Hvad er feriefridage?

Feriefridage er betalte fridage, som ligger ud over de 5 lovpligtige uger. De vil typisk fremgå i din ansættelseskontrakt eller overenskomst som feriefridage, men omtales i flæng som 6. ferieuge.

Mange overenskomster giver ret til 5 feriefridage, ligesom de i mange virksomheder uden overenskomst også indgår som en del af ansættelsesforholdet. Men det er altså ikke givet, at du er berettiget til feriefridage, ligesom reglerne for optjening og afholdelse kan variere.

Hvordan optjenes feriefridage?

Er du berettiget til feriefridage, er det den gældende overenskomst eller ansættelseskontrakt, der bestemmer, hvordan de optjenes. Ifølge mange overenskomster optjenes feriefridagene efter 6-9 måneders ansættelse, men det kan variere. De kan optjenes løbende eller tildeles ved f.eks. årsskiftet eller begyndelsen af et nyt ferieår.
Er du i tvivl om, hvorvidt du har mulighed for at optjene feriefridage eller andre spørgsmål til din ansættelseskontrakt, kan du blive klogere her.
Dine feriefridage er ikke omfattet af ferieloven, og dine muligheder afhænger således udelukkende af din overenskomst eller dine ansættelsesforhold. 

Læs mere om den nye ferielov

 

Afholdelse af feriefridage

Da feriefridage ikke er omfattet af ferieloven, er der ingen regler om, hvordan du skal afholde dem. Det afhænger af, din arbejdsgiver eller overenskomst, og om du er offentligt-, privat- eller statsansat. Tjek din ansættelseskontrakt eller gældende overenskomst for at se, hvad der gælder for dig. Som udgangspunkt skal de afholdes i det ferieår, som de hører til. I mange private virksomheder bortfalder de, hvis du ikke afholder dem i løbet af ferieåret. Andre virksomheder tilbyder at udbetale dem på en fritvalgskonto eller overføre dagene til næste ferieår. Af denne grund er det vigtigt, at du sætter dig ind i de regler, som er gældende i netop dit tilfælde.

Hvis du fratræder dit job

Vælger du at fratræde din stilling med feriefridage til gode, skal du være ekstra opmærksom på, at det er din ansættelseskontrakt eller overenskomst, der bestemmer, hvorvidt du har mulighed for at få dit tilgodehavende udbetalt eller din fortjeneste går tabt. Dette gælder, uanset om du vælger at sige op, eller du bliver fyret. Du bør også være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan varsle, at du skal afholde dine feriefridage i din fritstillingsperiode.

Fakta om feriefridage

  • Feriefridage er ekstra betalte fridage.
  • De kan være aftalt i en overenskomst, eller de kan være aftalt direkte mellem dig og arbejdsgiveren.
  • Feriefridage ligger altid ud over de 5 ugers ferie, som du har ret til (jf. ferieloven).
  • Feriefridage omtales ofte som ”den 6. ferieuge”, selv om det ikke nødvendigvis er en hel uge.