Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Når du starter en virksomhed, skal du vælge, hvilken virksomhedsform du ønsker. Forskellige virksomhedsformer har forskellige fordele, pligter og kendetegn. Hvilken virksomhedsform, som passer bedst til din virksomhed, afhænger af flere parametre – herunder ejere af virksomheden (ejerformer), virksomhedens branche og hvor enkel en administration man ønsker.

Oversigt over virksomhedsformer

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentskab (I/S)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

 

Enkeltmandsvirksomhed

I en enkeltmandsvirksomhed er der kun én ejer. Virksomheden er personligt ejet og ikke en selvstændig juridisk enhed; ejeren er som privatperson ligestillet med virksomheden. Det vil sige, at du som ejer råder over alle virksomhedens aktiver.

Interessentskab (I/S)

Et I/S kan sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed, men et I/S har to eller flere ejere. Et I/S fungerer desuden som en selvstændig juridisk enhed, der selv ejer sine aktiver. Ejerskabet er i reglen personligt, men et interessentskab kan også være ejet af et eller flere selskaber.

Iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab kan bedst beskrives som en miniudgave af et anpartsselskab og bruges i en virksomheds opstartsperiode. Du skal opspare min. 25 pct. af overskuddet i selskabet – på den måde kan du bruge kapitalen til at lave iværksætterselskabet om til et traditionelt anpartsselskab. Når du stifter et IVS, skal du indskyde en selskabskapital på min. 1 kr.

Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen IVS. Det medfører, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. I forbindelse afskaffelsen har Folketinget besluttet:

 • at eksisterende IVS’er inden 15. april 2021 skal omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses. Ellers kan virksomheden blive sendt til tvangsopløsning
 • at genoptagelse af et eksisterende IVS, som er blevet sendt til tvangsopløsning, kræver, at det omregistreres til et ApS i samme proces.

 

Derudover skal du være opmærksom på, at:

 • det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber eller oprette dem på anden vis, f.eks. som led i en fusion
 • kapitalkravet til anpartsselskaber er sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

 

Omregistrering af iværksætterselskaber

I forbindelse med udfasningen af iværksætterselskaber er kapitalkravet for anpartsselskaber blevet reduceret fra 50.000 kr. til 40.000 kr. For at omregistrere et IVS skal selskabets kapital sammen med den særlige reserve, som selskabet har opbygget, udgøre mindst 40.000 kr.  

Krav til omregistrering:

 • Selskabskapitalen skal sammen med den særlige reserve udgøre mindst 40.000 kr.
 • Selskabets generalforsamling skal træffe beslutning om omregistrering, ændring af selskabets vedtægter og om nødvendigt forhøjelse af selskabskapitalen.
 • Selskabets vedtægter skal opfylde kravene til anpartsselskabers vedtægter, hvilket blandt andet betyder, at selskabets navn skal ændres fra ’xxx IVS’ til ’xxx ApS’, og at selskabskapitalen skal forhøjes til mindst 40.000 kr.
 • Der skal udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab fungerer som en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne (min. én, men også gerne flere) er adskilt. Det vil sige, at du ikke hæfter personligt for selskabet, men der er i stedet krav til minimumskapital.

Et ApS bliver reguleret af selskabsloven.

Når du stifter et ApS, skal du indskyde en selskabskapital på min. 40.000,00 kr. (kontanter eller andre værdier).

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab har min. én ejer og fungerer som en selvstændig juridisk enhed. Lige som i anpartsselskabet er aktieselskabets ejere adskilt, så ejerne ikke hæfter personligt for selskabet. I stedet er der krav til en minimumskapital.

Et A/S bliver reguleret af selskabsloven.

Når du stifter et A/S, skal du indskyde en selskabskapital på min. 500.000 kr. (kontanter eller andre værdier).

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

For at være kunne registrere ens virksomhed under (PMV) Personligt ejet mindre virksomhed, skal man opfylde nedenstående krav:

 • Kun én ejer
 • Betaler ikke moms eller andre afgifter
 • Årlig omsætning under 50.000 kroner
 • Ingen ansatte
 • Registrering skal fornyes hvert tredje år
 • Kræver dansk CPR-nummer
 • Gratis at registrere
 • Man kan kun have en PMV

Skift af virksomhedstype

Der er mulighed for at ændre virksomhedstype, når du har drevet virksomheden i et stykke tid. Det kan dog have konsekvenser skattemæssigt og kan også være forbundet med øvrige omkostninger. Vurderer og undersøg derfor situationen grundigt, før du lægger sig fast på en virksomhedsform.