Hvad er dimittendsatsen?

Som nyuddannet i a-kassen får man udbetalt dagpenge efter den sats, der hedder dimittendsatsen. Satsen afhænger af, om du har forsørgerpligt af et barn eller ej.

Nedenfor kan du se den aktuelle dimittendsats og få svar på dine spørgsmål om dagpengesatser for nyuddannede.

Hvor meget får jeg i dagpenge som dimittend?

Som nyuddannet er din dagpengesats afhængig af, om du er forsørger af et barn under 18 år eller ej. Som forsørger har du ret til en fast sats på 82 pct. af den maksimale dagpengesats. pr. måned. Som ikke-forsørger har du ret til en fast sats på 71,5 pct. af den maksimale dagpengesats.

Hvis din forsørgerstatus ændres sig, skal du straks kontakte Ase. Din sats ændres herefter fra den 1. i den efterfølgende måned efter, at du har skiftet forsørgerstatus.

I tabellen herunder kan du se, hvad du kan få udbetalt i dagpenge som nyuddannet.

Dimittendsatser 2023

    Pr. måned Pr. år
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)   16.177,- 194.124,-
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)   14.106,- 169.272,-

Hvornår går jeg fra dimittendsats til en højere dagpengesats?

Du kan få beregnet en ny sats, hvis du efter uddannelsens afslutning har haft lønarbejde. Det er en betingelse, at arbejdsforholdet er afsluttet, og at der er indberettet mindst 3 måneders løn til e-indkomstregistret. Du kan tidligst få udbetalt dagpenge med den beregnede sats 6 måneder efter, at din uddannelse er afsluttet.

 

Bliv klogere på dagpenge som nyuddannet

Læs mere om, hvor længe du kan få dagpenge