Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelsesaftale betyder, at ansættelsesforholdet automatisk ophører, når tidsrummet af arbejdsopgaven er udført.

Hvem skal have en ansættelseskontrakt?

I henhold til Ansættelsesbevisloven, der gælder for alle lønmodtagere, medmindre lovens regler er indarbejdet i en overenskomst, har arbejdsgiver pligt til skriftligt at oplyse lønmodtager om alle de vilkår, der kan være væsentlige for ansættelsesforholdet. Det sker typisk i ansættelseskontrakten. Medarbejderen skal have kontrakten senest 1 måned efter, ansættelsen er begyndt.

Læs mere om, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde

Hvad skal du være opmærksom på?

Det er vigtigt, at du holder styr på, hvornår kontrakten præcis udløber. Hvis du ikke på stående fod kan huske, hvornår din medarbejder på en tidsbegrænset kontrakt præcis stopper, så husk at tjekke det.

Pas på, du ikke misser den tidsbegrænsede kontrakts udløb. Hvis medarbejderen - af den ene eller anden grund - ikke stopper den aftalte dag, er ansættelsesforholdet med ét slag at betragte som en fastansættelse. Til trods for kontraktens ordlyd. Du hænger altså på medarbejderen, og han/hun skal nu have en almindelig opsigelse. Blot på grund af en forglemmelse. Kontrakten vil samtidig være mangelfuld. I værste fald kan medarbejderens fagforening kunne kræve en godtgørelse for dette.

hjælp til tidsbegrænset ansættelse

Har du valgt HR Jura, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7013 7013, hvis du har brug for, at vi rådgiver dig netop i din situation. Vi sidder klar alle hverdag mellem kl. 08 og 17, fredag dog kun til kl. 16.

Ansættelseskontrakter

Ligesom der findes forskellige typer stillinger, findes der forskellige typer ansættelseskontrakter. En kontrakt ser f.eks. anderledes ud, hvis du skal ansætte en direktør, end hvis du skal ansætte en elev/lærling.

Hvordan, kontrakten skal udformes, afhænger også af, om den er med eller uden overenskomst, og om din medarbejder hører under Funktionærloven – læs videre her.

Her finder du ansættelsesbevisloven

Ase Selvstændig

Ase Selvstændig hjælper dig som arbejdsgiver i forholdet til dine medarbejdere. Du får juridisk rådgivning og ledelsesmæssig sparring til blandt andet:

  • Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere, herunder udarbejdelse af målrettede stillingsopslag og ansættelseskontrakter.
  • Rådgivning omkring dine medarbejderes fravær, herunder ferie, feriefridage, sygdom og alle former for orlov.
  • Rådgivning i forbindelse med uoverensstemmelser med dine medarbejdere både i et juridisk og ledelsesmæssigt perspektiv.
  • Rådgivning ved alle former for ophør af dine medarbejderes ansættelsesforhold, herunder vilkårsændring, opsigelse, fratrædelsesaftale, bortvisning og medarbejderhåndtering, hvis din virksomhed skal lukke eller sælges.

Et godt råd, i forbindelse med at have tidsbegrænset ansatte, er for 99 kr. om måneden at melde dig ind i foreningen Ase Selvstændig. Vi kan hjælpe dig, hvis du er det mindste i tvivl, om hvordan du f.eks. skal skrue en kontrakt sammen, eller hvordan du skal gebærde dig som arbejdsgiver. Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive dig på tlf. 7013 7013, hvor du også kan melde dig ind.