Overarbejde

Overarbejde refererer til de timer, der overstiger din normale arbejdstid, som typisk er angivet i din ansættelseskontrakt. Kompensation for overarbejde kan variere alt efter, hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten. Nogle har aftalt sig til, at overarbejde afspadseres eller udbetales, mens andre ikke får direkte kompensation.

Hvad siger funktionærloven om overarbejde?

Funktionærloven indeholder ingen specifikke bestemmelser om overarbejdsbetaling. Ofte forhandles dette under ansættelsesprocessen og fremgår i ansættelseskontrakten.

Er jeg forpligtet til at sige ja til overarbejde? 

Som funktionær er du forpligtet til at sige ja til overarbejde i et rimeligt og sagligt begrundet omfang, hvis din arbejdsgiver forlanger det.

Du har dog mulighed for at sige sige nej til overarbejde, hvis:

  • Du ved akut overarbejde ikke kan finde pasning til mindre børn

  • De ekstra overarbejdstimer betyder, at lovregler bliver brudt

Er du i tvivl om hvorvidt du er forpligtet til at sige ja til overarbejde, kan du som medlem af Ase kontakte os på 7013 7013.

Varsel om overarbejde

Mange overenskomster indeholder både krav til varslingstid for overarbejde og tillæg. Men også regler for hvad der skal ske, hvis varslet ikke bliver overholdt.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, bør det fremgå af enten din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog, hvorvidt din arbejdsgiver skal varsle overarbejde, hvor lang tid forinden, og hvad du har ret til af evt. tillæg, hvis varslet ikke bliver overholdt.

Overarbejde som deltids- eller fuldtidsansat

Der er tale om en deltidsansættelse, hvis din arbejdstid er kortere end den normale arbejdstid der normalt svarer til 37-timer om ugen i Danmark.

Som deltidsansat

Du skal være ansat med mere end 8-timer om ugen for at være omfattet af funktionærloven. Du kan som deltidsansat altid sige nej til at arbejde mere end den aftalte ugentlige arbejdstid der fremgår af din ansættelseskontrakt.

Som fuldtidsansat

Som fuldtidsansat er du forpligtet til at sige ja til overarbejde, da der ikke findes faste regler for at varsle overarbejde medmindre det fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Du kan dermed være forpligtet til at påtage dig overarbejde med meget kort varsel, hvis du bliver bedt om det.

Kompensation for overarbejde

Kompensation for overarbejde afhænger af hvordan du er ansat. Er du ansat på f.eks. funktionsløn eller job-løn har du ikke ret til kompensation for overarbejde da dette indgår i din faste løn.

Er du ansat til et fast antal timer om ugen, skal overarbejdsbetaling fremgå udtrykkeligt af din ansættelseskontrakt, for at man kan støtte ret på betaling for overarbejde. Fremgår det ikke af kontrakten, bør det bekræftes skriftligt af din arbejdsgiver forud for det konkrete overarbejdes udførelse, hvis parterne har aftalt, at der skal ske betaling.

Kan jeg kræve overarbejdstillæg?

Du kan kun kræve at få overarbejdstillæg, hvis dette er aftalt i din ansættelseskontrakt eller står skrevet i personalehåndbogen.

Reglerne for overarbejdstillæg i følge de fleste overenskomster plejer som udgangspunkt at udgøre følgende:

  • 50% overtidstillæg for de tre første overarbejdstimer

  • 100% overtidstillæg for mere end de tre første overarbejdstimer

Er du endnu ikke medlem?

Hvad venter du på? Meld dig ind i dag og få hjælp, råd og sparring gennem hele dit arbejsliv.

Bliv medlem