke fra tidspunktet hvor vedkommende er blevet opsagt.

Min medarbejder er blevet fritstillet

Hvis du vælger at fritstille din medarbejder, kan du i visse tilfælde, og særligt hvis det fremgår af ansættelseskontrakten, kræve at din medarbejder afleverer firmabil, computer eller mobiltelefon tilbage mod at få den skattemæssige værdi udbetalt i opsigelsesperioden.

Min medarbejder er blevet bortvist

Er din medarbejder blevet bortvist, har du krav på at få alt retur øjeblikkeligt.

Mundtlig eller skriftlig opsigelse?

En opsigelse kan godt være mundtlig, men den bør altid angives skriftligt af bevismæssige årsager. Vær opmærksom på, at det er dig, som har bevisbyrden for, at opsigelsen er afgivet, og hvornår opsigelsen er sket.

Funktionærloven

Funktionærloven kræver, at opsigelsen skal være skriftlig, bortset fra ved midlertidige opsigelser og opsigelser i prøvetiden. En mundtlig opsigelse vil dog alligevel ikke være ugyldig, hvis der er et klart bevis for, at den er blevet afgivet.

Kollektive overenskomster

Er din medarbejder omfattet af en overenskomst, skal du være opmærksom på, at nogle overenskomster har krav, om at en opsigelse skal gives skriftligt.

Skal opsigelsen underskrives eller sendes den til medarbejderen?

Det er ikke et krav at en opsigelse er underskrevet. Opsigelsen skal dog være kommet frem til funktionæren senest før månedsskiftet, og bevisbyrden påligger dig som arbejdsgiver.

Hvordan skriver man en opsigelse?

At skrive en opsigelse er en vigtig proces, der kræver omhu og følsomhed. Nedenfor er en generel skabelon og nogle trin til at hjælpe dig med at skrive en opsigelse:

Start med en respektfuld overskrift

Begynd med en høflig overskrift, der indeholder medarbejderens navn og efternavn, samt datoen for afskedigelsesbrevet.

Angiv opsigelsesdatoen

Meddel medarbejderen den nøjagtige dato, hvor afskedigelsen træder i kraft.

Informer om hvad der skal ske

Giv oplysninger om eventuelle administrative opgaver eller forventninger, som medarbejderen skal opfylde efter afskedigelsen, f.eks. aflevering af udstyr, arbejdscomputer, firmabil, adgangskort eller lignende.

Udtryk støtte og taknemmelighed

Udtryk din taknemmelighed for medarbejderens bidrag til virksomheden og tilbyd eventuel støtte i forbindelse med job- eller karriererådgivning.

Afslut brevet

Afslut brevet med en høflig afslutning, og underskriv det med dit navn og titel. Du kan også inkludere dine kontaktoplysninger for yderligere kommunikation.

Husk at gennemgå og rediger

Læs igennem afskedigelsesbrevet for at sikre, at det er klart og korrekt. Kontroller for stavefejl, datoer og grammatik, så der ikke opstår misforståelser.

Hvordan leverer man opsigelsen?

Lever gerne brevet personligt, hvis det er muligt, og lad din medarbejder få tid til at diskutere det med dig. Hvis personlig levering ikke er mulig, kan du sende det via anbefalet post eller e-mail med en kvittering for modtagelse.

Husk: En afskedigelse er en følsom situation, og din medarbejder bør behandles med respekt og værdighed gennem hele processen.

Er en afskedigelse og opsigelse det samme?

En afskedigelse og opsigelse er to forskellige ord for at afslutte en ansættelsesrelation mellem en arbejdsgiver og en medarbejder. Uanset hvad, er det vigtigt at følge gældende regler og overholde ansættelseskontrakten for at sikre, at opsigelsen udføres lovligt og retfærdigt.

Er der aftalt ansættelsesklausuler i kontrakten?

Hvis der er aftalt konkurrence-, kunde- eller kombineret klausul, så bør du tage stilling til dette.

Økonomiske risici

Hvis din medarbejder er funktionær og har været ansat mindst et år på opsigelsestidspunktet, eller hvis din medarbejder har været ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads i mindst ni måneder, er vedkommende beskyttet mod usaglig opsigelse.

Hvis du opsiger en medarbejder, der er beskyttet mod usaglig opsigelse, kan du blive mødt med et krav på godtgørelse, hvis du som arbejdsgiver, ikke kan begrunde opsigelsen sagligt. Godtgørelsen reguleres af funktionærloven og kan udgøre op til fire måneders løn.

Ikke-funktionærer omfattet af en overenskomst, kan også være berettiget til en godtgørelse, hvis en opsigelse er usaglig. Godtgørelsen vil afhænge af medarbejderens anciennitet.

Der er flere forskellige områder, der giver medarbejdere en særlig beskyttelse. Såfremt en medarbejder med særlig beskyttelse opsiges, kan dette medføre et betydeligt krav om godtgørelse. Dette kan for eksempel være opsigelser begrundet i køn, race, alder, handicap mv.

 

Fratrædelsesaftale

En fratrædelsesaftale er et alternativ en til opsigelse, som kan anvendes, hvis man er enige om, at medarbejderen skal fratræde. Det kan med fordel anvendes i stedet for en opsigelse, hvis din medarbejder er omfattet af en særlig beskyttelse.

Formålet med en fratrædelsesaftale kan bl.a. være at afslutte ansættelsesforholdet på mindeligvis. Fratrædelsesaftalen giver mulighed for, at du i fællesskab med din medarbejder, kan aftale vilkårene for ansættelsesforholdets ophør.

En fratrædelsesaftale vil som minimum ofte indeholde de vilkår, du som arbejdsgiver skulle have givet i forbindelse med opsigelsen. Derudover vil aftalen også ofte indeholde nogle yderligere goder, som incitament til at din medarbejder skal underskrive aftalen. Det anbefales, at du får juridisk rådgivning, når du skal indgå en fratrædelsesaftale. Kontakt Ase, såfremt du ønsker at indgå en fratrædelsesaftale med din medarbejder.

Kontakt Ase Selvstændig for rådgivning

Er du medlem af Ase selvstændige kan få hjælp til at undersøge, hvordan du bedst muligt følger de rigtige krav, regler og retningslinjer ved opsigelse af en medarbejder. Vi sidder klar til at hjælpe dig på 7013 7015.