Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelsesaftale betyder, at ansættelsesforholdet automatisk ophører, når tidsrummet af arbejdsopgaven er udført.

Hvem skal have en ansættelseskontrakt?

I henhold til Ansættelsesbevisloven, der gælder for alle lønmodtagere, medmindre lovens regler er indarbejdet i en overenskomst, har arbejdsgiver pligt til skriftligt at oplyse lønmodtager om alle de vilkår, der kan være væsentlige for ansættelsesforholdet. Dette er noget, der typisk sker i ansættelseskontrakten.

Du skal senest efter 7 kalenderdage give din medarbejder et ansættelsesbevis, som indeholder en række minimumsoplysninger, herunder navn og adresse, arbejdssted, løn, ordningerne for overarbejde og betaling herfor.

Læs mere om, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde

Hvad skal du være opmærksom på?

Det er vigtigt, at du holder styr på, hvornår den tidsbegrænsede ansættelse præcis udløber. Hvis du ikke på stående fod kan huske, hvornår din medarbejder på en tidsbegrænset kontrakt præcis stopper, så husk at tjekke det.

Pas på, du ikke misser den tidsbegrænsede kontrakts udløb. Hvis medarbejderen - af den ene eller anden grund - ikke stopper den aftalte dag, er ansættelsesforholdet med ét slag at betragte som en fastansættelse. Til trods for kontraktens ordlyd. Du hænger altså på medarbejderen, og han/hun skal nu have en almindelig opsigelse.

Kan din medarbejder kræve godtgørelse? 

Bryder du loven om tidsbegrænset ansættelse, kan medarbejderens fagforening kræve en godtgørelse for dette.

Er du medlem kan du kontakte Ase Selvstændig på 7013 7015, hvis du er i tvivl hvorvidt din medarbejder kan kræve en godtgørelse eller ej.

Hvis du vil forlænge tidsbegrænset ansættelse 

Du må kun forlænge en tidsbegrænset ansættelse, når der er tale om objektive årsager.

En objektiv årsag kan f.eks. være:

  • Uforudsigelige forhold som sygdom
  • Graviditet og barsel
  • Hvis arbejdsopgaven tager længere tid end først forventet

Hvor mange gange kan man forlænge en tidsbegrænset ansættelse?

Du kan godt ansætte samme medarbejder i flere tidsbegrænsede ansættelser efter hinanden. Du kan f.eks. have ansat en i et barselsvikariat og herefter ansætter du samme medarbejder som vikar for en sygemeldt medarbejder.

Det er dog vigtigt at du kun forlænger ansættelsesforholdet hvis det er begrundet i objektive forhold. Gør du ikke det, er det i strid med loven om tidsbegrænset ansættelse og din medarbejder har derved samme rettigheder som en fastansat, inklusive det opsigelsesvarsel, der er fastsat i funktionærloven og/eller den overenskomst, som virksomheden har tiltrådt.

Hvad skal lønnen være ved tidsbegrænset ansættelse? 

Loven sikrer samme løn- og ansættelsesvilkår, som en sammenlignelig fastansat.

Du har dog mulighed for at bestemme, at visse ansættelsesvilkår først er gældende, når en medarbejder har opnået en vis anciennitet, så længe at kravet er det samme for fastansatte.

Eksempel: Du kan godt have et krav om 12 måneders anciennitet, før der er ret til feriefridage eller løn under barsel

Læs mere om bekendtgørelsen for tidsbegrænset ansættelse

Har medarbejder krav på barsel? 

Din medarbejder har krav på barsel selvom hun/han er ansat i en tidsbegrænset stilling. Løn under barsel kræver enten funktionær (halv løn under barsel i de første 14 uger efter fødslen for kvinder) - eller aftale i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Vær dog opmærksom på, at hvis ansættelsesforholdet ophører (og ikke bliver forlænget), har du ikke længere pligt på at udbetale løn under barsel

Hjælp til tidsbegrænset ansættelse

Har du valgt HR Jura, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 7013 7015, hvis du har brug for, at vi rådgiver dig netop i din situation. Vi sidder klar alle hverdag mellem kl. 08 og 16

Ansættelseskontrakter

Ligesom der findes forskellige typer stillinger, findes der forskellige typer ansættelseskontrakter. En kontrakt ser f.eks. anderledes ud, hvis du skal ansætte en direktør, end hvis du skal ansætte en elev/lærling.

Hvordan, kontrakten skal udformes, afhænger også af, om den er med eller uden overenskomst, og om din medarbejder hører under Funktionærloven – læs videre her.

Her finder du ansættelsesbevisloven

Ase Selvstændig

Ase Selvstændig hjælper dig som arbejdsgiver i forholdet til dine medarbejdere. Du får juridisk rådgivning og ledelsesmæssig sparring til blandt andet:

  • Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere, herunder udarbejdelse af målrettede stillingsopslag og ansættelseskontrakter.
  • Rådgivning omkring dine medarbejderes fravær, herunder ferie, feriefridage, sygdom og alle former for orlov.
  • Rådgivning i forbindelse med uoverensstemmelser med dine medarbejdere både i et juridisk og ledelsesmæssigt perspektiv.
  • Rådgivning ved alle former for ophør af dine medarbejderes ansættelsesforhold, herunder vilkårsændring, opsigelse, fratrædelsesaftale, bortvisning og medarbejderhåndtering, hvis din virksomhed skal lukke eller sælges.

Hvis du har ansatte med tidsbegrænset ansættelse, kan du med fordel melde dig ind i foreningen Ase Selvstændig. Vi kan hjælpe dig, hvis du er det mindste i tvivl om hvordan du f.eks. skal skrue en kontrakt sammen, eller hvordan du skal gebærde dig som arbejdsgiver. Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive dig på tlf. 7013 7015, hvor du også kan melde dig ind.