Kontingentfritagelse under uddannelse

Skal du i gang med en uddannelse? Eller er du i gang med en uddannelse? Så er du endt det helt rigtige sted! Læs med nedenunder, hvilke krav du skal opfylde for at blive fritaget for at betale kontingent til din a-kasse. 

 

Det kan være svært at finde hoved og hale i reglerne for kontingentfritagelse, men du har ikke noget at frygte. Vi har samlet alt, hvad du skal vide nedenunder.  

Til dig, der er under 30

De grundlæggende krav til uddannelsen handler om type af uddannelse og varighed:

 • Du skal være elev, lærling eller gå på en videregående uddannelse.
 • Uddannelsen skal være på fuld tid og være normeret til mindst 18 måneder
  (hvis du tager uddannelsen på deltid, skal den som fuldtidsstudium opfylde kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed).
 • Uddannelsen skal give ret til SU eller være af en karakter, der giver ’erhvervskompetence’.

Hvad betyder erhvervskompetence?

Er uddannelsen ikke SU-berettiget, skal den give erhvervskompetence.

Det betyder, at uddannelsen for eksempel er gennemført efter loven om erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelser (EGU), landbrugsuddannelser eller social- og sundhedsuddannelser. Sagt med andre ord skal uddannelsen klæde dig på til at udfylde særlige arbejdsfunktioner og tage hånd om særlige arbejdsopgaver.

En gymnasial uddannelse eller en HH (højere handelseksamen) kan ikke fritage dig for kontingent, da de ikke giver dig en specifik erhvervskompetence.

 

FGU, EGU og IGU

FGU står for "forberedende grunduddannelse", mens EGU og IGU henholdsvis står for erhvervsgrunduddannelse og integrationsgrunduddannelse. 

Hvis det er én af disse tre uddannelser, du skal i gang med, kræver det lidt mere for at få kontingentfritagelse. 

 1. Der skal være indgået en uddannelsesaftale eller en elevkontrakt.
  Alternativt skal der være skolepraktikgaranti.
 2. EGU'en skal være taget på niveau 3.

Til dig, der er over 30

Er du over 30 år, er der ekstra krav til at kunne blive kontingentfritaget under uddannelse.

 • Inden du begynder uddannelsen, skal du inden for de seneste tre år have haft en samlet indkomst på 243.996 kr. (2021) eller mere. Det er det, der i a-kasse-verdenen hedder at opfylde 'indkomstkravet'.
 • Du skal være med i efterlønsordningen og betale bidrag til den
 • Som voksenelev skal du dog ikke opfylde noget 'indkomstkrav'. Til gengæld skal du have en gyldig uddannelsesaftale.

Hvordan søger du kontingentfritagelse?

Du skal selv ansøge om at blive fritaget for kontingent. Det kan du nemt gøre på MitAse, hvor du finder ansøgningen under ’Elektroniske Blanketter’ og derefter ’Andre Blanketter’- ’Ansøgning om kontingentfritagelse under uddannelse’.

Du kan ansøge både før og under din uddannelse, men en eventuel fritagelse for kontingent gælder først fra den dag, vi modtager din skriftlige ansøgning. Du skal altså ikke ligge på den lade side.

Er du først blevet meldt ind i a-kassen som studerende, efter du har begyndt din uddannelse, sker fritagelsen automatisk. Så længe kriterierne ovenfor er opfyldt.

 

Indtægtsbegrænsning

Din samlede årsindtægt, mens du er under uddannelse, må ikke overstige 231.864 kr. (2021), hvis du skal kontingentfritages. Både SU og indtægter fra arbejde ved siden af uddannelsen tæller med. Særligt for elever gælder, at de udelukkende må have deres elevløn som indtægt.

Hvor længe kan du fritages for kontingent?

Du kan i alt maksimalt fritages for kontingent i fem år på grund af uddannelse. Når du afslutter din uddannelse, eller hvis du afbryder den før tid, skal du betale normalt kontingent igen.

er du studerende?

Ase tilbyder gratis medlemskab for studerende under 30 år. Som studerende kan du få dagpenge lige efter endt studie, hvis du har været studiemedlem i mere end 1 år.

se alle fordelene