Overgangsperioden

Overgangsperioden er perioden fra ”den gamle ferielov” til ”den nye ferielov”. Overgangsperioden skal sikre en smidig overgang fra de nuværende regler til de nye regler. Overgangsperioden er også med til at undgå, at medarbejdere optjener dobbelt ferie.

Hvornår løber overgangsperioden?

Overgangsperioden løber fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020. Overgangsperioden kan opdeles i følgende perioder:

  • Perioden hvor medarbejderen optjener ferie til afholdelse i sommeren 2020
    Fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 optjener medarbejderen ferie, der skal af holdes mellem den 1. maj 2020 og den 31. august 2020. Der optjenes i alt 16,64 feriedage.
  • Perioden hvor medarbejderen optjener ferie til indefrysning
    Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 optjener medarbejderen 25 feriedage, som skal indefryses.

Fra den 1. september 2020 optjener og afholder medarbejderen ferie efter reglerne i den nye ferielov.

Ny ferielov

 

Afholdelse af ferie i overgangsperioden

Fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020 holder medarbejderen ferie, som man plejer efter den gamle ferielov. Der kan holdes 25 feriedage, som er optjent i 2018.

Perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 kaldes ”det forkortede ferieår”. Her kan medarbejderen afholde 16,64 feriedag. De blev optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019

 

Hvis din medarbejder ønsker at holde 3 ugers sommerferie og 1 uges efterårsferie i 2020

Mange medarbejdere vil gerne holde 3 ugers sommerferie og 1 uges efterårsferie i oktober. Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september, når medarbejderne imidlertid kun at optjene 2,08 dages ferie, som kan afholdes i oktober. Hvis medarbejderne ønsker at holde en hel uges efterårsferie, er det derfor nødvendigt, at han/hun gemmer noget af den ferie, der ellers skulle afholdes i det forkortede ferieår. Afholder medarbejderen 3 ugers ferie (15 dage) i sommerferien, kan han/hun overføre 1,64 til afholdelse i efterårsferien. Det kan mellem en arbejdsgiver og medarbejder aftales, at medarbejderen derudover holder ferie på forskud, så medarbejderen i efterårsferien afholder den ferie, der optjenes i oktober og egentlig først kunne være brugt i november. Har medarbejderen ret til feriefridage, kan han/hun også bruge disse.

Hvad betyder indefrysning af ferie?

De feriedage, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indefryses. Feriepenge for perioden kan enten indefryses hos fonden Lønmodtagernes Feriemidler eller indefryses i din virksomhed.

De indefrosne feriepenge kommer som udgangspunkt først medarbejderen til gode, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Det er i Folketinget vedtaget, at alle lønmodtagere har mulighed for at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge fra oktober 2020. Pengene udbetales via Borger.dk og som virksomhed, skal I derfor ikke foretage jer noget.

 

Indefrysning af ferietillæg

Månedslønnede medarbejdere optjener foruden ferie med løn også et ferietillæg på 1% efter ferieloven. Den del af ferietillægget, der optjenes fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal også indefryses. Ferietillægget er indeholdt i de 12,5%.

Den del af ferietillægget, der optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, skal udbetales til medarbejderen i maj 2020 på sædvanlig vis.

Har du aftalt med din medarbejder, at han/hun får mere end 1% i ferietillæg, skal du være opmærksom på, de 12,5% ikke inkluderer den forhøjede andel af ferietillægget. 

Administration af indefrosne feriemidler

Som arbejdsgiver skal du indberette de optjente feriemidler for din medarbejder til Lønmodtagernes Feriemidler senest den 31. december 2020. Indberetningen sker gennem eIndkomst.

Indberetningen gælder alene ferie efter ferieloven. Har medarbejderen ret til eksempelvis feriefridage eller ekstra ferie, skal det altså ikke indberettes.

Beløbet, der skal indberettes, udgør 12,5% af medarbejderens ferieberettigede løn for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det gælder både for medarbejdere, der får ferie med løn og timelønnede medarbejdere, der får feriegodtgørelse gennem Feriekonto eller anden feriekasse. For de timelønnede er det ikke anderledes, end det plejer at være.

Når virksomheden skal indberette indefrysningsbeløbet til Lønmodtagernes Feriemidler, skal det samtidig oplyses, om virksomheden selv ønsker at administrere de indefrosne feriemidler. 

Alternativet er, at de indefrosne feriemidler indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler. Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler skal ske samtidig med indberetningen dvs. senest den 31. december 2020.

 

Virksomheden ønsker selv at administrere feriemidlerne

Virksomheden har mulighed for at beholde feriemidlerne i virksomheden, indtil de skal udbetales til medarbejderen.

Vælger I at beholde feriemidlerne på jeres konto, skal I være opmærksomme på, at der sker en årlig indeksering af midlerne.

Har I valgt at beholde midlerne, kan I senere vælge at indbetale beløbet helt eller delvist til Lønmodtagernes Feriemidler. Det skal årligt bekræftes overfor Lønmodtagernes Feriemidler, at man fortsat ønsker at have pengene stående i virksomheden

Hvis din medarbejder er nyuddannet

Nyuddannede som starter på arbejdsmarkedet senere end den 1. september 2019 når ikke at optjene 16,64 feriedage til afholdelse i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020. De får derfor ikke opsparet ferie nok til at holde eventuel betalt sommerferie.

Det stiller nyuddannede ringere end den nuværende ferieordning, hvorfor nyuddannede har mulighed for at supplere den opsparerede ferie med op til 8,3 feriedage (fondsferiedage) til afholdelse i perioden fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020, selvom de ikke er optjent.

Der kan maksimalt afholdes 16,64 feriedage inkl. de supplerende dage.

De ikke optjente feriedage betales da af medarbejderens egen lomme, da disse er indefrosset fra perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Medarbejderen får således et mindre beløb udbetalt, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Når din medarbejder fratræder

Hvis medarbejdere fratræder i indefrysningsperioden (perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020), skal virksomheden være opmærksom på at få indberettet den optjente ferie korrekt til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

 

Funktionærer som får løn under ferie:

  • Virksomheden skal indbetale til FerieKonto eller Feriepengeinfo med særlig angivelse af, hvilke feriepenge som vedrører indefrysningsperioden.
  • Indberetning skal ske den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

 

Timelønnede som får feriegodtgørelse:

  • Virksomheden skal indberette og indbetalte til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som virksomheden plejer.