Nye regler for selvstændig bibeskæftigelse

08.05.2018

1. oktober 2018 træder nye regler for dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse i kraft. De er relevante for dig, hvis du nu – og også efter sommerferien – er blandt de der supplerer en selvstændig bibeskæftigelse med dagpenge. Inden reglerne kommer til at gælde i efteråret, vil du høre nærmere fra os om, hvad de betyder for netop dig. Her får du dog det vigtigste nye, så du er orienteret.

læs mere om supplerende dagpenge

Lige nu er det sådan, at du har mulighed for at beholde din selvstændige bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge ved siden af, i op til 78 uger. Fra 1. oktober 2018 forkortes de 78 uger til i alt 30 uger. Og du skal være opmærksom på, at uger med eventuelle supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde tæller med i disse 30 uger.

SKATs definitioner er afgørende for dig
Når du er ledig med bibeskæftigelse, er det vigtigt at du er sikker på, at din bibeskæftigelse faktisk er selvstændig virksomhed. For det har indflydelse på, hvordan de nye regler helt konkret påvirker din situation. Og du skal være opmærksom på, at det i sidste ende altid er SKATs afgørelse, hvorvidt din bibeskæftigelse anses for at være erhvervsmæssig selvstændig virksomhed.

Tommelfingerregel – hvad er selvstændig bibeskæftigelse
Som tommelfingerregel er du selvstændig bibeskæftiget, hvis dit formål er at opnå overskud, du har et CVR-nummer og/eller tjener mere end 50.000 kr. om året på det.

De finere detaljer – hvad er selvstændig bibeskæftigelse
Det er til enhver tid SKATs defintioner af, hvad der er at betragte som selvstændig bibeskæftigelse, der er gældende. Ase a-kasse kan selvfølgelig vejlede dig, men vil du være 110 procent sikker på, at netop din bibeskæftigelse er selvstændig virksomhed i SKATs forstand, er det SKAT du må tage fat i.

 

Godt nyt fra 1. oktober 2018
Der er også lodder i den anden side af vægtskålen: Selv om perioden forkortes til 30 uger, får du til gengæld flere friheder:

  • Du må arbejde med den selvstændige bibeskæftigelse på alle tider af døgnet, altså også inden for almindelig kontortid
  • Du kan pause dine supplerende dagpenge, hvis din selvstændige bibeskæftigelse kører for fuld tryk, fx i et par måneder ved højsæson
  • Du har mulighed for at forlænge perioden hvor du får supplerende dagpenge ved siden af din selvstændige bibeskæftigelse med op til 12 uger

Selvfølgelig er det som nu en grundlæggende forudsætning for at kunne få dagpenge i det hele taget, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, blandt andet ved kunne tage fuldtidsarbejde på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, med dags varsel. Det må en bibeskæftigelse ikke stå i vejen for.

HUSK! Vi kontakter dig direkte efter sommerferien, hvis du til den tid er ledig med selvstændig bibeskæftigelse!

læs mere om supplerende dagpenge