Opsigelse i prøveperioden

Opsigelse i prøveperioden er en afgørende og ofte kompleks del af ansættelsesprocessen for selvstændige, der ønsker at ansætte nye medarbejdere. I prøveperioden får både arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at afprøve hinanden og vurdere, om samarbejdet er vellykket.

Undgå potentielle konflikter

Inden du ansætter nogen i en prøveperiode er det vigtigt at du har sat dig ind i reglerne og procedurerne omkring opsigelse i prøveperioden, for at undgå potentielle konflikter og juridiske komplikationer - reglerne omkring opsigelse i prøveperioden kan du læse mere om nedenfor.

Hvad er en prøveperiode? 

En prøvetid er en afgrænset periode i starten af et ansættelsesforhold, hvor både arbejdsgiver og medarbejder har mulighed for at vurdere, om samarbejdet fungerer optimalt. I en prøveperiode er der ofte aftalt et forkortet varsel i forhold til opsigelse.

Husk at prøvetid gælder kun hvis det fremgår af ansættelseskontrakten. 

Opsigelsesvarsel ved prøveperiode 

Er din medarbejder ansat som funktionær, kan du aftale en prøvetid på 3 måneder. I denne periode kan du opsige din medarbejder med et varsel på 14 dage, som skal ligge indenfor de 3 måneders prøvetid.

Hvis din medarbejder ønsker at sige op

Hvis din medarbejder selv ønsker at sige op, kan vedkommende gøre det med dags varsel, medmindre andet er aftalt. Det er typisk funktionærer, det gælder for. For øvrige er prøvetid alene aftalebaseret.

Har du ansat en elev?

Har du ansat en elev eller lærling, er der som udgangspunkt ikke noget opsigelsesvarsel i prøvetiden, uanset hvem af jer der ønsker at opsige uddannelsesaftalen. – dette gælder dog kun de første 3 måneder af oplæringstiden.

Har du ansat uden prøvetid?

Har du ansat uden prøvetid skal opsigelsen ske efter de almindelige regler i kontrakt, overenskomst eller funktionærlov - som jo indeholder vidt forskellige opsigelsesvarsler.

Det er derfor altid en god ide at aftale en prøveperiode i ansættelseskontakten.

Prøvetid og ansættelsesbevis 

For at en prøveperiode er gældende, er det vigtigt, at det fremgår klart og tydeligt i ansættelsesbeviset at der er aftalt prøvetid og hvilke opsigelsesvarsler der i så fald gør sig gældende.

Hvornår skal opsigelsen gives?  

Hvis du ønsker at opsige medarbejderen indenfor den aftalte prøvetid, skal du være opmærksom på, at selve opsigelsesvarslet skal være en del af den aftalte prøvetid.

Er din medarbejder f.eks. ansat som funktionær skal der være et opsigelsesvarsel på 14 dage indenfor de første 3 måneders ansættelse.

Sådan kan du undgå opsigelse af medarbejdere i prøveperioden

Alle har krav på en fair chance for at lære sin nye arbejdsplads og opgaver at kende.

Du som arbejdsgiver kan tage forskellige initiativer i brug for at sikre din medarbejder en god start samt mindske risikoen for opsigelse i prøveperioden.

  • Sikre god oplæring on on-boarding
  • Hav styr på alt det digitale og tekniske
  • Giv din nye medarbejder en mentor de første par uger
  • Afhold løbende prøvetidssamtaler

Kontakt os for rådgivning

Har du brug for hjælp til ansættelseskontakten eller opsige ansættelsesforholdet med en medarbejder hvor der er aftalt prøvetid? Som medlem af Ase Selvstændig kan du kontakte os på 7013 7015 for hjælp og rådgivning uanset om det gælder opsigelse i prøveperioden, ansættelseskontrakten eller noget helt tredje.