Løn under barsel

Det kan være svært at finde hoved og hale i alle regler og rettigheder vedrørende løn under barsel, især når de løbende bliver ændret og opdateret. Kort fortalt, er det din ansættelseskontrakt og/eller overenskomst som afgør, hvorvidt du får fuld løn eller barselsdagpenge under din barsel.

Læs med nedenfor, og få overblik over, om du har ret til hel eller delvis løn under din barsel og hvornår du eventuelt skal modtage barselsdagpenge.

Hvilken løn kan jeg forvente under barsel?

Hvis du er berettiget til løn under din barsel, kan du få det beløb, der svarer til din sædvanlige løn.

Hvad betyder "sædvanlige løn"?

Din sædvanlig løn er den løn, du normalt ville modtage, hvis du var på arbejde.

Ingen overenskomst? - du er sikret alligevel

Er du ikke ansat under en overenskomst, er du heldigvis sikret alligevel - barselsloven giver dig nemlig mulighed for at gå på barsel med barselsdagpenge.

Forældre, der er tilknyttet arbejdsmarkedet og/eller er medlem af en a-kasse, har altså ret til at modtage barselsdagpenge under barselsorloven. Du skal dog være opmærksom på, at det er Udbetaling Danmark, der står for at udbetale barselsdagpenge - ikke Ase.

Løn under barsel som ansat i det private

Som privat ansat vil din løn under barsel som udgangspunkt være reguleret af en eventuelt privat overenskomst eller de goder, du kan have forhandlet dig frem samt arbejdspladsens personalepolitik - denne kan du ofte finde i personalehåndbogen.

Ansat i stat, region eller kommune

Som ansat i det offentlige er du omfattet af overenskomsten for stat, region eller kommune og dertilhørende barselsaftaler.

Kontakt Ase på 7013 7013 hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om din barselsaftale.

Studerende og barsel

Som studerende kan du få barselsdagpenge hvis du befinder dig i en af de nedenstående tre situationer:

  • Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse

Du kan få barselsdagpenge, hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse, hvor du har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før. Du skal dog have arbejdet minimum 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven og minimum 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

  • Du er elev i lønnet praktik

Du kan få barselsdagpenge, hvis du er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Vær opmærksom på, at du ikke få barselsdagpenge, hvis din første fraværsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet. 

  • Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse

Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge. Dette kræver dog, at du stopper din SU og melder dig ledig i din a-kasse samt stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit lokale jobcenter - dette vil sige, at du gør dig berettiget til at modtage dagpenge.

Vær opmærksom på, at du skal orientere dit uddannelsessted om dit orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge.

Hvad hvis du modtager SU?

Som studerende på SU opfylder du som udgangspunkt ikke betingelserne for udbetaling af barselsdagpenge.

Er du studerende kan du i stedet modtage ekstra SU-klip under din barselsorlov.

Læs mere om ekstra SU-klip her

Når du er far eller medmor

Der er ingen love, der sikrer hverken far eller medmor løn under fædre- eller forældreorlov. Vilkårene for din orlov afhænger derfor af dine ansættelsesforhold og din eventuelle overenskomst.

Kontakt derfor din arbejdsgiver for nærmere information, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til løn under fædre- og forældreorlov.

Få styr på mulighederne for at få barselsorlov og de vigtigste regler her

Refusion via Barsel.dk 

Barsel.dk er en lovbestemt udligningsordning, din arbejdsgiver som udgangspunkt skal indbetale til.

Hvis du modtager en løn, der er højere end dagpengesatsen, under din barsel, og du er ansat i en privat virksomhed, kan din arbejdsgiver få refunderet sine udgifter til din løn via Barsel.dk.

Der er dog et maksimum - f.eks. udbetaler industriens barselsfond alene op til 235 kr. i timen inkl. diverse tillæg. Arbejdsgiveren har altså mulighed for at få dækket noget af den lønudgift, der udgør differencen mellem lønnen og barselsdagene fra Udbetaling Danmark.