Sådan optjener du ret til dagpenge

Udløber din dagpengeperiode, er der forskellige ting, som du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for forlængelse eller genoptjening af dagpenge.

For at optjene ret til dagpenge skal du have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år uden afbrydelser undervejs. Desuden skal du opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav. Du kan få udbetalt dagpenge i sammenlagt 2 år inden for 3 år, såfremt du opfylder betingelserne. Er du ny i dagpengesystemet, vil retten til dagpenge optjenes på baggrund af din indkomst. 

Ønsker du at søge om dagpenge, kan du læse mere om processen her

 

Optjening af dagpengeret som nyuddannet

Som nyuddannet har du ret til dagpenge fra din første ledighedsdag efter endt studie, hvis du har været medlem af a-kassen i det seneste år. Er du ikke medlem af en a-kasse, eller har du ikke været medlem det seneste år, skal du inden 14 dage efter uddannelsens afslutning melde dig ind i a-kassen. Hermed kan du få udbetalt dagpenge 1 måned efter afsluttet uddannelse.

Hvis du får dagpenge som nyuddannet, kan du få dagpenge i 1 år inden for 2 år.

 

Vær opmærksom på, at din dagpengesats er afhængig af din alder og om du er forsørger af et barn under 18 år eller ej.

Se din dagpengesats her

 

Hvornår udløber dagpengeperioden?

Din ret til dagpenge udløber, når:

  • Du har fået udbetalt dagpenge svarende til 3.848 timer, eller
  • Der er gået 3 år, siden du fik ret til dagpenge

Hvis du har fået dagpenge som nyuddannet, udløber din ret til dagpenge, når:

  • Du har fået udbetalt dagpenge svarende til 1.924 timer, eller
  • Der er gået 2 år, siden du fik ret til dagpenge

Dagpengeretten kan genoptjenes enten på baggrund af løntimer eller indkomst, afhængigt af om du har haft arbejde i dagpengeperioden eller ej. Der kan også være mulighed for at forlænge dagpengeretten, hvis du har haft arbejde i dagpengeperioden.

Forlængelse af dagpengeretten

Hvis du har arbejdet undervejs i dagpengeperioden, har du mulighed for at forlænge dagpengeretten på baggrund af de løntimer, du har haft. Som hovedregel siger man, at 1 løntime svarer til 2 timers forlængelse af dagpengeretten. Du kan højest forlænge din dagpengeret med 1 år. Det kræver, at du har haft mindst 962 løntimer.

Læs mere om forlængelse af dagpenge her

 

Hvordan genoptjener jeg ret til dagpenge?

Hvis du har haft 1.924 løntimer, har du optjent en ny dagpengeret med ret til 2 års dagpenge inden for 3 år.

Har du ikke arbejdet undervejs, eller har du brugt dine løntimer til forlængelse af dagpengeperioden, skal en ny dagpengeret optjenes på baggrund af indkomst.

Det betyder, at du skal have haft en indkomst på 263.232 kr. (2024-tal) uden offentlig støtte, såfremt du er fuldtidssikret. Du vil højst kunne medregne 21.936 kr. pr. måned (2024-tal).

 

Vær opmærksom på. Timerne/indkomsten skal være optjent inden for de seneste 3 år, og der kan kun medregnes beskæftigelse, som ligger i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Både A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, samt overskud af selvstændig virksomhed kan medregnes.