Overgangsperioden

Overgangsperioden er perioden fra ”den gamle ferielov” til ”den nye ferielov”. Overgangsperioden skal sikre en smidig overgang fra de gamle regler til de nye regler. Overgangsperioden var også med til at undgå, at medarbejdere optjente dobbelt ferie.

Hvornår løb overgangsperioden?

Overgangsperioden løb fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020. Overgangsperioden kan opdeles i følgende perioder:

  • Perioden hvor medarbejderen optjener ferie til afholdelse i sommeren 2020
    • Fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 optjente medarbejderen ferie, der skulle afholdes mellem den 1. maj 2020 og den 31. august 2020. Der optjenes i alt 16,64 feriedage.
  • Perioden hvor medarbejderen optjener ferie til indefrysning
    • Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 optjener medarbejderen 25 feriedage, som skal indefryses.

Fra den 1. september 2020 optjener og afholder medarbejderen ferie efter reglerne i den nye ferielov. Denne kan der læses mere om her:

Ny ferielov

 

Afholdelse af ferie i overgangsperioden

Fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020 holder medarbejderen ferie efter den gamle ferielov. Der kan holdes 25 feriedage, som er optjent i 2018.

Perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 kaldes ”det forkortede ferieår”. Her kan medarbejderen afholde 16,64 feriedag. Disse blev optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019

Hvad betyder indefrysning af ferie?

De feriedage, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indefryses. Feriepenge for perioden kan enten indefryses hos fonden Lønmodtagernes Feriemidler eller indefryses i din virksomhed.

De indefrosne feriepenge kommer som udgangspunkt først medarbejderen til gode, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Det er i Folketinget vedtaget, at alle lønmodtagere har mulighed for at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge, som er optjent fra 1. september 2019 – 31. marts 2020.

Pengene udbetales via Borger.dk. Som virksomhed skal man ikke foretage sig yderligere heromkring.

 

Indefrysning af ferietillæg

Månedslønnede medarbejdere optjener foruden ferie med løn også et ferietillæg på 1 %. Den del af ferietillægget, der optjenes fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal ligeledes indefryses. Ferietillægget er indeholdt i de 12,5 %, som er feriegodtgørelse.

Den del af ferietillægget, der optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, skal udbetales til medarbejderen i maj 2020 på sædvanlig vis.

Har man aftalt med ens medarbejder, at vedkommende får mere end 1 % i ferietillæg, skal man være opmærksom på, at førnævnte 12,5 % ikke inkluderer den forhøjede andel af ferietillægget.

Administration af indefrosne feriemidler

Som arbejdsgiver skal man indberette de optjente feriemidler for ens medarbejder til Lønmodtagernes Feriemidler senest den 31. december 2020. Indberetningen sker gennem eIndkomst.

Indberetningen gælder alene ferie i henhold til ferieloven. Har medarbejderen ret til f.eks. feriefridage eller ekstra ferie, skal denne type ferie ikke indberettes.

Beløbet, der skal indberettes, udgør 12,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Det gælder både for medarbejdere, der får ferie med løn og timelønnede medarbejdere, som modtager feriegodtgørelse gennem Feriekonto eller anden feriekasse.

Når virksomheden skal indberette indefrysningsbeløbet til Lønmodtagernes Feriemidler, skal virksomheden samtidig oplyses, om virksomheden selv ønsker at administrere de indefrosne feriemidler eller om de indefrosne feriemidler indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, som herefter administrerer indefrysningsbeløbet. Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler skal ske samtidig med indberetningen dvs. senest den 31. december 2020.

 

Virksomheden ønsker selv at administrere feriemidlerne

Virksomheden har mulighed for at beholde feriemidlerne i virksomheden, indtil de skal udbetales til medarbejderen.

Vælger virksomheden at beholde feriemidlerne, skal man være opmærksomme på, at der sker en årlig indeksering af midlerne.

Har man valgt at beholde midlerne, kan man senere vælge at indbetale beløbet helt eller delvist til Lønmodtagernes Feriemidler. Virksomheden skal overfor Lønmodtagernes Feriemidler årligt bekræfte, at virksomheden fortsat ønsker at have pengene stående i virksomheden

Hvis din medarbejder er nyuddannet

Nyuddannede som starter på arbejdsmarkedet senere end den 1. september 2019 vil ikke optjene 16,64 feriedage til afholdelse i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020. De vil derfor ikke opspare nok ferie til at afholde eventuel betalt sommerferie.

Dette stiller nyuddannede ringere end den nuværende ferieordning, hvorfor nyuddannede har mulighed for at supplere den opsparede ferie med op til 8,3 feriedage (fondsferiedage). Disse fondsferiedage kan afholdelse i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020, selvom de ikke er optjent.

Der kan maksimalt afholdes 16,64 feriedage inkl. de supplerende dage.

De ikke optjente feriedage betales da af medarbejderen selv, da disse er indefrosset fra perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Medarbejderen får således et mindre beløb udbetalt, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Når din medarbejder fratræder

Hvis medarbejdere fratræder i indefrysningsperioden (perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020), skal virksomheden indberette den optjente ferie korrekt til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

 

Medarbejdere som får løn under ferie:

  • Virksomheden skal indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo med særlig angivelse af, hvilke feriepenge som vedrører indefrysningsperioden.
  • Indberetning skal ske den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

 

Timelønnede som får feriegodtgørelse:

  • Virksomheden skal indberette og indbetalte til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som virksomheden plejer.