Dimittendsatsen

Er du nyuddannet og har dagpenge i sigte, imens du søger efter job, så er det en god idé at kende til og forstå dimittendsatsen for nyuddannede. Har du været medlem af a-kassen i minimum et år inden afslutningen af din uddannelse, så kan du som udgangspunkt få dagpenge fra din første ledighedsdag og op til 12 måneder. Her på siden kan du læse mere om dimittendsatsen samt de tilhørende regler.

Hvad er dimittendsatsen?

Som nyuddannet medlem af en a-kasse får du udbetalt dagpenge med den sats, der hedder dimittendsatsen. Satsen afhænger af, om du har forsørgerpligt af et barn eller ej.

Hos Ase kan du se den aktuelle dimittendsats og få svar på dine spørgsmål om dagpengesatser for nyuddannede.

Hvor meget får jeg i dagpenge som dimittend?

Din dagpengesats afhængig af din alder og om du er forsørger af et barn under 18 år eller ej.

Er du under 30 år og uden forsørgerstatus, vil din dagpengesats være på 71,5 % af den maksimale dagpengesats de første tre måneder. Herefter reduceres den til 49,17 % resten af den tid, du modtager dagpenge. Er du over 30 år og uden forsørgerstatus, er satsen også 71,5 % de første tre måneder, hvorefter den reduceres til 62,11 %. For unge under 25 år gælder der særlige regler.

Er du forsørger, har du ret til en fast sats på 82 % af den maksimale dagpengesats om måneden. Satsen reduceres ikke.

 

Hvis din forsørgerstatus ændrer sig, skal du straks kontakte Ase. Din sats ændres herefter fra den 1. i den efterfølgende måned, efter at du har skiftet forsørgerstatus.

 

I tabellen herunder kan du se, hvad du kan få udbetalt i dagpenge som nyuddannet før skat.

Dimittendsatser 2024

    Pr. måned Pr. år
82% - dimittendsats (dimittender med forsørgerpligt)   16.694,- 200.328,-
71,5% - dimittendsats (dimittender uden forsørgelsespligt)   14.557,- 174.684,-
62,11 % dimittendsats (dimittender over 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   12.645,- 151.740,-
49,17 % dimittendsats (dimittender under 30 år uden forsørgerpligt - udbetales efter de første 3 måneder af en ledighedsperiode)   10.011,- 120.132,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler)
  10.180,- 122.160,-

OBS. Hvis du har fået dagpengeret som dimittend inden 1. maj 2023, har du ret til dagpenge i to år (inden for tre år).

Bliv klogere på 14-dages reglen

Du kan kun modtage dagpenge fra din første ledighedsdag, hvis du har været medlem af a-kassen i minimum et år før endt uddannelse. Husk, at det er gratis at være medlem af a-kassen, mens du studerer, så der er ingen grund til at vente.

Har du ikke fået meldt dig ind i tide, så er det heldigvis ikke katastrofalt. I tilfælde af for sen indmeldelse indtræder 14-dages reglen. Den giver dig mulighed for at få dagpenge måneden efter, du har afsluttet uddannelsen — du går altså kun glip af en enkelt måneds dagpenge. Du skal blot sørge for at melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter din sidste eksamen.

 

Dimittender med selvstændig virksomhed

Er du medlem af Ase med dimittendrettigheder, og har du en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse? Så kan du søge om at få supplerende dagpenge i op til 30 uger — herefter skal a-kassen godkende, at der er tale om en bibeskæftigelse. Du bør dog være opmærksom på, at det medfører nogle krav til jobsøgning, deltagelse i møder, og at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Har du studiejob og er ved at dimittere?

Hvis du afslutter din uddannelse med et studiejob og ønsker at beholde det så lang tid som muligt, så kan du i stedet for dagpenge få supplerende dagpenge i nogle tilfælde. Vi anbefaler, at du ringer til os, før du beslutter dig for at beholde dit studiejob, så vi kan rådgive dig om reglerne samt den bedste løsning for dig.

Hvis du har et studiejob men har valgt at tage imod dagpenge på dimittendvilkår, er det vigtigt, at du opsiger og afslutter dit studiejob inden din dimission for at undgå en karantæne på 3 uger. Dette skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed.

 

Hvornår går jeg fra dimittendsats til en højere dagpengesats?

Du kan få beregnet en ny sats, hvis du efter uddannelsens afslutning har haft lønarbejde. Det er en betingelse, at arbejdsforholdet er afsluttet, og at der er indberettet mindst 3 måneders løn til indkomstregistret. Du kan tidligst få udbetalt dagpenge med den beregnede sats, 6 måneder efter at din uddannelse er afsluttet.

 

Oplev fordelene ved dagpenge og medlemskab i a-kassen

At kunne få dagpenge som nyuddannet er en vigtig del af overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet. Udgifterne stiger nemlig i takt med, at du ikke længere er studerende, og i nogle brancher kan det være svært at komme hurtigt ud i job. Med dagpenge er du økonomisk sikret i op til 12 måneder, mens du søger efter arbejde. 

 

Mens du modtager dagpenge, kan du få hjælp og rådgivning til din jobsøgning af vores dygtige konsulenter. Det kan eksempelvis være sparring på dine jobansøgninger og CV, samt gode råd til hvordan du bliver klar til en jobsamtale. Du får desuden adgang til et væld af online kurser, der kan styrke dig i processen. 

 

Udbetaling af dagpenge: Sådan fungerer det

Når du får dagpenge, er det godt at kende til dagpengenes udbetalingsperioder og -datoer, så du har fuldstændig styr på din økonomi. Dagpenge er bagudbetalt, og det betyder blandt andet, at du vil opleve et hul i økonomien, når du går fra SU til dagpenge, da SU er forudbetalt, 

 

For at få udbetalt dine dagpenge, skal du selv sørge for at udfylde vores ydelseskort. Og det skal du gøre hver eneste måned. Du kan som udgangspunkt tidligst udfylde ydelseskortet fra en uge inden måneds udgang og indtil 1 måned og 10 dage efter, at udbetalingsperioden udløber.

 

Har du spørgsmål til dimittendsatsen?

Vi ønsker at hjælpe vores medlemmer så godt som muligt gennem livet. Derfor kan du altid tage fat i røret og kontakte os med dine spørgsmål til dimittendsatsen, udbetaling af dagpenge eller noget tredje. Så vil du få god rådgivning til den bedste løsning.

 

Står du lige nu uden a-kasse som studerende, så kan du melde dig ind i Ases a-kasse og begynde at opspare anciennitet til en kommende dagpengeperiode. Ase er en fagforening for alle — det vil sige, at vi rådgiver både lærere, håndværkere, jurister og alt derimellem. Så tøv ikke med at melde dig ind.