Barselsvilkår for selvstændige

Selvstændige blev fra 1. januar 2021 en del af Barsel.dk. Ændringen skal medføre bedre barselsvilkår for selvstændige, der får et barn og går på orlov efter 1. januar 2021.

Hvem kan få kompensation?

Er du selvstændig kan du få kompensation, hvis du opfylder følgende betingelser: 

  • Barnet er født eller adopteret den 1. januar 2021 eller senere
  • Du er gået på orlov den 1. januar 2021 eller senere
  • Du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark
  • Du har en årsindtægt som selvstændig, der er højere end den maksimale dagpengesats (244.308 kr. årligt i 2024) 
  • Du betragtes ikke som selvstændig, hvis virksomheden er registreret som ApS eller A/S
  • Det er Udbetaling Danmark, som foretager beregningen af årsindtægten. Beregningen sker som udgangspunkt på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Hvor længe kan man få kompensation?

 

Ved fødsel

Til Mor

Til Far/medmor

Til Deling

4 uger før forventet fødsel

2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 14 uger)

25 ugers fællesorlov

2 uger efter fødsel

3 uger efter fædreorloven (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

 

Ved adoption

Begge Forældre

Til En Af Forældrene/ Til Deling

4 uger før modtagelse af barnet i udlandet

2 første uger efter modtagelsen til en af adoptivforældrene

1 uge før modtagelse af barnet i Danmark

2 uger til den anden af adoptivforældrene (inden for de første 14 uger)

 

3 uger efter de første 2 uger (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

 

25 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor

 

Finansiering af ordningen / betaling i september 2023

Folketinget vedtog i 2021, at alle selvstændige, der opfylder en række betingelser, skal bidrage til Barsel.dk og dermed være med til at sikre bedre barselsvilkår for selvstændige.

Som udgangspunkt skal alle selvstændige, som har et samlet resultat, der overstiger den maksimale dagpengesats (244.308 kr. årligt i 2024) betale det obligatoriske og årlige bidrag til Barsel.dk. Det er dog alene selvstændige, der har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, dvs. at deres samledes resultat er større end en evt. lønindtægt, som skal betale bidraget. (Se billede nedenfor)

I september 2023 får selvstændige - som opfylder betingelserne - et årligt bidrag. Regningen kommer i den personlige, digitale postkasse, hvorfor at den selvstændige ikke skal gøre noget før, at man får en regning.

Bidragssatsen er 1.225 kr. om året (sats 2023).

Forud for den årlige regning vil Barsel.dk hver år vurdere ud fra den årlige årsopgørelse, om du som selvstændig skal betale bidraget. Det er dit resultat for forrige indkomstår, som danner grundlag for vurderingen. Hvis det vurderes, at du skal betale, modtages en regning i oktober, hvor Barsel.dk har modtaget årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.