Dagpenge som selvstændig

Er du nødt til at lukke din virksomhed, kan du få dagpenge, hvis du opfylder betingelserne. Kravene er grundlæggende de samme som for lønmodtagere, men der er forskelle, som du skal være opmærksom på.

For at få dagpenge skal du

 • have været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • opfylde indkomstkravet på mindst mindst 246.924 kr. (2022-tal) inden for de seneste tre år. Du kan maksimalt medregne 20.577 kr. pr. måned (2022-tal).
  • Arbejdet tæller med, hvis det ligger i en periode, hvor du har været medlem af a-kassen
  • Opfylder du ikke indkomstkravet indenfor tre år, kan opgørelsesperioden efter særlige regler udvides til fem år, hvor kun indkomst fra selvstændig virksomhed kan tælles med. Tages disse regler i brug, vil det få indflydelse på beregningen af din dagpengesats.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • have solgt din virksomhed eller lukket den fuldstændigt
  • Der findes undtagelser ved bibeskæftigelse og overgang til efterløn
  • Som udgangspunkt er det nok at afmelde din virksomhed fra CVR-registret, men der findes andre muligheder for at dokumentere ophøret med din virksomhed. Læs mere om dem her.
 • være meldt ledig på jobcentret fra din første ledighedsdag

Er du selvstændig eller ej? Få definitionen

Indkomst, der kan tælles med

Med få undtagelser tæller al indkomst inden for de seneste tre år med i grundlaget for, om du har ret til dagpenge. Det betyder, at følgende typer af indkomst fra selvstændig virksomhed, freelancearbejde og lønmodtagerarbejde kan medtælles:

 • En personligt drevet virksomheds skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster, som det fremgår af rubrik 111 på Skats årsopgørelse.
 • Ejerandel af overskud i et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse.
 • A-indkomst, udbetalt til ejeren af et selskab, hvor man har haft afgørende indflydelse.
 • A-indkomst fra lønmodtagerarbejde, indberettet til indkomstregistret. Arbejdet skal være udført på normale løn- og ansættelsesvilkår.
 • B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud.
 • Er du med i virksomhedsskatteordningen, er der praksis for, at du kan medtage beløb i rubrik 151 på årsopgørelsen.
Indkomst tæller med når årsopgørelsen fra SKAT er afsluttet og gyldig.

 

Indkomst, der ikke kan tælles med

 • Arbejde, hvor der er tilknyttet offentligt tilskud
 • Indkomst fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse

Bemærk. Sygdom med sygedagpenge og barsel inden for de seneste tre år kan forlænge den perioden, hvor du skal opfylde indkomstkravet. Dog kan perioden højst forlænges med to år.

3-års-perioden kan dog kun forlænges med perioder med sygedagpenge, der overstiger 160,33 timer. Hvis du fx inden for de seneste 3 år har fået sygedagpenge i 6 måneder (160,33 timer pr. måned), skal du opfylde indkomstkravet inden for de seneste 3 år og 5 måneder.

Vær opmærksom på karensperioden

Som hovedregel har du som selvstændig ret til dagpenge tre uger efter din virksomhed er ophørt. Der gælder dog andre regler i særlige tilfælde. Opfylder du betingelserne for ophør ved konkurs eller tvangsauktion, har du ret til dagpenge en uge efter ophøret. Overgår du til efterløn er der ingen karensperiode. Ophører du ved en tro og love-erklæring, kan du ikke få dagpenge i to måneder efter vi har modtaget erklæringen fra dig. Læs mere om de særlige betingelser.

 

Sådan beregnes din dagpengesats som selvstændig

Når din dagpengeret er i hus, beregnes din dagpengesats på baggrund af både indkomst fra lønarbejde og selvstændig virksomhed. Den eksakte sats beregnes på basis af de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har tjent mest. Det er derfor en god idé at stoppe med at drive virksomhed, mens du endnu har en relativt god indtægt. På den måde sikrer du dig både retten til dagpenge og en fornuftig dagpengesats.

Læs mere om dagpengesatser

 

Mulighed for fritidsbeskæftigelse, når du er på dagpenge

Har du en fritidsbeskæftigelse (eller hobbyvirksomhed som det hedder hos SKAT), må du gerne drive denne mens du er på dagpenge. Som udgangspunkt må du dog ikke have et CVR-nummer eller være beskattet som selvstændig. Du vil blive trukket for de enkelte timer du bruger på fritidsbeskæftigelsen, men du må til gengæld omsætte for 50.000 kr. om året på fritidsbeskæftigelsen, og du bliver ikke begrænset i din ret til dagpenge.

 

Mulighed for bibeskæftigelse efter seks måneder

Det er ikke forbudt at få nye idéer, selv om du er på dagpenge. Så selv om du har lukket din virksomhed, må du gerne drive en ny, lille virksomhed som bibeskæftigelse, selv om du er på dagpenge.

Du skal dog vente 6 måneder fra den dag, du lukkede din virksomhed, til du starter en ny op. Du må dog gerne udføre arbejdet med din bibeskæftigelse i dagtimerne og også have intention om at gøre virksomheden til din hovedbeskæftigelse.

Du skal være tilmeldt Jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet og din arbejdsopgaver i din selvstændige bibeskæftigelse må ikke hindre dig i at tiltræde lønmodtagerarbejde med dags varsel. De timer, du bruger på din nye virksomhed, bliver trukket i dine dagpenge.

Driver du selvstændig bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge efter de nye regler blive begrænset til 30 uger. Vær også opmærksom på, at har du inden du starter selvstændig bibeskæftigelse modtaget supplerende dagpenge til lønmodtagerarbejde på nedsat tid, vil disse uger tælle med i din begrænsede ret på 30 uger.

Læs mere om reglerne for bibeskæftigelse

 

Hvis du driver virksomheden med din ægtefælle

Når du driver virksomhed sammen med din ægtefælle, kan du få dagpenge ved at udtræde af virksomheden, der drives videre af din ægtefælle. Læs mere om dine muligheder i brochuren:

Udtræden af virksomhed for ægtefæller

Ase medlem ringer til ase og sidder med ipad i sofa

er du i tvivl?

Ring på 7013 7013 for råd og vejledning. Vi kan bl.a. hjælpe dig med spørgsmål om din dagpengeret som selvstændig, ophør af virksomhed, bibeskæftigelse og meget mere.

meld mig ind

Køb lige nu!
GRATIS fagforening i 6 mdr. ved køb af a-kasse og fagforening.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig?

A-kassen giver dig en økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Du får også hjælp til jobsøgning og rådgivning om bl.a. efterløn.

Med en fagforening oveni får du rådgivning under din ansættelse - lige fra vejledning om din kontrakt til hjælp ved opsigelse.

Endelig er vores lønsikring til for dig, der har brug for mere end dagpenge. Du bestemmer selv dækningssum, og får også adgang til et eksklusivt jobrådgivningsforløb.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

GRATIS fagforening i 6 mdr.

lidt om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hov! Du mangler af oplyse dit navn :)
Vi bruger dit CPR-nummer til at udbetale dine dagpenge, hvis du bliver ledig
Indtast venligst et gyldigt CPR nummer uden bindestreg :)
Er du sikker på at dit cpr nummer kun er 9 cifre? :)
hov, du mangler at udfylde telefonnummer :)
hov, du har ikke udfyldt din e-mail :)
Vi passer på din data og din adresse forbliver selvfølgelig hemmelig for andre, selvom du indtaster den her
Indtast venligst din adresse :)
Indtast venligst postnummer og by :)

Hvad laver du til daglig?

Vælg alle dem der passer på dig

Vælg de felter, der passer bedst på dig. Du kan sagtens krydse flere af, hvis du fx både studerer og har egen virksomhed, eller er nyuddannet og ledig.

Vi har brug for oplysningerne for at tilpasse dit medlemskab bedst muligt til din situation.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

For selvstændige er prisen:
Juridisk hjælp: 97 kr./måned + moms
Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en a-kasse i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken a-kasse?

Vi skal nok sørge for at flytte dig fra din nuværende a-kasse.
Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en fagforening i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken fagforening?

Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage, når du flytter fagforening

Skal vi opsige den for dig?

Hvis ja, skal vi nok sørge for at flytte dig fra din nuværende fagforening, så det passer med dit medlemskab i ase.

OBS! Vi kan desværre ikke flytte dig automatisk, da din fagforening ikke tillader det. Du skal derfor selv sørge for at opsige din nuværende fagforening.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

passer dette på dig??

Fjern fluebenene, hvis du ikke er enig

Hvis du arbejder i et andet land, kan det have indflydelse på dit medlemsskab. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du vil meldes ind på en anden dato, bliver vi nødt til at tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du ikke ønsker digital post, vil du modtage al vigtig information med posten.
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding

Var det et EØS-land eller Færøerne?

Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hvad er dit/din ægtefælles firmas CVR-nummer?

Hov! Du mangler af oplyse firmas CVR-nummer :)

Få mere ud af din a-kasse

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Arbejdsløshedskassen Ase (”Ase a-kasse”), oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statisk og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

Få mere ud af din fagforening

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Ase Lønmodtager, oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR-artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statistik og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

tjek oplysninger

Vi har noteret dette om dig og dit medlemskab.
Passer det?

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Vigtigt
Du er medlem fra

Betaling

Du kan enten betale for dit medlemskab hver måned eller hvert kvartal. Hvis du vælger kvartalsbetaling, betaler du dit kontingent den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Vil du vide mere om din betaling i Ase, har vi samlet en FAQ om dine muligheder.

Find den her

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Du modtager en mail med et aktiverings-link, du skal åbne og godkende i din MobilePay app – derefter kører aftalen automatisk.

Hvor ofte vil du opkræves?

Så mangler vi bare dine bankoplysninger, inden vi kan oprette aftalen med Betalingsservice

Indtast venligst dit reg. nr
Indtast venligst dit konto. nr

Hvor ofte vil du opkræves?

velkommen i Ase

Tak for din indmeldelse. Vi er i fuld gang med at oprette dig som medlem. Du får en mail fra os inden længe om dit køb.

Først når alt er på plads, sender vi dig en ordrebekræftelse og kvittering.

Lønsikring

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores lønsikring

Juridisk hjælp

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores fagforening

Gode råd

 1. Husk din første betaling. Når vi har oprettet dit medlemskab, modtager du en notifikation om betaling i din MobilePay app på din mobil

 2. Husk at oprette din betalingsaftale i MobilePay, hvis du har valgt denne betalingsform

 3. Husk at oprette to betalingsaftaler, hvis du har meldt dig ind i både a-kassen og fagforeningen

Vi har brug for at tale med dig

For at være sikker på, at du får præcis det, du har brug for, vil vi gerne tale med dig. Klik på send herunder, så ringer vi dig op inden for de næste to dage, og færdiggør din tilmelding sammen.

hov, du mangler at sætte et flueben :)

Vi har nu sendt dine oplysninger

Vi ringer dig op inden for de næste to hverdage, og færdiggør din tilmelding sammen.

du kan også ringe til os


Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

ring

7013 7013