Sådan indefryser du feriemidlerne

04.06.2019

I et helt år skal du indefryse dine medarbejderes feriemidler. Det skal du i overgangsperioden op til den nye ferielov træder i kraft. Overgangsperioden løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

I overgangsperioden op til det nye princip ”samtidighedsferie” træder i kraft, skal du tilbageholde dine ansattes feriemidler (optjente tilgodehavender), herunder det årlige ferietillæg på én procent. Det skal du for alt der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Denne indefrysning af midlerne kan du håndtere på forskellige måder.

Indbetal feriemidlerne til den nye Feriefond
Det nemmeste for dig vil være at indbetale de indefrosne midler til en ny Feriefond, der etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond med administrativ og teknisk bistand fra ATP. Denne indbetaling skal ske senest den 31. december 2020, som også er deadline for selve indberetningen gennem eIndkomst for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Alternativ: Administrer selv midlerne
Du kan også vælge at beholde midlerne i din virksomhed indtil de medarbejdere der har fået indefrosset midler, går på pension. Men det kræver mere af dig: Du skal forrente midlerne løbende (indekseret i forhold til inflationen). Og hvis du fortryder og alligevel vil indbetale dem til den nye Feriefond senere, kan du kun gøre det én gang årligt. Det vil give dig noget likviditet, men også mere administration.

Hvilke midler er omfattet?
Indefrysningen – hvad enten du vælger at administrere det på den ene eller den anden måde – gælder kun de midler der dækker de 25 dages ferie der er omfattet af ferieloven. Det gælder altså ikke midler der dækker feriefridage eller eventuel yderligere ferie. Hvad enten dine ansatte er funktionærer der får løn under deres ferie, eller de er timelønnede der får feriegodtgørelse, skal der indberettes og indefryses et beløb der svarer til 12,5 procent af deres løn tjent i overgangsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvis en medarbejder fratræder i overgangsperioden
Har du en ansat der stopper hos dig i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, opfordrer vi dig til at kontakte os. Som medlem kan vi rådgive dig præcist om hvordan du håndterer indefrysningen i den situation. Du træffer os som altid på tlf. 7013 7013.

Hvorfor skal feriemidlerne indefryses?
Danmark går fra et princip om at ansatte skal spare op et helt år, før de kan få deres optjente feriemidler udbetalt – til et princip om ”samtidighed”. Alle kan fra september 2020 bruge deres optjente feriemidler med det samme. De optjener således 2,08 feriedage pr. måned og kan bruge dem umiddelbart derefter.

Hvis feriemidlerne fra overgangsperioden ikke blev indefrosset, ville ”gamle” ansatte det første år med de nye regler, have dobbelte feriemidler til rådighed. Og det ønsker lovgiverne ikke.

Medarbejdere der får indefrosset midler, vil få pengene udbetalt når de går på pension.
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)