Hvad er feriefridage?

Feriefridage er betalte fridage, som ligger ud over de 5 lovpligtige uger. De vil typisk fremgå i din ansættelseskontrakt eller overenskomst som feriefridage, men omtales i flæng som 6. ferieuge.

Mange overenskomster giver ret til 5 feriefridage, ligesom de i mange virksomheder uden overenskomst også indgår som en del af ansættelsesforholdet. Men det er altså ikke givet, at du er berettiget til feriefridage, ligesom reglerne for optjening og afholdelse kan variere.

Feriefridage er ekstra betalte fridage

  • Feriefridage er ekstra betalte fridage

  • De kan være aftalt i en overenskomst, eller de kan være aftalt direkte mellem dig og din arbejdsgiver

  • Feriefridage ligger altid ud over de 5 ugers ferie, som du har ret til (jf. ferieloven)

  • Feriefridage omtales ofte som ”den 6. ferieuge”, selv om det ikke nødvendigvis er en hel uge

Hvordan optjenes feriefridage?

Er du berettiget til feriefridage, er det den gældende overenskomst eller ansættelseskontrakt, der bestemmer hvordan de optjenes. Ifølge mange overenskomster optjenes feriefridagene efter 6-9 måneders ansættelse, men det kan variere. De kan optjenes løbende eller tildeles ved f.eks. årsskiftet eller begyndelsen af et nyt ferieår.

Er du i tvivl, om hvorvidt du har mulighed for at optjene feriefridage eller andre spørgsmål til din ansættelseskontrakt, kan du blive klogere her. Dine feriefridage er ikke omfattet af ferieloven, og dine muligheder afhænger således udelukkende af din overenskomst eller dine ansættelsesforhold. Du kan læse mere om den nye ferielov her.

Afholdelse af feriefridage

Hvordan du kan afholde dine feriefridage afhænger af hvorvidt du er offentligt-, privat- eller statsansat. Som udgangspunkt skal de afholdes i det ferieår, som de hører til.

Hvis du fratræder dit job

Vælger du at fratræde din stilling med feriefridage til gode, skal du være ekstra opmærksom på, at det er din ansættelseskontrakt eller overenskomst, der bestemmer hvorvidt du har mulighed for at få dit tilgodehavende udbetalt eller din fortjeneste går tabt.

Dette gælder uanset om du vælger at sige op eller du bliver opsagt. Du bør også være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan varsle at du skal afholde dine feriefridage i din fritstillingsperiode.    

Hvis du ikke når at bruge dagene 

I mange private virksomheder bortfalder dine feriefridage, hvis du ikke afholder dem i løbet af ferieåret. Andre virksomheder tilbyder at udbetale dem på en fritvalgskonto eller overføre dagene til næste ferieår. Af denne grund er det vigtigt at du sætter dig ind i de regler som er gældende i netop dit tilfælde.

Betaling på feriefridage

Feriefridage betales som udgangspunkt med fuld løn. Du skal dog være opmærksom på, at fleste overenskomster behandler lønnen på feriefridage som almindelig løn, og der skal derfor beregnes både pension, feriepenge og fritvalgsbidrag af beløbet.

På nogen overenskomstområder omregnes og afholdes feriefridagene som timer. Det betyder, at en medarbejder, der arbejder på fuld tid have ret til 37 feriefritimer, mens en medarbejder, der arbejder 20 timer om ugen, vil have ret til 20 feriefritimer.

Opsigelse 

Hvorvidt din arbejdsgiver kan varsle feriefridagene til afholdelse i din opsigelsesperiode, afhænger af, hvad I har aftalt omkring varsling. Hvis du ikke har ret til at få udbetalt dine feriefridage i forbindelse med din fratrædelse, anbefaler Ase at du forsøger at få dagene afholdt, inden du fratræder din stilling.

Hvad sker der med feriefridage ved jobskifte?

Det er forskelligt, hvad der sker med dine ikke afholdte feriefridage ved jobskifte og der gælder særlige regler alt efter, hvor og hvordan du er ansat.

Som privatansat

Er du ansat i en privat virksomhed afhænger det af din ansættelseskontrakt, individuel aftale eller overenskomst, om du har ret til at få dine feriefridage udbetalt, du ikke har afholdt.

Som ansat i kommune og region

Er du ansat i kommune eller region, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at dine optjente feriefridage overdrages til din nye stilling, hvis du skifter du stilling til en anden region eller kommune.

Hvis ikke andet aftales, bliver timerne fra den 6. ferieuge, du ikke nåede at afholde udbetalt sammen med din sidste lønudbetaling.

Som statsansat

Er du statsansat, modtager du en godtgørelse for de optjente feriefridage ved opsigelse af din stilling.