brug for mere end dagpenge?

  • Købstædernes Forsikring sikrer præmiefritagelse ved ledighed
  • Outplacement samt individuelt forløb med jobafklaring
  • Du får op til 80% af din nuværende indtægt

Beregn din pris for lønsikring

Få op til 80% af din løn, hvis du bliver ledig

kr./md.
Hvis du tjener mindre end 26.653 kr., kan du ikke bestille lønsikring, da du er dækket af dine dagpenge
Ases Lønsikring har et loft på 86.322 kr. i bruttoløn
kr./md.
min. 21.322
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.322 kr./md.
+
Lønsikring:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Bestil tilbud

Du mangler kun at indtaste dit navn og nummer. Så ringer vi dig op med et skræddersyet tilbud på en lønsikring.

Betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata kan læses ved at klikker her

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Klik her

unik ase lønsikring +

Få en unik lønsikring med outplacement samt individuelt jobafklaringsforløb. Ase betaler dine øvrige Ase forsikringer, hvis du bliver ledig og du får op til 80% af din nuværende løn fra 49 kr. om måneden.

se alle fordelene
Lønsikring til selvstændige og lønmodtagere

Spørgsmål og svar

Kan jeg overføre min anciennitet

Hvis du ved tegningen af lønsikringen har haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan kvalifikationsperioden reduceres med den tid, som du har været omfattet af den tidligere forsikring, såfremt denne nye forsikring tegnes inden ophør af den tidligere forsikring.

Du er selv ansvarlig for at forlange en reduceret kvalifikationsperiode og indsende de dokumenter, som Købstædernes Forsikring og Ase anser for værende nødvendige.

Kvalifikationsperioden reduceres kun for den del af erstatningen, som svarer til den tidligere månedlige erstatning og udbetalingsperiode i andet selskab.

Jeg har brug for min lønsikring

Anmeldelse af ledighed

Det er en betingelse for udbetaling af forsikringen, at du hurtigst muligt kontakter Ase, når du får viden om at du bliver ledig.

Det kan være, når du får en opsigelse, eller indleder afviklingen af din virksomhed. Senest 3 uger efter din sidste arbejdsdag skal du aflevere den dokumentation som Ase finder nødvendig ved behandlingen af din anmeldelse om arbejdsløshed.

Anmeldelsen til Ase kan ske enten via telefon
7013 7013 eller ase@ase.dk

 

Hvad er kvalifikationsperiode?

Kvalifikationsperioden er den periode du skal betale ind til forsikringen, før du kan gøre brug af forsikringen.
Det er et krav, du ikke er ledig eller bliver bekendt med ledighed under denne periode for at forsikringen kan komme til udbetaling.

 

Hvad er selvrisikoperiode?

Der er en selvrisikoperiode på 3 uger, der starter dagen efter, du er ophørt med dit arbejde. I denne periode sker der ikke udbetaling fra lønsikringen.

 

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge.
Dagpenge + lønsikring kan tilsammen udgøre op til 80 % af din seneste bruttoløn. Bruttolønnen opgøres før fradrag af AMB.
Dine udbetalinger beskattes som almindelig indkomst. Der betales ingen AMB af udbetalingerne.

Præmiefritagelse og skat

Præmiefritagelse

Forsikringen indeholder præmiefritagelse, hvilket betyder, at vi dækker dine øvrige forsikringsindbetalinger i Købstædernes Forsikring. Løbetiden på præmiefritagelsen er afhængig af den valgte dækningsperiode på lønsikringen

Erstatningen for præmiefritagelse udbetales én gang ved afslutning af udbetalingsperioden, og dækkes med 1/360 af forsikringernes årspræmie pr. dag.

Der ydes ikke præmiefritagelse på selve Ase Lønsikring.

 

Fratrækkes præmien for Ase Lønsikring+ i skat?

Købstædernes Forsikring indberetter automatisk dine indbetalinger til SKAT som et ligningsmæssigt fradrag. Værdien heraf er ca. 32 %. Du kan finde fradraget i rubrik 52 på din årsopgørelse.

Ændring, fortrydelse eller opsigelse af min lønsikring

Hvordan fortryder eller opsiger jeg min lønsikring?

Du har mulighed for at fortryde tegning af din Ase Lønsikring+ inden 14 dage regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:

  • Den dag aftalen indgås
  • Den dag du har modtaget alle aftaledokumenter i form af vilkår og police

Herefter er de almindelige opsigelsesregler gældende. Det vil sige løbende måned plus 30 dage.
Fortrydelse eller opsigelse skal altid fremsendes skriftligt til Ase via ase@ase.dk

 

Jeg har fået nyt arbejde/ny bruttoløn, hvad skal jeg gøre i forhold til lønsikringen?

Det er vigtigt, at du har tegnet din forsikring med den rette dækningssum, da du ellers risikerer at være forkert dækket.
Har du fået nyt arbejde eller ny bruttoløn, kan du med fordel kontakte os på telefon 7013 7013 og vi vil være behjælpelige med at rette din police til.

 

Meld dig ind i Ase

Udfyld formularen herunder, så ringer vi til dig inden for to hverdage for at få de resterende oplysninger, vi skal bruge for at fuldføre din indmeldelse.