A-kasse og arbejde i udlandet

Er du blevet tilbudt et job i udlandet eller overvejer du at flytte til et andet land for at arbejde? Vi ved det godt. Der er mange ting man skal have styr på når man skal flytte - men vidste du, at der faktisk også er nogle regler, anvisninger og attester du også skal være opmærksom på i forbindelse med din a-kasse, når du får eller søger arbejde i et andet land? Har du ikke helt styr på det, kan du faktisk risikere at miste retten til dagpenge og efterløn.

Læs med nedenfor hvor vi har samlet den vigtigste viden til dig som enten har fået job eller overvejer job i udlandet.

Skal jeg melde mig ud af a-kassen, hvis jeg får arbejde i udlandet?

Hvis du arbejder som lønmodtager i et andet EØS-land end Danmark, skal du som hovedregel forsikres imod arbejdsløshed det land du i arbejder i. Du skal selv søge om optagelse hos den udenlandske arbejdsløshedsforsikring. Du har samtidig pligt til at sørge for, at du er forsikret i det andet land, eller skaffe dokumentation for, at det ikke er muligt at forsikres.

Du bør derfor først melde dig ud af Ase, når du er helt sikker på, at du er blevet omfattet af en a-kasse i det nye land du arbejder i. Hvis du er forsikret i et forkert land, kan du risikere at miste dine rettigheder, f.eks. retten til efterløn og dagpenge. Vær opmærksom på, at du kan kun være medlem af én a-kasse ad gangen - du må altså ikke være forsikret i to EØS-lande på samme tid.

Hvis du skal arbejde som selvstændig i et andet EØS-land skal du selv undersøge, om du kan forsikres der. Kan du forsikres i det pågældende EØS-land som selvstændig, så har du pligt til det i stedet for at forblive medlem hos os i Ase. Kan du derimod ikke forsikres i det pågældende land, skal du bede om dokumentation herom. I dette tilfælde kan du bevare dit medlemskab hos Ase, når du har sendt den relevante dokumentation til os.

Er du blot det mindste i tvivl hvorvidt du skal melde dig ud af din danske a-kasse eller ej når du flytter udenlands? Kontakt os på 7013 7013 for yderligere råd og vejledning i din specifikke situation.

 

Overførsel af dine forsikrings- og arbejdsperioder

Som udgangspunkt kan din anciennitet overføres mellem landende i EØS-samarbejdet. Har du været forsikret i en dansk a-kasse som f.eks. Ase, vil disse tidligere forsikringsperioder kunne regnes med, hvis du søger om dagpenge i et andet EØS-land, f.eks. Sverige.

Dine danske forsikrings- og arbejdsperioder som både lønmodtager eller selvstændig kan derfor tælles med ved beregningen af, hvornår du har ret til dagpenge i det pågældende EØS-land. Det betyder, at du ikke behøver at begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EØS-land og bliver omfattet af forsikringen dér.

Ancienniteten skal bekræftes på en attest PD U1 som udstedes af Ase. Vær opmærksom på, at du ikke skal bruge attesten for at blive optaget i det andet lands forsikring. Det er kun, hvis du skal have udbetalt dagpenge eller andre ydelser i det andet EØS-land, at det kan være nødvendigt at få udstedt en attest PD U1.

Læs mere om dagpenge i udlandet

Hvad er et EØS-land?

EØS står for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og er er et frihandelssamarbejde i Europa. Dette samarbejde giver dig blandt andet muligheden for at få udbetalt dagpenge mens du er i udlandet. Samarbejdet gælder i de såkaldte EØS-lande, som ud over Danmark er:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Østrig og Ungarn.

Schweiz og Færøerne er også tilknyttet ordningen, men for Færøerne gælder specielle regler - disse kan du læse mere om nedenfor.

Selvom Storbritannien ikke længere er med i EU og dertil EØS, så er det stadig muligt at få overført sine forsikringsperioder mellem Danmark og Storbritannien. Skal du derfor flytte til eller fra Storbritannien skal du blot følge de regler der er nævnt i denne artikel, da der gælder det sammen for Storbritannien som der gør for de andre EØS-lande.

Hvis du kommer tilbage til Danmark

Når du vender hjem igen efter at have arbejdet i udlandet og ønsker at bevare retten til både dagpenge og efterløn, er det vigtigt at du søger om optagelse i en dansk a-kasse inden for 8 uger, hvis du skal have muligheden for at bevare din anciennitet fra din udenlandske a-kasse.

Du kan dog tidligst optages i Ase fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning om optagelse. Hvis du ikke søger om optagelse inden for 8-ugers-fristen, kan du kun optages som nyt medlem, og du vil derfor tidligst være berettiget til dagpenge efter et års medlemskab.

Du har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år

Hvis du har været medlem af en a-kasse inden for de sidste 5 år, kan du overføre din anciennitet fra det andet EØS-land. Du skal dog være opmærksom på at:

 • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark
 • Du skal desuden søge om genoptagelse i Ase inden 8 uger, efter du er ophørt med at være forsikret i det andet EØS-land
 • Du behøver ikke være i arbejde for at blive genoptaget i Ase

Du har ikke været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år

Hvis du ikke har været medlem af en a-kasse inden for de sidste 5 år, kan du også overføre din anciennitet fra det andet EØS-land. Men det kræver at du opfylder betingelserne nedenfor:

 • Du skal søge om genoptagelse i Ase inden 8 uger, efter du er ophørt med at være forsikret i det andet EØS-land
 • Du kan kun medregne din anciennitet fra det andet EØS-land, hvis du begynder arbejde i Danmark inden for 8 uger, efter du er ophørt med at være forsikret i det andet EØS-land
 • Som fuldtidsforsikret skal du arbejde mindst 296 timers arbejde inden for 12 uger/ 3 måneder for at kunne overføre forsikringsperioder fra det andet EØS-land

Vigtigt! Krav og frister, du skal overholde

Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt dagpenge i Danmark, før vi har fået din attest PD U1. Henvend dig derfor til din a-kasse i det EØS-land du befinder dig i, før du rejser tilbage til Danmark, og bed dem om at udstede en attest PD U1.

Hvis du ikke kan nå at få udstedt en attest PD U1, inden du rejser til Danmark, skal du hurtigst muligt kontakte os - vi kan nemlig hjælpe dig med at indhente attesten.

Det er vigtigt, at du overholder 8-ugersfristen, uanset om du har modtaget din attest PD U1 eller ej. Hvis du ikke overholder 8-ugersfristen, risikerer du at miste retten til dagpenge.

Der er dog ingen regler uden undtagelser. Din a-kasse kan træffe en afgørelse om at forlænge fristen i op til 2 år, hvis du i umiddelbar tilknytning til udløbet af fristen er syg, på barselsorlov eller på børnepasningsorlov. For at få udbetalt dagpenge fra Ase, skal du være tilmeldt Jobcentret og i øvrigt have bopæl og opholde dig i Danmark.

 

Hvis du er udstationeret

Hvis du bliver udsendt af din danske arbejdsgiver til et andet EØS-land for at arbejde dér, kan du bevare din danske a-kasse. Det samme gælder for selvstændige, der udsender sig selv til et andet EØS-land.

Betingelserne for at bevare din danske a-kasse efter den almindelige udsendelsesregel er:

 • At du inden udsendelsen er omfattet af dansk lovgivning (om social sikring).
 • At der er en ansættelsesaftale med den arbejdsgiver i Danmark, du er udsendt af.
 • At du i udsendelsesperioden skal arbejde for den arbejdsgiver, du er udsendt af.
 • At du får løn fra din danske arbejdsgiver.
 • At du inden udsendelsen har arbejdet i Danmark for den arbejdsgiver, du er udsendt af. (Hvis du er ansat med henblik på at blive udsendt, skal arbejdsgiverens virksomhed normalt udøve sin aktivitet og beskæftige sine ansatte i Danmark).
 • At din forventede arbejdsperiode i udlandet ikke overstiger 2 år. Det er dog muligt at være dækket i op til 3 år, se nedenfor.
 • At du ikke afløser en anden, hvis udsendelsesperioden er udløbet.

Udsendelse op til 2 år

For at være omfattet af dansk lovgivning under din udstationering skal du eller din arbejdsgiver udfylde et spørgeskema hos Udbetaling Danmark. Selvstændige erhvervsdrivende skal også udfylde og sende samme skema. Når denne attest A1 bliver godkendt, skal en kopi sendes til os.

Udsendelse op til 3 år

Hvis du skal være udstationeret i mere end 2 år, kan du kun være omfattet af dansk lovgivning i op til 3 år i forbindelse med din udstationering, hvis Udbetaling Danmark indgår en særlig aftale med det land, du udstationeres i. Du kan læse mere om dansk social sikring, når man arbejder i udlandet på borger.dk.

 

Hvis du har grænsearbejde

Hvis du som lønmodtager eller selvstændig arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet, og vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, er du grænsearbejder.

Som grænsearbejder skal du forsikres i det EØS-land, du arbejder i. Bliver du delvis eller periodisk arbejdsløs, f.eks. hvis du arbejder på deltid, eller hvis du er omfattet af en arbejdsfordeling, skal du have udbetalt dagpenge i det EØS-land, som du arbejder i. Det sker efter dette lands gældende regler.

Bliver du helt arbejdsløs, det vil sige, at dit ansættelsesforhold ophører, skal du have udbetalt dagpenge i det land, du bor, efter de regler, der gælder dér. Der er dog mulighed for at du sideløbende kan stille dig til rådighed i det seneste arbejdsland - ønsker du det, skal du kontakte os på 7013 7013.

 

Hvis du får arbejde i Grønland

Der findes ikke en arbejdsløshedsforsikring på Grønland.

Hvis du rejser til Grønland for at arbejde, bør du bevare dit medlemskab af din danske a-kasse. Har du bevaret medlemskabet af din danske forsikring, sidestilles dit arbejde på Grønland med arbejde i Danmark.

 

Hvis du får arbejde på Færøerne

Færøerne har sin egen a-kasse, men der er indgået en aftale med Danmark som betyder, at hvis du flytter fra Færøerne til Danmark kan du medregne din anciennitet. Det kræver dog, at du søger om optagelse i Ase, inden 8 uger efter at forsikringen på Færøerne er ophørt. Husk at få en attest DP U1 med fra den færøske a-kasse.

Hvis du ønsker at vende tilbage til Danmark som ledig efter at have arbejdet på Færøerne, skal du kontakte a-kassen på Færøerne inden du rejser og få en attest PD U2. Du skal nemlig have dagpenge fra Færøerne i op til 3 måneder, før du kan blive omfattet af den danske a-kasse.

Hvis du som ledig ønsker at rejse til Færøerne, gælder de samme regler. Du skal inden du rejser have en attest PD U2 fra Danmark. Du skal nemlig have dagpenge fra Danmark i op til 3 måneder mens du søger arbejde i Færøerne, før du kan blive omfattet af den færøske a-kasse.

 

Andet arbejde, der sidestilles med arbejde i Danmark

Der er flere andre måder hvorpå dit arbejde kan sidestilles med arbejde i Danmark - i disse tilfælde skal du bevare dit medlemskab i din danske a-kasse for at fortsat have retten til at kunne modtage dagpenge eller efterløn.

Nedenfor kan du se hvilket arbejde som sidestilles med arbejde i Danmark selvom det foregår i udlandet.

Hvis du arbejder ved EU's institutioner, diplomatiske missioner og konsulater i andre EØS-lande eller som udsendt i et andet EØS-land vil dette arbejde kunne sidestilles med arbejde i Danmark. Dette gælder dog kun, hvis du samtidig har bevaret dit medlemskab af en dansk a-kasse. Der gælder dog særlige regler for, hvornår du i disse situationer kan bevare dit medlemskab af en dansk a-kasse. Kontakt os for yderlige information.

Arbejder du som selvstændig i et andet EØS-land, hvor du ikke kan blive forsikret som selvstændig, sidestilles det med arbejde i Danmark. Du kan derfor fortsætte dit medlemskab af Ase, hvis du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land.

Hvis du arbejder i lande uden for EØS men for en dansk arbejdsgiver, arbejder på en dansk ambassade eller arbejder som ulandsfrivillig sidestilles dette også med arbejde i Danmark. Det gælder dog kun, hvis du samtidig har bevaret dit medlemskab af en dansk a-kasse, og hvis arbejdet giver ret til at blive optaget i en dansk a-kasse.

kvinde der smiler med headset på arbejde

Kontakt os

Det er vigtigt at du kontakter os, hvis du har planer om at rejse til udlandet - så kan vi nemlig sikre, at du har fået den helt rigtige vejledning inden. Dette gælder både hvis du skal arbejde i udlandet, eller blot opholde dig der i en længere periode. Tøv derfor ikke med at kontakte os - vi sidder klar ved telefonerne på 7013 7013.

Ring 7013 7013