Arne-pension

Måske har du allerede hørt om Tidlig Pension – eller Arne-pension, som den også kaldes.

Arne-pension administreres og udbetales af Udbetaling Danmark. Den giver mulighed for at gå på pension op til 3 år før den officielle folkepensionsalder. 

Hvilke krav er der?

Kort fortalt giver Arne-pension dig mulighed for at gå på pension op til 3 år før folkepensionsalderen. Kravet er, at du skal have været på arbejdsmarkedet i op til 44 år i perioden fra du var 16 år til 61 år. 

Du kan læse meget mere om Arne-pension og de betingelser, der skal være opfyldt for at få det på borger.dk.

Har du spørgsmål til Arne-pension, som du ikke kan finde svar på via borger.dk, bedes du kontakte Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark åbnede for ansøgninger fra 1. august 2021, og selvom du allerede er gået på efterløn inden den 1. januar 2022, har du mulighed for at overgå til Arne-pension - hvis du opfylder betingelserne for det.

Tidlig pension / Arnepension

Overgang fra efterløn til Arne-pension

Kommer du frem til, at du økonomisk får mere ud af Arne-pensionen end efterløn, har du mulighed for at skifte efterlønnen ud til fordel for Arne-pension. Dette gælder også selvom du allerede er gået på efterløn.

Kompensation fra Udbetaling Danmark – kun hvis efterløn er påbegyndt FØR den 1. januar 2022

Hvis du er overgået til efterløn før 1. januar 2022, kan du, ved overgang til Arne-pension, få udbetalt en kompensation som en erstatning for, at du ikke udnytter hele retten til efterløn.

Kompensationen beløber sig til 2.820 kr. (2024) pr. hver måned, du er på Arne-pension. Der skal betales 30 % i afgift af beløbet. Beløbet opgøres og udbetales som en engangssum af Udbetaling Danmark.

Delvis tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Da du ikke har udnyttet hele retten til efterløn, vil du have mulighed for at få delvis tilbagebetaling af dine efterlønsbidrag. Dine efterlønsbidrag fratrækkes et beløb på 18.800 kr. (2024) for hver måned, du har fået udbetalt efterløn for og der betales afgift af den delvise tilbagebetaling med 30 %. Det betyder, at hvis du har modtaget efterløn i ca. 7-8 mdr., er muligheden for at få efterlønsbidrag tilbage ophørt, da den bliver udlignet med værdien af den efterløn, du har fået udbetalt.

Denne mulighed er derfor bedst for dig, hvis du kun har haft en kort periode på efterløn f.eks. 2-3 måneder.

Obs. Der er mulighed for at optjene skattefri præmie efter overgang til Arne-pension. Ønsker du at få udbetalt skattefri præmie, må efterlønsbidraget IKKE tilbagebetales – hverken helt, eller delvist.

Arne-pension eller efterløn?

Hvis du både har ret til Arne-pension og efterløn, er det helt op til dig at vælge, hvad der giver mest mening for dig. 

Find mere information om efterløn her

Spørg os

Har du spørgsmål til din efterlønsordning, skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag eller overgang fra efterløn til Arne-pension, kan du kontakte os ved at sende os e-besked (kræver tilmelding til postkassen på mitase.dk) eller ringe til os på 70 13 70 13.