Får jeg udbetalt løn under barsel?

Om du får løn eller barselsdagpenge, afhænger af din ansættelseskontrakt og/eller eventuelle overenskomst. Få overblik over, om du har mulighed for at modtage løn under barslen.

Når du er mor

Funktionærlovens § 7 giver kvindelige medarbejdere ret til halv løn fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Men selv om du ikke er kvindelig funktionær, kan det godt lade sig gøre at få hel eller delvis løn under din barsel. Løn under barsel afhænger nemlig af, om du har en overenskomst eller en kontrakt, der giver dig helt eller delvist ret til løn i en fastsat periode.

I den del af din barselsorlov, hvor du modtager hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver, optjener du ret til ferie med løn.

Når du er far/medmor

Der er ingen love, der sikrer far eller medmor løn under fædre- eller forældreorlov. Vilkårene for din orlov afhænger derfor af dine ansættelsesforhold og din eventuelle overenskomst. Kontakt din arbejdsgiver for nærmere information, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til løn under fædre- og forældreorlov.

Refusion via Barsel.dk

Barsel.dk er en lovbestemt udligningsordning, din arbejdsgiver som udgangspunkt skal indbetale til.

Hvis du modtager en løn, der er højere end dagpengesatsen, under din barsel, og du er ansat i en privat virksomhed, kan din arbejdsgiver få refunderet sine udgifter til din løn via Barsel.dk. Der er dog et maksimum - f.eks. udbetaler industriens barselsfond alene op til 235 kr. i timen inkl. diverse tillæg. Arbejdsgiveren har således mulighed for at få dækket noget af den lænudgift, der udgør differencen mellem lønnen og barselsdagene fra Udbetaling Danmark.