Løntilskud og fleksjob - Sådan ansætter du - Ase Selvstændig

kend dine muligheder med løntilskuds- og fleksjobbere

Mange tror fejlagtigt, at det alene er kommunen der står for alt det formelle når man ansætter en medarbejder i løntilskud eller som fleksjobber. Men du skal også være vaks og have styr på både kontrakt og vilkår.

En ekstra ansat i et løntilskudsjob kan være en god mulighed, fx for over en periode at finde ud af om man kan få tilført ekstra værdi til virksomheden. Men ligesom hvis man ansætter en fleksjobber, skal man være klar over at der er særlige krav til løn- og ansættelsesvilkårene. Og at man selv har ansvaret for kontrakten.

 

Hvad er løntilskud?

  • Kommunerne kan give personer lov til at blive ansat i løntilskud
  • Kommunen refunderer en del af personens løn i en periode (typisk op til seks måneder)
  • Personen skal opfylde en række betingelser, fastsat i lovgivningen, administreret af jobcentrene
  • Løntilskud kan fx bruges til at afprøve en helt ny type medarbejder i virksomheden – for at teste om det giver værdi inden man opretter en ny permanent stilling

 

Du skal selv lave en ansættelseskontrakt – eventuelt tidsbegrænset

Det er kommunen og/eller jobcenteret der bestemmer om en person kan blive ansat i et fleksjob eller i løntilskud. Men det er dig som arbejdsgiver, der skal stå for ansættelseskontrakten. Mange misforstår det og tror, at en løntilskuds- eller fleksjobber ankommer som en færdig pakke. Det gør de ikke.

Du skal særligt være opmærksom på løntilskud, der typisk giver dig refusion for en del af den ansattes løn i op til seks måneder. Selv om du planlægger at din ansatte skal fortsætte efter perioden med løntilskud, kan du overveje at udforme kontrakten som en tidsbegrænset stilling.

 

Vilkår hvis din virksomhed har overenskomst

Ansætter du folk i enten løntilskud eller fleksjob, skal de have fuldstændig samme vilkår som dine andre ansatte har ifølge overenskomsten. For fleksjobbere vil der dog ofte være skrevet særlige regler ind i overenskomsten. Dem må du ikke overse.

 

Løntilskud: Vilkår uden overenskomst

Ansætter du i løntilskud, skal du – også selv om du ikke har tegnet overenskomst – følge den relevante overenskomst for den ansattes område.

 

Hvad er fleksjob?

  • Fleksjob er en mulighed for at blive ansat fx på nedsat tid pga. begrænsninger i arbejdsevnen
  • Kommunen og/eller jobcenteret vurderer om en person kan blive ansat i fleksjob
  • Du betaler fleksjobberens løn i overensstemmelse med den procentvise intensitet, som kommunen har fastsat, at fleksjobberen kan arbejde med
  • Eksempel: En kommune vurderer at Jørgen kan arbejde 10 timer om ugen med en intensitet på 60 procent. Du betaler for de 6 timer

 

Fleksjob: Vilkår uden overenskomst

Byder du en fleksjobber indenfor, er rammerne for at fastsætte vilkårene lidt friere. Loven siger blot at man skal tage udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst på området (hvis der er en). Ansætter du fx en fleksjobber som butiksassistent, kan du skæve til butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK. Hvor meget eller hvor lidt der skal til for at opfylde ordene ’tage udgangspunkt i’, anbefaler vi dig at tale med Ase Selvstændig Rådgivning om. Juristerne kan hjælpe dig helt konkret med dette.

 

Fleksjob og skånehensyn

Da fleksjobbere pr. definition altid vil have en form for begrænsning i arbejdsevnen, vil der ofte være særlige skånehensyn at være opmærksom på. Det kan fx være hvilemulighed, særlig indretning af arbejdspladsen eller bestemte redskaber, som fleksjobberen har brug for, for at kunne udføre sit arbejde. Det er naturligvis vigtigt, at du som arbejdsgiver kan imødekomme fleksjobberens behov på den front for at det bliver en succes for alle parter.

 

Du kan altid få hjælp til at skrive kontrakter

Som medlem kan du altid kontakte Ase Selvstændig på tlf. 7013 7015. Vi kan hjælpe dig både med at skrive kontrakter for fleksjobbere og medarbejdere i løntilskud med eller uden overenskomst. Det er en service du får med som en del af dit medlemskab.