Lønkompensation og arbejdsfordeling

14.12.2021

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation
Der er indgået en aftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen om lønkompensation m.m.
Aftalen skal ophæves til lov, som forventes vedtaget inden jul.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til 31. marts 2022
Virksomheder, der er udfordret på grund af Corona, kan benytte sig af arbejdsfordeling ved at dele arbejdet, der er, og resten af tiden sende medarbejderne på uddannelse eller dagpenge med forhøjet dagpengesats.

Lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder
Tvangslukkede virksomheder kan hjemsende alle medarbejdere på lønkompensation – men kun så længe virksomhederne er tvangslukket.

Midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder, der er særlig hårdt ramt hen over jul og nytår
Virksomhederne kan opnå lønkompensation, hvis der hjemsendes mindst 30 % af medarbejderne. Ordningen er kun gældende fra den 10. december 2021 til 15. januar 2022.

Læs mere om ordningerne her

Hjælpepakker til selvstændige