feriedagpenge

Hvis du modtager ydelser som dagpenge eller barselsdagpenge fra din a-kasse, optjener du mulighed for at holde ferie med feriedagpenge.

Det er imidlertid ikke sikkert, du har ret til at få feriedagpenge udbetalt – her er flere betingelser, der skal være opfyldt, afhængigt af om du er ledig, i fast arbejde eller selvstændig.

Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Hvis du i løbet af ferieoptjeningsåret (fra 1. september til 31. august) modtager dagpenge, feriedagpenge eller barselsdagpenge, optjener du mulighed for at holde ferie med feriedagpenge i ferieafholdelsesåret (fra 1. september til 31. december året efter).

Modtager du fulde ydelser fra a-kassen optjener du 2,08 dage med feriedagpenge pr. måned.

Er du i job, optjener du feriepenge fra arbejdspladsen, og dermed ikke feriedagpenge i den periode.

Vær opmærksom på, at du ikke optjener ret til at holde ferie med feriedagpenge. Du optjener mulighed for at holde ferie med feriedagpenge, hvis du opfylder en række betingelser på ferietidspunktet.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i feriedagpenge?

Satsen for feriedagpenge er den samme som for dagpenge.

Se dagpengesatsen

 

Betingelser

specielt for dig i job

Vil du søge om feriedagpenge, skal du være obs. på følgende:

 • For at kunne få feriedagpenge, er det en betingelse, at du har afholdt al den ferie, som du har optjent siden 1. september 2022 hos din nuværende, eller tidligere arbejdsgiver. Det gælder også ferie, som er optjent efter 1. september 2023. 

 • Det er også et krav, at du reelt afholder ferie. Det er nemlig ikke muligt at få udbetalt feriedagpenge, hvis du får løn eller anden dækning for samme periode. Heller ikke, hvis du er forhindret i ferieafholdelsen.

 

Derudover er der følgende betingelser, for at få udbetalt feriedagpenge:

 • Du skal være medlem af en a-kasse (i Danmark)
 • Du skal være berettiget til dagpenge
 • Du skal være fast bosiddende i Danmark umiddelbart før afholdelse af ferie
 • Du skal have udfyldt ansøgningen om feriedagpenge og indsendt den i tide


Du er ikke berettiget til feriedagpenge, hvis du er på efterløn, selvstændig, på SU, på barsel, syg eller hjemmegående. Derudover kan du heller ikke få feriedagpenge hvis du er på fleksjob, revalidering, i seniorjob, på pension eller i karantæne i a-kassen på grund af selvforskyldt ledighed. 

 

specielt for ledige

Vil du søge om feriedagpenge, skal du være obs. på følgende:

 • En af betingelserne for at kunne modtage feriedagpenge er, at du reelt afholder ferie. Det er nemlig ikke muligt at få udbetalt feriedagpenge, hvis du får løn eller anden dækning for samme periode. Heller ikke, hvis du er forhindret i ferieafholdelsen.

 • Det er vigtigt, at du meldeler din ferie til jobnet.dk senest 14 dage før feriens første dag
 • Hvis du, siden 1. september 2022, har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal al den ferie være afholdt, før du kan få bevilget feriedagpenge. Det gælder også ferie, som er optjent efter 1. september 2023.

Derudover skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være medlem af en a-kasse (i Danmark)
 • Du skal være berettiget til dagpenge
 • Du skal være fast bosiddende i Danmark umiddelbart før afholdelse af ferie
 • Du skal have udfyldt ansøgningen om feriedagpenge og indsendt den i tide


Du er ikke berettiget til feriedagpenge, hvis du er på efterløn, selvstændig, på SU, på barsel, syg eller hjemmegående. Derudover kan du heller ikke få feriedagpenge hvis du er på fleksjob, revalidering, i seniorjob, på pension eller i karantæne i a-kassen på grund af selvforskyldt ledighed. 

Arbejder du på deltid, er du velkommen til at kontakte os i a-kassen, inden du søger om feriedagpenge

Sådan gør du - 2 trin til at søge feriedagpenge:

 1. Ansøg om feriedagpenge på MitAse.dk Udfyld og send blanketten 'Ansøgning om feriedagpenge'. Den findes under 'Ferie' og 'Søg om feriedagpenge'.
 2. Modtag feriedagpenge. Feriedagpengene bliver automatisk overført til din Nemkonto, når Ase har færdigbehandlet ansøgningen. Ase kan tidligst udbetale feriedagpengene en uge før du går på ferie.

Hvis du vil have udbetalt feriedagpengene inden din ferie, skal du sende ansøgningen senest en måned før afholdelsen af ferien.

Du har ikke mulighed for at få udbetalt feriedagpenge, hvis du ikke afholder ferie. Du kan ikke overføre feriedagpenge til næste ferieår.

specielt for selvstændige

Du har ikke mulighed for at få udbetalt feriedagpenge som selvstændig. Du har kun mulighed for at søge feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet er dagpengeberettiget, og enten er ledig eller i arbejde som lønmodtager.

få hjælp i dag

få telefonisk råd og vejledning på 7013 7013

kontakt os