Anciennitet 

Hvad er anciennitet, hvordan beregner man den og hvad kan det overhovedet bruges til? Spørgsmålene kan være mange, især hvis man er ny på arbejdsmarkedet. Nedenfor kan du læse mere om anciennitet og hvad det kan have af betydning for dig.

Hvad er anciennitet?

Kort fortalt, bruges anciennitet til at beskrive din erfaring, altså hvor mange år du har været ansat i din stilling.

Hvad bruges ancienniteten til?

Ancienniteten bruges bl.a. til at fastsætte forskellige bestemmelser i dit ansættelsesforhold, som f.eks. løn, tillæg og opsigelsesvarsel.

Beregning af din anciennitet 

Din anciennitet regnes fra den dag, du ansættes. Det betyder, at en eventuel prøvetid tæller med.

Har du været vikar?

Hvis du har været vikar og fortsætter i stillingen umiddelbart efter udløbet af vikaransættelsen, bliver vikaransættelsen talt med i din anciennitet. Det gælder både i forhold til opsigelsesvarsel, godtgørelse mv.

Har du været elev?

Det samme gælder, hvis du som elev efter overstået elevtid fortsætter i en funktionærstilling hos samme arbejdsgiver.

Har du været timelønnet?

Hvis du overgår fra timeløn til fast månedsløn uden afbrydelse af ansættelsesforholdet - så vil ancienniteten bevares. Men du kan godt være I den situation, at du f.eks. ikke har opfyldt funktionærlovens timekrav (gennemsnitligt 8 timer) - men bliver omfattet af funktionærloven senere, fordi du får flere timer - og udfører funktionærarbejde - og så vil ancienniteten I forhold til opsigelsesvarslerne være at regne fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.

Bemærk. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, afhænger det af din overenskomst, om du din vikar- og/eller elevtid tæller med i ancienniteten. Er du i tvivl om, hvad der gælder, kan Ase vejlede dig.

Anciennitet i forbindelse med opsigelse

Jo højere anciennitet du har optjent, jo længere et opsigelsesvarsel har du, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver.

Har du f.eks. været ansat:

  • I mindre 5 måneder er dit opsigelsesvarsel løbende måned + 1 måned
  • I mindre 2 år og 9 måneder er dit opsigelsesvarsel løbende måned + 3 måneder
  • I mindre 5 år og 8 måneder er dit opsigelsesvarsel løbende måned + 4 måneder
  • I mindre 8 år og 7 måneder er dit opsigelsesvarsel løbende måned + 5 måneder
  • I mere end 8 år og 7 måneder er dit opsigelsesvarsel løbende måned + 6 måneder

Opsigelse med lang anciennitet

Hvis du har en lang anciennitet ved din fratrædelse, har du muligvis krav på en fratrædelsesgodtgørelse fra din arbejdsgiver.

Hvis du er funktionær, følger det af funktionærloven, at du som udgangspunkt har krav på følgende fratrædelsesgodtgørelse:

  • Ved 12 års ansættelse har du krav på én månedsløn i fratrædelsesgodtgørelse
  • Ved 17 års ansættelse har du krav på tre måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse

Det er den anciennitet, du har, når du fratræder din stilling, som er afgørende for om du har krav til en fratrædelsesgodtgørelse.

Bemærk at du kun har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du opsiges og ikke, hvis du selv siger op.

Hvis du ikke er funktionær, kan det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af en kollektiv overenskomst, at du er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du opsiges. Der vil dog oftest være krav om en vis anciennitet.

Betingelserne for og størrelsen af godtgørelsen vil afhænge af, hvad der er aftalt mellem i ansættelsesforholdet eller hvad der fremgår af overenskomsten.

Hvis du ikke er funktionær, kan det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af en kollektiv overenskomst, at du er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du opsiges. Der vil dog oftest være krav om en vis anciennitet.

Betingelserne for og størrelsen af godtgørelsen vil afhænge af, hvad der er aftalt mellem i ansættelsesforholdet eller hvad der fremgår af overenskomsten.

Usaglig opsigelse

Anciennitet også er afgørende i forhold til, om du som funktionær- eller overenskomstansat medarbejder er beskyttet mod usaglig afskedigelse. Er du ansat under en overenskomst indtræder beskyttelsen typisk efter 9 måneders ansættelse, og er du funktionæransat, vil det typisk være når du har været ansat i 12 måneder.

Få hjælp af Ase som medlem

Er du i tvivl om din anciennitet eller dit opsigelsesvarsel, er du velkommen til at ringe på 7013 7013 og få råd og vejledning i din specifikke situation.