Sygdom under ferie og erstatningsferie 

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du have mulighed for erstatningsferie. Reglerne afhænger dog i vid udstrækning af, hvorvidt du er blevet syg før eller under afholdelse af din ferie.

I denne tekst kan du læse mere om sygdom under ferie, forskellen på at være feriehindret eller ej, samt hvordan du er stillet, hvis du bliver ramt af sygdom før eller under din ferie.

Hvis du bliver syg før ferien begynder

Bliver du sygemeldt inden din planlagte ferie begynder, er du ikke tvunget til at holde ferien. Du er feriehindret, altså forhindret i at holde ferie, når du er syg. For hver dag, som du er syg i den tidsperiode, hvor der skulle have været afholdt ferie, har du ret til en dags erstatningsferie. Varer din sygdom i for eksempel tre dage, så har du automatisk ret til tre dages erstatningsferie.

Hvis din arbejdsgiver kræver lægelig dokumentation på sygdom opstået før din planlagte ferie, er det din arbejdsgiver der skal betale for en lægeerklæring.

Hvis du bliver rask inden din ferie slutter

Er du ramt af sygdom under ferien, men bliver rask inden din planlagte ferie slutter, skal du raskmelde dig og orientere din arbejdsgiver, om hvorvidt du vil holde resten af din ferie som planlagt. Du har også mulighed for at genoptage arbejdet og flytte hele din ferie til et senere tidspunkt.

Overvej varigheden af sygdommen

Overvej varigheden af sygdommen, og de planer, du har for ferien. Hvis du for eksempel skulle have været til Thailand i tre uger, men er syg en uge, er det måske smartere at flytte hele ferien til et senere tidspunkt i stedet for en uges erstatningsferie.

Hvis du flytter din ferie grundet sygdom

Vælger du at flytte hele din ferie grundet feriehindring, er du naturligvis nødt til at stå til rådighed for din arbejdsgiver, så snart du er raskmeldt igen. Du skal derfor give din arbejdsgiver besked om, at du ønsker at flytte hele din ferie og genoptage dit arbejde igen.

Hvis du bliver syg i forbindelse med din hovedferie

Hvis du bliver feriehindret i forbindelse med afholdelse af din hovedferie, har du krav på at få din erstatningsferie inden for hovedferieperioden.

Regler for erstatningsferie 

Erstatningsferien skal holdes efter ferielovens almindelige regler, herunder med hensyn til varsling. Din arbejdsgiver kan dog være nødsaget til at varsle ferien med forkortet varsel, eksempelvis for at hovedferien kan nå at holdes inden for hovedferieperioden (1. maj til 30. september).

Hvis du når at blive rask

Bliver du raskmeldt, så din ferie kan nå at afholdes i ferieafholdelsesåret, kan du ikke kræve, at ferien ikke holdes (fordi hovedferieperioden er udløbet), ligesom du ikke kan kræve overførsel eller udbetaling.

Vil du læse mere om hvordan du bruger dine optjente feriedage og hvor mange feriedage du har ret til?

Hvornår er jeg for syg i ferien? 

Du har sikkert hørt sætningen "hvis man er syg, så er man syg". Men hvornår er man for syg til at gå på arbejde eller holde ferie?

Der findes ingen formelle eller officielle retningslinjer, for hvor syg du skal være for at melde dig syg. Det er op til dig selv at vurdere, hvor syg du føler dig og.

Når du sygemelder dig, er du ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver om detaljerne vedrørende din sygdom, ligesom din arbejdsgiver heller ikke må spørge ind til hvad du fejler.

Hvis du bliver syg under ferien

Bliver du ramt af sygdom under ferien, har du ret til erstatningsferie. Du kan dog ikke få erstattet de første fem sygedage, da det anses for karensperioden.

5 dages karensperiode 

Hvis du bliver syg i din ferie betragtes de første fem sygedage som en karensperiode, dette gør sig gældende uanset om der er tale om sommer-, efterår- eller vinterferie. Du har derfor ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferie i samme ferieår.

Har du flere ferieperioder med sygdom i samme ferieår, har du ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter sammenlagt 5 sygedage inden for det samme ferieår. Har du derimod brugt 5 sygedage under en eller flere ferier i ferieåret, vil du have krav på erstatningsferie fra 1. sygedag, hvis du igen bliver syg under en ferie i ferieåret.

Giv din arbejdsgiver besked

Husk at orientere din arbejdsgiver om din sygdom allerede på din første sygedag, og gerne skriftligt, så du har dokumentation for din sygemelding. Det er vigtigt, da karensperioden først starter fra det tidspunkt, hvor du orienterer din arbejdsgiver om din sygdom.

Din arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for sygdommen - dette gælder også for de første fem sygedage.

Bliver du ramt af sygdom under ferien, skal du selv betale udgiften til en eventuel lægeerklæring.

Husk at raskmelde dig

Såfremt du bliver rask inden din ferie slutter, skal du orientere din arbejdsgiver om dette, og herefter give besked om, hvorvidt du påtænker at møde på arbejde, eller om du vil holde de resterende feriedage. Hvis du ønsker at forlænge din ferie med det antal dage, du har været syg, kan du aftale dette med din arbejdsgiver.

Sygdoms procedure 

Når du skal melde dig syg eller rask på arbejdspladsen, skal du huske at følge de specifikke retningslinjer, som din arbejdsgiver har fastsat. Dette er også gældende for sygdom under ferie.

Disse retningslinjer vil typisk være beskrevet i din ansættelseskontrakt eller i virksomhedens personalehåndbog.

Hvem skal du informere?

Retningslinjerne dækker typisk over, hvem du skal informere om din sygdom - det kan være din direkte eller nærmeste leder eller en bestemt afdeling i virksomheden. Det er også vigtigt at være opmærksom på, hvordan du skal kommunikere din sygdom - om det skal ske via e-mail, telefonopkald eller en bestemt app. Det er f.eks. ikke nok at du sender en sms, hvis der i personalehåndbogen står, at du skal ringe ind og melde dig syg.

Hvornår skal du informere?

Tidspunktet for, hvornår du skal informere om din sygdom, er også vigtigt at overholde. Der kan være fastsat en deadline eller tidsrum, du skal ringe ind, så arbejdspladsen kan planlægge dagen uden dig. Det samme gælder typisk også for raskmelding, hvor du skal give besked om, hvornår du er klar til at vende tilbage på arbejde igen.

Kontakt os for rådgivning 

Reglerne for ferie og sygdom kan være svære at navigere i. Er du medlem af fagforeningen, står vi klar til at vejlede og rådgive dig om din specifikke situation og de muligheder du har.

Du er velkommen til at kontakte os på 7013 7013 eller via e-mail. Vi sidder klar til at hjælpe dig gennem både regler og rettigheder for sygdom under ferie og erstatningsdage.