Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditet?

Når du som lønmodtager bliver forælder, er der forskellige varsler, du skal huske at overholde. Hvor længe før terminsdatoen du skal give din arbejdsgiver besked om graviditeten, afhænger af, om du er den vordende mor eller far/medmor. Få et overblik over de gældende frister for varsling her.

Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver om graviditet og barsel

Frister for dig som mor

  • Senest 3 måneder før forventet fødsel, skal du give din arbejdsgiver besked om din graviditet. Du skal også fortælle, om du ønsker at holde de 4 ugers graviditetsorlov før fødslen.
  • Hvis du vil overdrage op til 8 ugers barselsorlov til din partner for selv at genoptage arbejdet på fuld tid eller påbegynde forældreorlov indenfor de første 10 uger efter fødslen, skal du senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt give din arbejdsgiver besked.
  • Senest 6 uger efter fødsel, skal du fortælle din arbejdsgiver, hvor meget og hvornår du vil holde orlov inklusiv evt. overdraget orlov.
  • Hvis du vil udskyde din orlov til efter barnets første år, skal du varsle din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødsel. Du kan udskyde op til 5 uger. Når du ønsker at holde den udskudte orlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest 8 uger før orlovens begyndelse. Bemærk at orloven skal holdes inden barnet fylder 9 år.

 

Frister for dig som far/medmor

  • Senest 4 uger før forventet fødsel, skal du fortælle din arbejdsgiver, at du skal være far/medmor og at du vil holde 2 ugers orlov ifm. fødslen. Det gælder også, hvis du vil holde mere af din egen orlov eller overdraget orlov i forlængelse af de to uger.
  • Senest 6 uger efter fødslen, skal du fortælle din arbejdsgiver, hvor meget orlov inklusiv evt. overdraget orlov, du vil holde og hvornår.
  • Hvis du vil udskyde din orlov til efter barnets første år, skal du varsle din arbejdsgiver senest 8 uger efter fødsel. Du kan udskyde op til 5 uger. Når du ønsker at holde den udskudte orlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest 8 uger før orlovens begyndelse. Bemærk at orloven skal holdes inden barnet fylder 9 år.

Se eksempler på, hvordan orloven kan fordeles her

Såfremt varslerne ikke overholdes

Hvis du giver din arbejdsgiver besked for sent om graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er det op til arbejdsgiveren at beslutte, om det skal medføre sanktioner. Der er ingen lovmæssige regler for at varsle for sent.

Alt du skal vide om de nye barselsregler 2022