Privatlivsbetingelser

Hos Ase respekterer vi dit privatliv, og beskyttelsen af dine oplysninger er vigtigt for os. Derfor har vi opdateret vores privatlivsbetingelser.

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi hos Ase håndterer dine personoplysninger. Personoplysninger er alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig. De oplysninger om dig som vi behandler, kan vi have fået fra enten dig selv eller fra andre (fx en offentlig myndighed). Vi kan også have opsamlet dem når du har besøgt vores hjemmeside, eller vi kan have fået dem i forbindelse med at du har tilmeldt dig et arrangement eller et kursus.

Dataansvarlig

Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig og Ase a-kasse er fælles dataansvarlige for de oplysninger, som opsamles om besøgende på hjemmesiden, og vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Derudover er Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig og Ase a-kasse individuelt dataansvarlige for de oplysninger, der opsamles om både medlemmer og andre hos os hver især. Vi sørger for, at enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Når vi i Privatlivspolitikken omtaler Ase kan det altså være en af de forskellige foreninger eller tre foreninger i fællesskab. Det vigtigst er, at vi alle tre overholder politikken og gør vores bedste for at beskytte og behandle din data helt rigtigt.

Vores kontaktoplysninger er:

Ase Lønmodtager
CVR-nr.: 32951023
Frederikskaj 4
2450 København SV
Telefon: 70137013

Ase Selvstændig
CVR-nr.: 34566070
Frederikskaj 4
2450 København SV
Telefon: 70137013

Arbejdsløshedskassen Ase
CVR-nr.: 59568116
Frederikskaj 4
2450 København SV
Telefon: 70137013

Ase kan i nogle tilfælde agere som databehandler (dvs. behandle data på vegne af andre og efter andres instruks). Gør vi det, er vi ikke blot underlagt lovgivningen, vi vil også altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver hvordan persondata bliver beskyttet.

Vi har hos Ase udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som kan kontaktes via e-mail på dpo@ase.dk.

Hvad ligger der i ordet behandling

At ”behandle” data omfatter blandt andet at indsamle, systematisere, registrere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive oplysninger. For at enhver af de dataansvarlige kan tilbyde dig medlemskab, en god hjemmeside, nyhedsbreve, kurser, rådgivning, jobs osv., er det derfor nødvendigt i forskellig udstrækning og afhængig af kontekst at behandle dine personoplysninger.

 

Databehandling i forskellige sammenhænge

Dit medlemskab

Ase Lønmodtager

Når du er medlem af Ase Lønmodtager, behandler Ase Lønmodtager almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at varetage dit medlemskab, som blandt andet omfatter rådgivning, diverse arrangementer, kurser, tilbud fra vores samarbejdspartnere, osv. Vi behandler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne indberette dit medlemskab til SKAT.

Vi behandler og opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling er nødvendig for opfyldelse af aftalen om dit medlemskab. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. lovens § 7, stk. 1, da behandlingen er et nødvendigt led i vores legitime aktiviteter som fagforening. Vi behandler desuden dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere. 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år, fra du har forladt arbejdsmarkedet, eller 10 år efter at du har meldt dig ud af vores fagforening, hvis dette måtte ske før.

Ase Selvstændig

Når du er medlem af Ase Selvstændig, behandler Ase Selvstændig almindelige, fortrolige og eventuelle følsomme personoplysninger om dig og eventuelt dine ansatte og medkontrahenter. Formålet med vores behandling af personoplysningerne er at varetage dit medlemskab, som blandt andet omfatter rådgivning, tilbud fra samarbejdspartnere osv. Vi behandler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne bogføre dit medlemskab.

Vi behandler og opbevarer personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling er nødvendig for opfyldelse af aftalen om dit medlemskab. Derudover behandler vi personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, fordi vi er retligt forpligtede til at opbevare dit medlemskab i medfør af bogføringsloven. Vi behandler også personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Vi behandler desuden oplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere. Vores legitime interesse er at kunne tilbyde dig vores samarbejdspartneres ydelser og at kunne sætte dig i kontakt med dem.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter dit medlemskabs ophør.

Arbejdsløshedskassen Ase
Når du er medlem hos Arbejdsløshedskassen Ase, behandler Arbejdsløshedskassen Ase almindelige, fortrolige og eventuelle følsomme personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at varetage dit medlemskab, som omfatter ydelser i form af blandt andet rådgivning og dagpenge. Vi behandler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne bogføre dit medlemskab.

Vi behandler og opbevarer personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling er nødvendig for opfyldelse af aftalen om dit medlemskab. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da vi er retligt forpligtede til at opbevare dit medlemskab efter bogføringsloven. Vi behandler også personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Endelig behandler vi personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere. Vores legitime interesse er at kunne tilbyde dig vores samarbejdspartneres ydelser og at kunne sætte dig i kontakt med samarbejdspartnerne. 

Vi opbevarer dine personoplysninger, der ikke vedrører vores udbetalinger til dig, i 10 år efter dit medlemskabs ophør. Personoplysninger, der vedrører vores udbetalinger til dig, opbevares i 10 år efter folkepensionsalderen.

Ansøgninger om ydelser

Når du ansøger Arbejdsløshedskassen Ase om ydelser, behandler Arbejdsløshedskassen Ase som dataansvarlig dine personoplysninger. Afhængigt af, hvilken ydelse du har ansøgt om, behandles der blandt andet almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, uddannelse, arbejdssted, oplysninger om seneste ansættelse, herunder lønforhold, oplysninger om tidligere ydelser og om ferie, fortrolige oplysninger i form af personnummer og eventuelle oplysninger om strafbare forhold samt følsomme personoplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og eventuelle helbredsoplysninger. Formålet er, at den dataansvarlige både kan modtage og håndtere din ansøgning om ydelsen.

Når du ansøger Ase Lønmodtager om lønsikring, behandler Ase Lønmodtager dine personoplysninger som databehandler. Afhængigt af, hvilken ydelse du har ansøgt om, behandles der blandt andet almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, uddannelse, arbejdssted, oplysninger om seneste ansættelse, herunder lønforhold, oplysninger om tidligere ydelser og om ferie, fortrolige oplysninger i form af personnummer og eventuelle oplysninger om strafbare forhold samt følsomme personoplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og eventuelle helbredsoplysninger. Formålet er, at Ase Lønmodtager både kan modtage og håndtere din ansøgning om ydelsen.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig. Derudover behandler vi dine fortrolige oplysninger på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 4, jf. lovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f eller d, og databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Endelig behandler vi dine følsomme personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a eller litra f.

Vi opbevarer dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om retlig forpligtelse eller artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne dokumentere og henholde os til historikken i forløbet om en ansøgning om en ydelse. 

Vi opbevarer dine fortrolige og følsomme personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, og § 8, stk. 5, jf. lovens § 7, stk. 1, for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav, der er relateret til ansøgningen om ydelsen, gældende.

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne i 10 år efter afslutningen af ansøgningen om ydelsen i overensstemmelse med forældelseslovens absolutte forældelsesfrist. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi enten er forpligtede eller berettigede til at opbevare dine oplysninger i længere tid.

Automatiske afgørelser

For at sikre en mere effektiv og korrekt sagsbehandling, anvender Arbejdsløshedskassen Ase automatiske afgørelser.

Vores sagsbehandlingssystem vil derfor godkende eksempelvis ansøgninger om dagpenge/feriedagpenge eller ydelseskort automatisk, så vi hurtigere kan træffe en afgørelse og udbetale ydelser til vores medlemmer.

Der er indført kvalitetskontrol og logning, så vi løbende sikrer, at afgørelserne træffes på et korrekt grundlag.

Afslag og sager, hvor udfaldet kan være til ugunst for medlemmet, vil altid blive behandlet manuelt.

Det er altid muligt at klage over vores automatiske afgørelser, der alle indeholder en klagevejledning. Modtager vi en klage, vil denne blive behandlet af en medarbejder.

Vores brug af automatiske afgørelser sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 22, stk. 2, litra b.

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmesider (ase.dk, aseloenmodtager.dk, aseselvstaendig.dk, aseportalen.dk, asekurser.dk, mitase.dk), opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 • ip-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing
 • oplysninger om operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden
 • dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål
 • cookies placeret på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik nedenstående.
 • data videregives til tredjeparter som Google og Facebook for at få gennemført statistik eller målrettet remarketing

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Nyhedsbreve

Du modtager nyhedsbreve fra en eller flere af de dataansvarlige enten fordi du er medlem, fordi du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene, eller fordi du på anden måde har accepteret, at du gerne vil høre fra os. Har du selv tilmeldt dig nyhedsbrevene, herunder bedt om tilbud om kurser og andet, eller har du på anden vis tilkendegivet at du gerne vil høre fra os, så består vores behandlinger af dine personoplysninger i, at vi indsamler, registrerer, opbevarer og bruger dem.

Formålet med behandlingerne er, at vi kan blive ved med at levere nyhedsbreve til dig. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Telefon
 • E-mail
 • Typen af nyhedsbrev
 • Jobstatus
 • Valg, brug og tilkøb af produkter og services
 • Registrering af åbning og klik i e-mails
 • Medlemskabslængde 

Vi behandler og opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke eller artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at være foreninger, som oplyser omverden, medlemmer og andre interessenter om nyheder inden for og relateret til vores områder og virke. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere herom længere nede i politikken.

Til brug for vores udsendelse af nyhedsbreve opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i 2 år derefter.

Arrangementer og kurser

Når du deltager i et arrangement eller et kursus hos Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig eller Arbejdsløshedskassen Ase, behandler den pågældende dataansvarlige en række almindelige personoplysninger om dig med henblik på, at denne før og efter dette arrangement eller kursus kan kontakte dig. Der er tale om personoplysninger i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og eventuelt arbejdssted samt stilling. Der indsamles alene personoplysninger direkte fra dig eller den virksomhed, du er tilknyttet.

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis personoplysningerne er nødvendige for at opfylde aftalen med dig om deltagelsen i arrangementet eller kurset, og ellers på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne administrere arrangementets eller kursets afholdelse og din deltagelse i arrangementet eller kurset.

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne, indtil det pågældende arrangement er afsluttet og evalueret og eventuelt til brug for invitationer til fremtidige arrangementer af samme art. Er der tale om et arrangement, som du betaler for, har vi en pligt til at opbevare dine personoplysninger i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår i medfør af bogføringsloven. I så fald opbevarer vi oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Telefonsamtaler

Optagelse af telefonsamtaler

Ase Lønmodtager

Når du ringer ind til Ase Lønmodtager, kan du give samtykke til, at vi må optage samtalen med dig. Hvis du giver samtykke til optagelsen, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og eventuelle andre personoplysninger, som du oplyser os om under samtalen, såsom dit personnummer. Hvis du er medlem hos vores fagforening, behandler vi også følsomme personoplysninger om dig i form af dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Vi optager kun telefonsamtaler, når du har givet dit samtykke til det. Vores formål med optagelsen af telefonsamtaler er kun at kunne uddanne vores medarbejdere og forbedre vores kundeservice.

Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig og Arbejdsløshedskassen Ase bruger det samme system til at modtage og håndtere opkald, når personer ringer ind. Det betyder, at Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig samt Arbejdsløshedskassen Ase er fælles dataansvarlige i forhold til behandlingen af personoplysningerne. Vi har derfor indgået en aftale om fælles dataansvar, som sikrer ansvaret for og beskyttelsen af dine personoplysninger.

Vi behandler og opbevarer oplysningerne på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved henvendelse til Ases kundeservice på 70137013 eller ase@ase.dk. Herefter vil vi straks slette samtalen og ophøre med at bruge din samtale i uddannelsesøjemed.

Du kan også gøre indsigelse mod en telefonoptagelse, og du har ret til indsigt i telefonsamtalen, og kan få udleveret en lydfil med samtalen eller en udskrift af samtalen.

Uanset dit samtykke, sletter vi altid en samtale efter 3 måneder.

Optagelsen sker i overensstemmelse med gældende persondataretlige regler.

Ase Selvstændig

Når du ringer ind til Ase Selvstændig, kan du give samtykke til, at vi må optage samtalen med dig. Hvis du giver samtykke til optagelsen, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og eventuelle andre personoplysninger, som du oplyser os om under samtalen, såsom dit personnummer.

Vi optager kun telefonsamtaler, når du har givet dit samtykke til det. Vores formål med optagelsen af telefonsamtaler er kun at kunne uddanne vores medarbejdere og forbedre vores kundeservice.

Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig og Arbejdsløshedskassen Ase bruger det samme system til at modtage og håndtere opkald, når personer ringer ind. Det betyder, at Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig samt Arbejdsløshedskassen Ase er fælles dataansvarlige i forhold til behandlingen af personoplysningerne. Vi har derfor indgået en aftale om fælles dataansvar, som sikrer ansvaret for og beskyttelsen af dine personoplysninger.

Vi behandler og opbevarer oplysningerne på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved henvendelse til Ases kundeservice på 70137013 eller ase@ase.dk. Herefter vil vi straks slette samtalen og ophøre med at bruge din samtale i uddannelsesøjemed.

Du kan også gøre indsigelse mod en telefonoptagelse, og du har ret til indsigt i telefonsamtalen, og kan få udleveret en lydfil med samtalen eller en udskrift af samtalen.

Uanset dit samtykke, sletter vi altid en samtale efter 3 måneder.

Optagelsen sker i overensstemmelse med gældende persondataretlige regler.

Arbejdsløshedskassen Ase

Når du ringer ind til Arbejdsløshedskassen Ase, kan du give samtykke til, at vi må optage samtalen med dig. Hvis du giver samtykke til optagelsen, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og eventuelle andre personoplysninger, som du oplyser os om under samtalen, såsom dit personnummer.

Vi optager kun telefonsamtaler, når du har givet dit samtykke til det. Vores formål med optagelsen af telefonsamtaler er kun at kunne uddanne vores medarbejdere og forbedre vores kundeservice.

Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig og Arbejdsløshedskassen Ase bruger det samme system til at modtage og håndtere opkald, når personer ringer ind. Det betyder, at Ase Lønmodtager, Ase Selvstændig samt Arbejdsløshedskassen Ase er fælles dataansvarlige i forhold til behandlingen af personoplysningerne. Vi har derfor indgået en aftale om fælles dataansvar, som sikrer ansvaret for og beskyttelsen af dine personoplysninger.

Vi behandler og opbevarer oplysningerne på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved henvendelse til Ases kundeservice på 70137013 eller ase@ase.dk. Herefter vil vi straks slette samtalen og ophøre med at bruge din samtale i uddannelsesøjemed.

Du kan også gøre indsigelse mod en telefonoptagelse, og du har ret til indsigt i telefonsamtalen, og kan få udleveret en lydfil med samtalen eller en udskrift af samtalen.

Uanset dit samtykke, sletter vi altid en samtale efter 3 måneder.

Optagelsen sker i overensstemmelse med gældende persondataretlige regler.

Rådgivning, modparter og andre parter

Ase Lønmodtager

Når vi hos Ase Lønmodtager rådgiver medlemmer, behandler vores medarbejdere medlemmets personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Da medarbejderne rådgiver medlemmer om sager, hvor andre personer kan være involverede (fx som modpart), kan vi også modtage personoplysninger om andre end lige medlemmet. Sådanne oplysninger skal man normalt informere ”den anden involverede” om. Men netop når det handler om rådgivning i sager, kan vi i den konkrete sag af hensyn til sagen og medlemmet vurdere, at vi er undtaget fra oplysningspligten. Det gælder fx, hvis der er afgørende hensyn til private interesser, hvis vi har tavshedspligt; hvis det er praktisk umuligt; eller hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give besked til alle involverede om behandlingen af personoplysninger.

Ellers gælder de samme retningslinjer for vores behandling af persondata som du sidder og læser nu. Har du nogen spørgsmål, kan du længere nede se hvordan du tager kontakt til os.

Vi behandler og opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Vores legitime interesser er at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende, at kunne både henholde os til og dokumentere historikken og resultatet i en tvist eller sag samt at være en faglig organisation, som varetager vores medlemmers interesser. 

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne i 10 år efter, at en tvist eller en sag om retskrav er afsluttet i overensstemmelse med den absolutte forældelsesfrist i forældelsesloven. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi enten er forpligtede eller berettigede til at opbevare personoplysningerne i en længere periode, herunder forældelsesfristen på 30 år i forældelsesloven i forhold til visse arbejdsskader.

Ase Selvstændig

Når vi hos Ase Selvstændig rådgiver medlemmer, behandler vores medarbejdere medlemmets personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Da medarbejderne rådgiver medlemmer om sager, hvor andre personer kan være involverede (fx som modpart), kan vi også modtage personoplysninger om andre end lige medlemmet. Sådanne oplysninger skal man normalt informere ”den anden involverede” om. Men netop når det handler om rådgivning i sager, kan vi i den konkrete sag af hensyn til sagen og medlemmet vurdere, at vi er undtaget fra oplysningspligten. Det gælder fx, hvis der er afgørende hensyn til private interesser, hvis vi har tavshedspligt; hvis det er praktisk umuligt; eller hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give besked til alle involverede om behandlingen af personoplysninger.

Ellers gælder de samme retningslinjer for vores behandling af persondata som du sidder og læser nu. Har du nogen spørgsmål, kan du længere nede se hvordan du tager kontakt til os.

Vi behandler og opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Vores legitime interesser er at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende, at kunne både henholde os til og dokumentere historikken og resultatet i en tvist eller sag samt at være en organisation, som varetager vores medlemmers interesser. 

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne i 10 år efter, at en tvist eller en sag om retskrav er afsluttet i overensstemmelse med den absolutte forældelsesfrist i forældelsesloven. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi enten er forpligtede eller berettigede til at opbevare personoplysningerne i en længere periode, herunder forældelsesfristen på 30 år i forældelsesloven i forhold til visse arbejdsskader.

Rådgivning og andre parter

Når vi hos Arbejdsløshedskassen Ase rådgiver medlemmer, behandler vores medarbejdere medlemmets personoplysninger som led i sagsbehandlingen.

Da medarbejderne rådgiver medlemmer om sager, hvor andre personer kan være involverede, kan vi også modtage personoplysninger om andre end lige medlemmet. Sådanne oplysninger skal man normalt informere ”den anden involverede” om. Men netop når det handler om rådgivning i sager, kan vi i den konkrete sag af hensyn til sagen og medlemmet vurdere, at vi er undtaget fra oplysningspligten. Det gælder fx, hvis der er afgørende hensyn til private interesser, hvis vi har tavshedspligt; hvis det er praktisk umuligt; eller hvis det vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats at give besked til alle involverede om behandlingen af personoplysninger.

Ellers gælder de samme retningslinjer for vores behandling af persondata som du sidder og læser nu. Har du nogen spørgsmål, kan du længere nede se hvordan du tager kontakt til os.

Vi behandler og opbevarer personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Vores legitime interesser er at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende, at kunne både henholde os til og dokumentere historikken og resultatet i sager om ansøgninger og andre sager samt at være en organisation, som varetager vores medlemmers interesser. 

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne i 10 år efter, at en ansøgning eller anden form for sag om retskrav er afsluttet i overensstemmelse med den absolutte forældelsesfrist i forældelsesloven. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi enten er forpligtede eller berettigede til at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

Jobansøgere

Hvis du søger en stilling hos Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig, behandler den pågældende dataansvarlige de personoplysninger som du selv har givet. Det kan dog også være oplysninger fra andre, som du har samtykket til at vi må kontakte (fx referencer). Herudover modtager vi oplysninger, om hvorfra du har søgt (eksempelvis fra jobindex).

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Dine oplysninger kan blive delt med medarbejdere, som er involveret i rekrutteringen og tredje parter, som hjælper os med processen. Dette inkluderer også rekrutteringsfirmaer, som udbyder personlighedstests mm.

I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. 

Den pågældende dataansvarlige gemmer alle ansøgninger i en periode på op til tre måneder. Det gør vi for at sikre os at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Ansatte

Ase Lønmodtager

Når du er ansat hos os i Ase Lønmodtager, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mailadresse, kontaktoplysninger, lønoplysninger samt bank- og kontooplysninger. Derudover behandler vi fortrolige oplysninger om dig i form af dit personnummer. Endelig behandler vi følsomme personoplysninger om dig i form af eventuelle helbredsoplysninger.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi vores behandling er nødvendig for at opfylde ansættelseskontrakten med dig, og artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne kommunikere med dig om arbejdsrelaterede forhold og at kunne give dig information.

Vi behandler dine fortrolige oplysninger på grundlag af databeskyttelseslovens § 11. stk. 2, nr. 1, fordi vi er forpligtede til at give SKAT en række oplysninger om dig, herunder dit personnummer.

Vi behandler dine følsomme personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, fordi vores behandling af dine helbredsoplysninger er nødvendig for, at et retskrav relateret til eksempelvis en arbejdsskade eller andre arbejdsrelaterede forhold kan fastlægges, gøres gældende og forsvares.

Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 10 år efter fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtede eller berettigede til at opbevare dem i en længere periode.

Ase Selvstændig

Når du er ansat hos os i Ase Selvstændig, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, e-mailadresse, kontaktoplysninger, lønoplysninger samt bank- og kontooplysninger. Derudover behandler vi fortrolige oplysninger om dig i form af dit personnummer. Endelig behandler vi følsomme personoplysninger om dig i form af eventuelle helbredsoplysninger.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi vores behandling er nødvendig for at opfylde ansættelseskontrakten med dig, og artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne kommunikere med dig om arbejdsrelaterede forhold og at kunne give dig information.

Vi behandler dine fortrolige oplysninger på grundlag af databeskyttelseslovens § 11. stk. 2, nr. 1, fordi vi er forpligtede til at give SKAT en række oplysninger om dig, herunder dit personnummer.

Vi behandler dine følsomme personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, fordi vores behandling af dine helbredsoplysninger er nødvendig for, at et retskrav relateret til eksempelvis en arbejdsskade eller andre arbejdsrelaterede forhold kan fastlægges, gøres gældende og forsvares.

Når du ikke længere er ansat hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 10 år efter fratrædelse, dog kan der være særlige omstændigheder, som gør, at vi er forpligtede eller berettigede til at opbevare dem i en længere periode.

Ase Lønmodtagers adgang til oplysninger hos Arbejdsløshedskassen Ase

Når du giver dit samtykke til, at Arbejdsløshedskassen Ase må give Ase Lønmodtager adgang og ret til at bruge personoplysninger, der behandles om dig hos Arbejdsløshedskassen Ase, som er nødvendige for Ase Lønmodtagers håndtering af lønsikringsforhold, behandler Arbejdsløshedskassen Ase og Ase Lønmodtager almindelige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet er, at Ase Lønmodtager bedst muligt kan håndtere forhold om blandt andet ansøgninger om og udbetalinger af lønsikring.

I den forbindelse behandler Arbejdsløshedskassen Ase og Ase Lønmodtager almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CV, oplysninger om uddannelse, dagpengeperiode, udbetalinger, herunder lønindberetninger til E-indkomstregistret og skatteforhold, status, herunder eventuel sygdom eller ferieafholdelse, seneste arbejdssted og seneste ansættelse, herunder eventuelle grundlag for dagpengebevillinger, og personnummer. Derudover behandler Arbejdsløshedskassen Ase og Ase Lønmodtager følsomme personoplysninger i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Det er vigtigt at bemærke, at dit samtykke er nødvendigt for, at Ase Lønmodtager kan behandle dine sager som lønsikringskunde. Samtykket er derfor et krav for, at du kan oprettes som lønsikringskunde.

Personoplysningerne behandles på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 9, stk. 2, litra a, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Arbejdsløshedskassen Ase via e-mail ase@ase.dk eller på mitase.dk. Vær opmærksom på, at hvis du trækker samtykket tilbage, betyder det samtidig, at du opsiger din lønsikringspolice til næste forfald, hvor vi også ophører med at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ikke trækker dit samtykke tilbage, opbevares personoplysningerne i den seneste af følgende to perioder: 10 år fra din udmeldelse af Ase eller 10 år efter afslutningen af din seneste sag om lønsikring.

Arbejdsløshedskassen Ases adgang til oplysninger hos Ase Lønmodtager

Når du giver dit samtykke til, at Ase Lønmodtager må give Arbejdsløshedskassen Ase adgang til personoplysninger om, hvorvidt du har tegnet en lønsikring hos Ase Lønmodtager, behandler Ase Lønmodtager og Arbejdsløshedskassen Ase almindelige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet er at gøre Arbejdsløshedskassen Ase bedre i stand til at rådgive dig om, hvad du er berettiget til, og hvor du skal ansøge om midler i tilfælde af ledighed. Herudover vil oplysninger om ansøgninger og lønsikring bliver udstillet på din selvbetjeningsløsning Mitase.dk. Det kan eksempelvis være breve, afgørelser og udbetalingsspecifikationer.

I den forbindelse behandler Ase Lønmodtager og Arbejdsløshedskassen Ase almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om medlemskab og personnummer. Derudover behandler Ase Lønmodtager og Arbejdsløshedskassen Ase følsomme personoplysninger i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Personoplysningerne behandles på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 9, stk. 2, litra a, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Ase Lønmodtager via e-mail ase@ase.dk eller på telefon 7013 7013.

Personoplysningerne opbevares i 10 år efter afslutningen af din seneste sag om lønsikring.

Udveksling af personoplysninger mellem Ase Lønmodtager og Tryg A/S

Hvis du giver dit samtykke til, at Ase Lønmodtager og Tryg A/S må bruge og udveksle personoplysninger mellem hinanden, som selskaberne behandler om dig, og som omhandler lønsikringsforhold, behandler Ase Lønmodtager og Tryg A/S almindelige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet er at gøre Ase Lønmodtager og Tryg A/S bedre i stand til at håndtere og varetage forsikrings- og dækningsmæssige forhold relateret til din lønsikring.

I den forbindelse behandler Ase Lønmodtager og Tryg A/S almindelige personoplysninger i form af navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, eventuelle oplysninger om ledighedsperioder, udbetalinger, kundegruppe, kundefordele, mødebookninger, forsikringstilbud, priser samt øvrige forsikringer. Derudover behandler Ase Lønmodtager og Tryg A/S følsomme personoplysninger i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og eventuelle helbredsoplysninger.

Personoplysningerne behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a, om samtykke.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Ase Lønmodtager via e-mail ase@ase.dk eller ved at kontakte Tryg A/S på telefon 4420 4848.

Personoplysningerne opbevares i 10 år efter afslutningen af din seneste sag om lønsikring.

Aftale om fælles dataansvar mellem Tryg A/S og Ase Lønmodtager

Tryg A/S og Ase Lønmodtager har indgået en aftale om fælles dataansvar. Det vigtigste indhold af aftalen gør vi her tilgængeligt for dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 26, stk. 2.

Aftalen om fælles dataansvar fastsætter ansvarsfordelingen mellem Tryg og Ase i forbindelse med:

 1. Ases formidling af Trygs lønsikringsprodukt til nuværende og kommende privatkunder i Arbejdsløshedskassen Ase.
 2. Ases mødebooking af privatkunder til Tryg.

Du kan udøve dine rettigheder i databeskyttelsesforordningen over for både Tryg og Ase, uanset hvordan samarbejdet mellem Tryg og Ase er tilrettelagt. På samme måde kan Datatilsynet udøve sine beføjelser overfor både Tryg og Ase.

Ansvarsfordeling

1. Kategorier af oplysninger og behandlingshjemmel

Tryg og Ase er begge ansvarlige for at sikre, at opbevaring og udveksling af kundeoplysninger er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Dette indebærer blandt andet, at hver part sikrer, at der foreligger et gyldigt behandlingsgrundlag for den behandling af personoplysninger, herunder videregivelse, der foretages som led i aktiviteterne, som er omfattet af den fælles dataansvarsaftale.

Hvis du ønsker yderligere information om parternes behandlingshjemmel, eller ønsker at vide, hvilke kategorier af oplysninger der behandles – og hvor de indsamles fra og videregives til – kan du finde informationen i Tryg eller Ases selvstændige persondatapolitik, som du finder på henholdsvis tryg.dk/om-tryg/persondatapolitik og ase.dk/cookie-privatliv-og-persondata.

i. Ases formidling af Trygs lønsikringsprodukt til nuværende og kommende privatkunder i Arbejdsløshedskassen Ase.

Ase indsamler og videregiver personoplysninger til Tryg, når en kunde tegner en lønsikring med henblik på Trygs oprettelse af lønsikringspolicen. Ase har betjeningsansvaret i forhold til kunden. Ase har i forbindelse med denne opgave ansvaret for, at Ases indsamling og videregivelse af personoplysninger til Tryg sker i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen samt anden gældende lovgivning.

Tryg har fra det tidspunkt, Tryg modtager personoplysninger om kunderne, det overordnede ansvar for at sikre, at behandlingen af personoplysningerne, som modtages fra Ase med henblik på Trygs policeoprettelse sker under iagttagelse af databeskyttelseslovgivningen.

iii. Ases mødebooking af privatkunder til Tryg A/S

Når Ase booker forsikringsmøder med Tryg til Ases kunder, videregiver Ase relevante personoplysninger til Tryg. Ase er ansvarlig for, at behandlingen af personoplysningerne,

herunder videregivelsen til Tryg, sker indenfor rammerne af databeskyttelseslovgivningen samt anden gældende lovgivning. Det indebærer blandt andet, at Ase sikrer, at der er indhentet et gyldigt samtykke fra den registrerede kunde, før de personlige oplysninger videregives til Tryg.

Fra det tidspunkt, hvor Tryg modtager oplysningerne fra Ase, har Tryg ansvaret for, at databeskyttelsesforordningen overholdes.

De registreredes rettigheder

Du kan til enhver tid rette henvendelse til både Tryg og Ase med henblik på at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, herunder din:

 • ret til indsigt
 • ret til berigtigelse
 • ret til sletning (retten til at blive glemt)
 • ret til begrænsning af behandling
  • underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 • ret til dataportabilitet
 • ret til indsigelse mod en behandling.

Tryg og Ase bistår hinanden med at efterleve de forpligtelser, som parterne hver især er underlagt i forhold til databeskyttelsesforordningen. Derfor kan det ske, at Tryg eller Ase sender din henvendelse videre til den anden part, hvis det giver bedre mening, at den anden part besvarer din henvendelse i forhold til, hvordan samarbejdet er tilrettelagt mellem Tryg og Ase.

Håndtering af databrud

Både Tryg og Ase er ansvarlige for at efterleve databeskyttelsesforordningens artikel 33 og 34 om henholdsvis anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden og for så vidt angår underretning om brud på persondatasikkerheden til dig som kunde.

Parterne har aftalt, at hvis der er tale om et databrud, der kan henføres til et IT-system, er det den part, der har hovedansvaret for det pågældende IT-system, der også har ansvaret for at håndtere databruddet, herunder afhjælpning, underretning og anmeldelse til Datatilsynet, og også ansvaret for at underrette dig som kunde.

Databrud, der ikke er relateret til et af parternes IT-systemer, behandles af den part, der har begået den hændelse, der har ledt til databruddet (f.eks. den afsendende part), herunder sikrer afhjælpning, underretning og anmeldelse til Datatilsynet, og også sikrer underretning af dig som kunde.

Klager

Klager vedrørende databeskyttelsesrelaterede forhold behandles af den part, som er dataansvarlig for behandlingen. Hvis klagen helt eller delvist også bør behandles af den anden part, sendes denne del til besvarelse hos den anden part. Parterne bistår hver især hinanden med besvarelse af klager, hvor det er nødvendigt og relevant, så det sikres, at den registreredes klage altid behandles rettidigt og fyldestgørende.

 

Henvendelser

Hvis du kontakter en af de dataansvarlige via en e-mailadresse eller en kontaktformular på en af vores hjemmesider eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler den pågældende dataansvarlige almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, adresse, arbejdssted, stilling og eventuelle andre personoplysninger, som fremgår af din henvendelse.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne modtage, følge op på og besvare din henvendelse.

Vi opbevarer som udgangspunkt din henvendelse i 6 måneder. Der kan dog være omstændigheder, som gør, at vi opbevarer din henvendelse i længere tid. I de tilfælde kan du altid læse mere i denne privatlivspolitik om vores behandling af dine personoplysninger.

Indhold på sociale medier og hjemmesiden

Vi laver opslag på sociale medier som Facebook og Linkedin og på vores hjemmeside med det formål at oplyse om vores ydelser, virke samt nyheder inden for eller relateret til vores områder og vise tilbagemeldinger fra kunder, samarbejdspartnere og andre. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om deltagere i opslagene i form af deltageres navn, eventuelt arbejdssted, stilling og billede.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke, eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis vi har indgået en aftale med deltagerne herom. 

Vi sletter oplysningerne løbende og senest 5 år efter publiceringen af indholdet. Der kan dog være særlige omstændigheder, som gør, at vi enten er berettigede eller forpligtede til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Markedsføring og hvervning

Ase Lønmodtager er en interesseorganisation, som varetager sine medlemmers interesser. Som interesseorganisation er Ase Lønmodtager ikke omfattet af markedsføringslovens regler eller forbud mod spam og telefoniske henvendelser til forbrugere, når disse omfatter hvervning, mv.

Når vi modtager dine oplysninger i forbindelse med din kontakt til os enten som medlem, ikke-medlem, deltager i et arrangement eller andet, kan vi behandle dine oplysninger med det formål at hverve dig som medlem eller kontakte dig med henblik på at fremme vores organisations formål.

Vi kan tage kontakt telefonisk, via sms, pr. e-mail, via sociale medier eller på anden vis, hvor vi nemt kan kontakte dig direkte via de oplysninger om dig, som vi har hos os, ligesom vi kan anvende dine data til at målrette kampagner, lave skræddersyet kommunikation og tilbud til dig enten direkte eller via tredjepartskanaler.

Til brug for vores kontakt opbevarer vi dine personoplysninger. Opbevaringslængden afhænger af, i hvilken anledning vi har modtaget dine oplysninger, og kan læses i de andre afsnit her i politikken. Du kan til enhver tid frabede dig, at vi kontakter dig, og vi vil herefter opbevare dine oplysninger med det formål at sikre os, at vi ikke kontakter dig igen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse vi forfølger er at tilbyde dig medlemskab, øge dit kendskab til Ase Lønmodtager eller på anden vis gøre opmærksom på vores interesser.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (fx advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere, der bistår os med forskellige ydelser, tredjepartsløsninger eller driften af vores foreninger, offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstole, samt Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU eller EØS. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, hvis EU-Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af tredjelandets beskyttelsesniveau. Du kan kontakte dpo@ase.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af det relevante overførselsgrundlag, eller hvor det relevante overførselsgrundlag er gjort tilgængeligt.

Sikkerhed

Ase er på forkant med it-sikkerheden. Vores netværksservere er godt sikrede, og servere der benyttes til sagsbehandling, er adskilt fra servere, der benyttes af medlemmer. Det er kun de udvalgte medarbejdere, der behandler medlemssager, der har adgang til medlemmernes data, og Ase logger alle opslag på medlemmer, så vi kan spore, hvis der sker brud på sikkerheden.

Ase har også retningslinjer for, at medarbejderne låser deres pc, når de forlader deres plads, så ingen uvedkommende kan få adgang til medlemmers data.

Endvidere har vi gennemført en ”clean desk” politik, som betyder, at alle papirer lægges i aflåste skabe, når vi går hjem fra arbejde, så uvedkommende ikke tilfældigt kan få adgang til medlemmers data.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til ase@ase.dk eller for så vidt angår de fleste af dine samtykker på mitase.dk.

Hvis du har givet dit samtykke til, at vi må videregive dine personoplysninger til tredjemand, og at tredjemand må behandle dine personoplysninger, skal du også huske at trække dit samtykke tilbage hos tredjemand.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Du skal være klar over, at behandlingen af visse af dine personoplysninger er nødvendige for at du kan være medlem, modtage vores nyhedsbrev og lignende. Det betyder, at hvis du trækker dit samtykke til at vi må behandle dine data tilbage, risikerer du ikke længere at kunne være medlem, modtage nyhedsbrev etc.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på følgende dpo@ase.dk.

Du kan også skrive til os, hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, som er nævnt ovenfor under ”Dine rettigheder”.

Senest opdateret den 16. august 2022.