Hvad hvis jeg har selvstændig bibeskæftigelse?

Det er muligt at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Der er blot nogle forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs med her, hvor vi giver dig et overblik over de vigtigste regler, hvis du vil supplere din selvstændige bibeskæftigelse med dagpenge.

Hvad betyder selvstændig bibeskæftigelse?

Som tommelfingerregel er du selvstændig, hvis du har et CVR-nummer, aktiviteten har et erhvervsmæssigt formål og du anvender skattereglerne for selvstændige (selvangiver over- eller underskud)

Hvis du starter en selvstændig virksomhed op, mens du er ledig og får dagpenge vil virksomheden blive defineret som selvstændig bibeskæftigelse, uanset hvor meget eller hvor lidt du arbejder i virksomheden.  

Hvis du bliver ledig fra dit lønmodtager-arbejde, og allerede har en selvstændig virksomhed, er det en betingelse for at virksomheden kan defineres som bibeskæftigelse, at du seks måneder forud for din ledighed har:

  • Fået mindst 80 løntimer pr. måned indberettet til Indkomstregistrer (53 timer for deltidsforsikrede)
  • Fået mindst én løntime indberettet til Indkomstregistret i minimum fem af de seneste seks måneder forud for din ledighed.

Når der er tale om bibeskæftigelse, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

OBS - SKATs definition er altid gældende

Du skal dog være opmærksom på, at det til enhver tid er SKATs definition af, hvad der betragtes som selvstændig virksomhed, som er gældende. Hvis ”virksomheden” ikke anerkendes af SKAT som selvstændig virksomhed, kan du heller ikke få virksomheden godkendt som bibeskæftigelse. Og som ledig er det vigtigt, at du er sikker på, at din virksomhed rent faktisk betragtes som selvstændig virksomhed af SKAT – for det kan have indflydelse på, hvordan reglerne påvirker netop din situation.

Ase står altid klar til at hjælpe dig og vejlede, men vil du være 110% sikker på, at SKAT også anser din bibeskæftigelse for at være erhvervsmæssig selvstændig virksomhed, skal du tage fat i SKAT.

 

Selvstændig bibeskæftigelse og dagpenge

Som ledig med selvstændig bibeskæftigelse kan du modtage dagpenge i op til 30 uger ud af de seneste 104 uger – på samme måde som med supplerende dagpenge ved lønarbejde. Læs evt. mere om supplerende dagpenge her.

Du skal dog være opmærksom på, at du forbruger af de 30 uger i alle de uger, du får udbetalt dagpenge – også selv om du har arbejde i din selvstændige virksomhed.

Alle de faktiske timer du anvender i din selvstændige bibeskæftigelse, vil du blive modregnet for i din dagpengeudbetaling.

For at kunne modtage dagpenge, skal a-kassen godkende, at der er tale om bibeskæftigelse og at du kan kombinere arbejdet i din selvstændige virksomhed med at være ledig og til rådighed for arbejdsmarkedet. Din selvstændige bibeskæftigelse må nemlig ikke være en hindring for, at du kan tiltræde et fast fuldtidsarbejde.

Selv om du arbejder med din selvstændige bibeskæftigelse skal du altså stadig:

  • Søge fuldtidsarbejde
  • Udfylde din joblog
  • Deltage i møder, som a-kassen og jobcentret indkalder
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Der er dog også en del frihed forbundet med muligheden for at drive selvstændig bibeskæftigelse, mens du modtager dagpenge. du må f.eks. gerne:

  • Arbejde med din selvstændige bibeskæftigelse på alle tider af døgnet – altså også inden for almindelig kontortid
  • Pause dine supplerende dagpenge, hvis din selvstændige bibeskæftigelse kører for fuldt tryk – f.eks. i et par måneder ved højsæson
  • Søge om at forlænge perioden, hvor du får supplerende dagpenge ved siden af din selvstændige bibeskæftigelse med op til 12 uger

 

Hvis du ønsker at starte selvstændig bibeskæftigelse

Opretter du en selvstændig virksomhed, mens du er ledig og på dagpenge, skal du altid informere Ase. Det gør du ved at ringe til os. Så vil vi vejlede dig og fremsende den blanket som du skal udfylde.  

Herefter behandler vi blanketten og vender tilbage til dig med svar på, om du er berettiget til dagpenge hurtigst muligt.

Husk dog, at også SKAT skal kunne godkende din bibeskæftigelse som selvstændig. Tag altid fat i os på 7013 7015, hvis du er i tvivl.