Feriedagpenge

Hvis du modtager ydelser som dagpenge fra din a-kasse eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, optjener du mulighed for at holde ferie med feriedagpenge.

Det er imidlertid ikke sikkert, du har ret til at få feriedagpenge udbetalt – her er flere betingelser, der skal være opfyldt, afhængigt af om du er ledig, i fast arbejde eller selvstændig.

Hvad er feriedagpenge?

Feriedagpenge er en form for dagpenge du kan få udbetalt, når du holder ferie. Du optjener ikke et bestemt beløb, som det er tilfældet med feriepenge fra en arbejdsgiver. Lidt firkantet kan man sige, at det du optjener, er en mulighed for at holde et vist antal feriedage med dagpenge.

Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Hvis du i løbet af ferieoptjeningsåret (fra 1. september til 31. august) modtager dagpenge, feriedagpenge eller barselsdagpenge, optjener du mulighed for at holde ferie med feriedagpenge i ferieafholdelsesåret (fra 1. september til 31. december året efter).

Feriedagpenge optjenes løbende. Det betyder, at du optjener 2,08 dage, hvis du får udbetalt en hel måneds dagpenge og/eller feriedagpenge (160,33 timer). Hvis du ikke får udbetalt dagpenge og/eller feriedagpenge for en hel måned, vil dine feriedagpenge blive udregnet forholdsmæssigt.

Eksempel:
Du har fået udbetalt dagpenge for 123,33 timer, fordi du havde arbejde i 37 timer.
Du vil efter den forholdsmæssige opgørelse have optjent ret til 1,60 dage med feriedagpenge.
(123,33/160,33) x 2,08 = 1,599, afrundes til 1,60 optjent dage med feriedagpenge.

Er du i job, optjener du feriepenge fra arbejdspladsen, og dermed ikke feriedagpenge i den periode.

Vær opmærksom på, at du ikke optjener ret til at holde ferie med feriedagpenge. Du optjener mulighed for at holde ferie med feriedagpenge, hvis du opfylder en række betingelser på ferietidspunktet.

 

Optjente dage flytter med, hvis du skifter a-kasse

Dine optjente dage med feriedagpenge flytter automatisk med, hvis du skifter a-kasse midt i et ferieår.

Du skal søge om feriedagpenge hos den a-kasse, som du er medlem af på det tidspunkt, du ønsker a holde ferien.

 

Hvor meget kan jeg få udbetalt i feriedagpenge?

Hvis du er ledig

Er du ledig, får du udbetalt feriedagpenge med same sats, som du får i dagpenge.

 

Ændrer din dagpengesats sig i løbet af din dagpengeperiode (gælder for dimittender uden forsørger pligt), vil din feriedagpengesats følge ændringer i din dagpengesats.

Læs mere om sats for dimittender her

Hvis du er i arbejde

Er du i arbejde og uden gyldig indplacering fra evt. tidligere dagpengeperiode, skal du have beregnet en sats, hver gang du søger om feriedagpenge. Du får beregnet en sats på samme måde, som hvis du var ledig og søgte om dagpenge.

Læs mere om beregning af dagpengesats her

Loft på feriedagpengesats

Feriedagpenge skal udbetales med samme sats, som hvis du var ledig og modtog dagpenge, men satsen kan ikke overstige 90 pct. af din hidtidige indtægt.

Det vil sige, at selvom du vil kunne få beskæftigelsestillæg på dagpenge, skal feriedagpenge udbetales med almindelig dagpengesats uden tillægget.

Det betyder også, at da du ikke får udbetalt beskæftigelsestillæg, mens du modtager feriedagpenge, forbruger du heller ikke ud fra de 481 timer med beskæftigelsestillægget, du har mulighed for at få på dagpenge.

Læs mere om beskæftigelsestillægget her

Loftet gælder også, hvis du modtager dagpenge under uddannelsesløft. Det betyder, at hvis du søger om feriedagpenge, mens du er på uddannelsesløft, vil udbetaling af feriedagpenge være med den almindelige dagpengesats, uden tillægget.

Se dagpengesatsen

 

Udbetaling af feriedagpenge med tilbagevirkende kraft

Det er muligt at få udbetalt feriedagpenge med tilbagevirkende kraft. Hvis du er ledig og har holdt ferie for egen regning i en måned, som du ikke har optjent feriepenge til, kan du, når du efterfølgende har optjent feriedagpenge, søge om ferie. Betingelsen er dog, at du har meddelt fri for egen regning rettidigt til jobcentret.

 

Afholdelse af dage med feriedagpenge

De optjente dage med feriedagpenge kan afholdes, når de er optjent, det vil sige måneden efter.

Feriedagpenge optjenes med 2 decimaler, men der kan kun udbetales feriedagpenge for hele dage. De optjente dage med feriedagpenge afrundes efter de almindelige afrundingsregler. Har du optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, skal disse dage være afholdt, før du kan få udbetalt feriedagpenge.
Ferie fra en arbejdsgiver, der er overført fra tidligere ferieår, skal også være afholdt før du kan få feriedagpenge.

Afholder du flere dage, end du har?

Eksempel: Hvis du har optjent 1,5 dage, kan du afholde 2 dage, men så vil du ”regnskabsmæssigt” have et minus 0,5 dage, som vil blive indregnet, når du optjener og søger igen.

 

Vær opmærksom på

Hvis du er ledig og modtager dagpenge

 • Du skal give jobcentret besked senest 14 dage inden feriens start, ellers kan du få tilbudt arbejde eller blive indkaldt til samtaler i både Ase og på jobcentret under din ferie, og udeblivelse kan koste dine feriedagpenge.
 • Hvis du holder ferie i forlængelse af sygdom, barsel eller arbejde, skal du først tilmelde dig jobcentret, når ferien slutter.
 • Helligdage, som ligger i en ferieperiode, også betragtes som feriedage, og holder du ikke ferie på helligdage, skal du stå til rådighed.
 • Feriedagpengene udbetales med samme sats, som du får i dagpenge, dog uden evt. beskæftigelsestillæg eller tillæg til uddannelsesløft.

 

Hvis du er lønmodtager

 • Du kan kun få feriedagpenge, hvis du skulle have været på arbejde, eller hvis du mister din indtægt de pågældende dage.
 • Weekender og helligdage betragtes som udgangspunkt som fridage og som lønmodtager kan du kun få feriedagpenge for lørdage, søndage og søgnehelligdage, hvis du skulle have været på arbejde de pågældende dage, hvis du ikke havde holdt ferie. I så fald skal du indsende dokumentation for dette, når du ansøger om feriedagpenge.
 • Er du i arbejde og uden gyldig indplacering fra evt. tidligere dagpengeperiode, skal du have beregnet en sats, hver gang du søger om feriedagpenge. Du får beregnet en sats på samme måde, som hvis du var ledig og søgte om dagpenge, dog uden evt. beskæftigelsestillæg.

Betingelser for at få udbetalt feriedagpenge

 • Medlemskab af en dansk a-kasse i minimum 1 år
 • Betingelserne for ret til dagpenge er opfyldte
 • Du er lønmodtager eller ledig
 • Ferien skal afholdes (pengene udbetales ikke, hvis du bliver forhindret i at holde ferie)
 • Fast bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før ferien holdes
 • Ansøgningen om feriedagpenge skal være udfyldt og indsendt rettidigt

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du fx er:

 

Sådan søger du feriedagpenge

 1. Ansøg om feriedagpenge på MitAse.dk Udfyld og send blanketten 'Ansøgning om feriedagpenge'. Den findes under 'Ferie' og 'Feriedagpenge'.
 2. Modtag feriedagpenge. Feriedagpengene bliver automatisk overført til din Nemkonto, når Ase har færdigbehandlet ansøgningen. Ase kan tidligst udbetale feriedagpengene en uge før du går på ferie.

Hvis du vil have udbetalt feriedagpengene inden din ferie, skal du sende ansøgningen senest en måned før afholdelsen af ferien.

Du har ikke mulighed for at få udbetalt feriedagpenge, hvis du ikke afholder ferie. Du kan ikke overføre feriedagpenge til næste ferieår.

Få hjælp i dag

få telefonisk råd og vejledning på 7013 7013

kontakt os