Har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der nyt på vej

08.05.2018

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dit lønmodtagerjob, skal du være opmærksom på, at der i oktober 2018 træder nye regler i kraft for at modtage supplerende dagpenge.

Indtil nu har det været sådan, at mister du dit lønmodtagerarbejde helt, har du mulighed for at beholde din selvstændige bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge ved siden af, i 78 uger. Fra 1. oktober 2018 forkortes de 78 uger til 30. 

SKATs definitioner er afgørende for dig
Skulle du komme i den situation at være ledig med bibeskæftigelse, er det vigtigt at du er sikker på, at din bibeskæftigelse faktisk er selvstændig virksomhed. For det har indflydelse på, hvordan de nye regler helt konkret påvirker din situation. Og du skal være opmærksom på, at det i sidste ende altid er SKATs afgørelse, hvorvidt din bibeskæftigelse anses for at være erhvervsmæssig selvstændig virksomhed.

Tommelfingerregel – hvad er selvstændig bibeskæftigelse
Som tommelfingerregel er du selvstændig bibeskæftiget, hvis dit formål er at opnå overskud, du har et CVR-nummer og/eller tjener mere end 50.000 kr. om året på det.

De finere detaljer – hvad er selvstændig bibeskæftigelse
Det er til enhver tid SKATs defintioner af, hvad der er at betragte som selvstændig bibeskæftigelse, der er gældende. Ase a-kasse kan selvfølgelig vejlede dig, men vil du være 110 procent sikker på, at netop din bibeskæftigelse er selvstændig virksomhed i SKATs forstand, er det SKAT du må tage fat i. 

  

Godt nyt fra 1. oktober 2018
Der er også lodder i den anden side af vægtskålen: Selv om perioden forkortes til 30 uger, får du til gengæld flere friheder:

  • Du må arbejde med den selvstændige bibeskæftigelse på alle tider af døgnet, altså også inden for almindelig kontortid
  • Du kan pause dine supplerende dagpenge, hvis din selvstændige bibeskæftigelse kører for fuld tryk, fx i et par måneder ved højsæson
  • Du har mulighed for at forlænge perioden hvor du får supplerende dagpenge ved siden af din selvstændige bibeskæftigelse med op til 12 uger

Selvfølgelig er det som tidligere en grundlæggende forudsætning for at kunne få dagpenge i det hele taget, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, blandt andet ved kunne tage fast arbejde med dags varsel. Det må en bibeskæftigelse ikke stå i vejen for.

OBS! Hvis du ikke mister dit lønmodtagerarbejde helt, men bliver tvunget til at gå ned i tid, er reglerne mere spidsfindige. Kontakt os gerne i det tilfælde.